Case Study โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (โยมพ่อเกษมศักดิ์) ตอนที่ 2


[ 19 เม.ย. 2559 ] - [ 17327 ] LINE it!

สมาธิ กฏแห่งกรรม

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 14 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

Case Study โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (โยมพ่อเกษมศักดิ์) ตอนที่ 2

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ
 
กุลบุตรสุดหล่อไฮโซชอบและรักที่จะเดินทางมายังวัดของพระเถระเพื่อสั่งสมบุญและฟังธรรมอย่างสุดๆ
 
      เมื่อกุลบุตรสุดหล่อไฮโซ หรือพระภิกษุหนุ่มรูปที่เป็นยอดกัลยาณมิตรให้กับโยมพ่อของลูกในหลายๆ ภพชาติก่อนๆ นู้น ได้เดินทางมาสั่งสมบุญที่วัดของพระเถระบ่อยเข้า...บ่อยเข้า ตัวเขาก็เลยมีโอกาสได้ฟังเรื่องราวดีๆ ของพระเถระ (อดีตพระราชาองค์ที่ออกบวช) จากเหล่าพระภิกษุที่เคยเป็นทหารหาญที่สนองงานรับใช้ใกล้ชิดพระราชาองค์ที่ออกบวช

     ไม่เพียงแค่นั้น ตัวเขายังได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์อีกมากมายในพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายอีกด้วย!!! เมื่อเป็นเช่นนี้ตัวเขาจึงชอบและรักที่จะเดินทางมายังวัดของพระเถระเพื่อสั่งสมบุญและฟังธรรมอย่างสุดๆ
 
กุลบุตรสุดหล่อไฮโซเกิดความรู้สึกอยากที่จะออกบวชขึ้นมาในใจ
 
     และด้วยความรักในการเดินทางมาวัด เพื่อสั่งสมบุญ ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมของกุลบุตรสุดหล่อไฮโซนี่เอง จึงทำให้ตัวเขาได้กลายเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยของทั้งคณะสงฆ์และเหล่าสาธุชนผู้ใจบุญที่รักในการสั่งสมบุญเป็นอย่างมาก 
 
     ซึ่งบุคคลเหล่านี้ทั้งคณะสงฆ์และสาธุชนผู้ใจบุญ ก็ชอบที่จะชักชวนให้ตัวเขาออกบวชอยู่เสมอๆ เพื่อที่ตัวเขาจะได้มีโอกาสศึกษาธรรมะทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ให้รู้แจ้งเห็นจริงยิ่งๆ ขึ้นไป เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ตัวเขาเกิดความรู้สึกอยากที่จะออกบวชขึ้นมาในใจมากขึ้นไปเรื่อยๆ   
 
ยิ่งมีโอกาสฟังธรรมะมากเข้าตัวเขาก็ยิ่งเกิดความรู้สึกอยากที่จะออกบวชแต่จะเป็นจริงได้หรือไม่นั้นตัวเขาเองก็จะต้องไปขออนุญาตจากบิดามารดาเสียก่อน

     และยิ่งตัวเขาเองได้มีโอกาสฟังธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งจากพระเถระ (อดีตพระราชาองค์ที่ออกบวช) มากเข้า...มากเข้า อีกทั้งยังได้เห็นพระภิกษุรูปนั้นบ้างรูปนี้บ้างเข้ามาคอยอุปัฏฐากรับใช้ใกล้ชิดพระเถระในเวลาที่พระเถระกำลังเทศน์สอนด้วย
แล้ว ตัวเขาก็ยิ่งเกิดความรู้สึกอยากที่จะออกบวช...เพื่อที่จะได้ฟังธรรมะและทำหน้าที่อุปัฏฐากรับใช้พระเถระอย่างสุดๆ  ซึ่งตัวเขาเองก็มีความใฝ่ฝันอยากที่จะเป็นให้ได้ดั่งแก้วสารพัดนึกของพระเถระเลยทีเดียว  
 
      แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ความใฝ่ฝันนี้จะเป็นจริงได้หรือไม่นั้น ตัวเขาเองก็จะต้องไปขออนุญาตจากบิดามารดาเสียก่อน  ซึ่งก็ไม่รู้ว่าพวกท่านจะยินยอมให้ตัวเขาออกบวชหรือเปล่า
 
บิดามารดายังคงไม่อนุญาตและไม่เห็นด้วยที่ตัวเขาจะออกบวช

     เมื่อเป็นเช่นนี้...กุลบุตรสุดหล่อไฮโซจึงได้เริ่มวางแผนปูทางในการออกบวชของเขา ด้วยการนำเรื่องราวดีๆ และสิ่งที่ได้จากการมาวัดไปเล่าให้ทุกๆ คนในครอบครัวได้ฟัง นอกจากนี้ตัวเขายังได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรชักชวนให้บิดามารดาและทุกๆ คนในครอบครัวเดินทางไปวัดของพระเถระ   เพื่อสั่งสมบุญ...ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำอีกด้วย!!!

      แต่ถึงกระนั้น...คราใดที่ตัวเขาได้แย้มหรือพูดถึงเรื่องการบวชขึ้นมา แม้ท่านเศรษฐีใหญ่ (ผู้เป็นบิดา) จะรู้ว่าการบวชนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐและดีงามก็ตาม แต่ท่านเศรษฐีก็ยังคงไม่อนุญาตและไม่เห็นด้วยที่ตัวเขาซึ่งเป็นลูกชายคนโตหัวแก้วหัวแหวนที่ตัวท่านเลิฟสุดๆ จะออกบวช
 
ด้วยความเพียรพยายามอย่างไม่ลดละในที่สุด บิดาก็ใจอ่อนและยอมอนุญาตให้ตัวเขาออกบวชสมดังที่ตัวเขาได้ตั้งใจเอาไว้

     แต่ด้วยความเพียรพยายามอย่างไม่ลดละของกุลบุตรสุดหล่อไฮโซนี้เอง จึงทำให้ในที่สุด...ท่านเศรษฐีใหญ่ (ผู้เป็นบิดา) ก็ใจอ่อนและยอมอนุญาตให้ตัวเขาออกบวชสมดังที่ตัวเขาได้ตั้งใจเอาไว้นั่นเอง!!!...
 
     เมื่อกุลบุตรสุดหล่อไฮโซได้ออกบวชแล้ว ตัวเขาก็รู้สึกเป็นสุขใจและมีความสุขเป็นอย่างมาก เมื่อเป็นเช่นนี้...ตัวเขาจึงใช้ทุกๆ ช่วงเวลาที่ผ่านไปให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ด้วยการตั้งใจศึกษาธรรมะทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ ไม่เพียงแค่นั้น...ตัวเขายังได้ตั้งใจรับบุญต่างๆ ที่หมู่คณะมอบหมายให้เป็นอย่างดี  อีกทั้ง...ยังคอยช่วยประคับประคองและทำหน้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตรให้กับที่บ้านอยู่เสมอๆ อีกด้วย
 
เวลาส่วนใหญ่ของตัวเขาได้หมดไปกับการรับบุญมากกว่าการปฏิบัติธรรม จึงทำให้ผลการปฏิบัติธรรมของเขายังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร

     โดยในช่วงแรกๆ ที่กุลบุตรสุดหล่อไฮโซออกบวชแล้ว ตัวเขาก็ได้ตั้งใจนั่งสมาธิจนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี คือสามารถเข้าถึงดวงธรรมภายในที่ชัดใสสว่างได้

      แต่ต่อมา...ด้วยความที่ตัวเขามีความอะเลิร์ทในการรับบุญต่างๆ ของพระเถระและหมู่คณะเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะ!!!...งานบุญเผยแผ่ธรรมะของพระเถระ (อดีตพระราชาองค์ที่ออกบวช) ซึ่งตัวเขาจะชอบและให้ความสำคัญอย่างสุดๆ เพราะเป็นสิ่งที่ตัวเขาปรารถนาอยากที่จะทำหน้าที่นี้มาตั้งแต่ก่อนบวชแล้ว กอปรกับ...ตัวเขาเองก็มีความคิดในทำนองที่ว่า...
“ จะนั่งธรรมะตอนไหนก็นั่งได้ แต่งานพระศาสนาของพระเถระจะต้องมาก่อนเป็นอันดับหนึ่งเสมอ ”

      ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เอง จึงทำให้เวลาส่วนใหญ่ของตัวเขาได้หมดไปกับการรับบุญมากกว่าการปฏิบัติธรรม เมื่อเป็นเช่นนี้...จึงทำให้ผลการปฏิบัติธรรมของเขายังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร!!!... 
 
เมื่อเริ่มมีอายุที่มากขึ้นตัวเขาก็ได้หันกลับมาสำรวจตนเองแล้วก็พบว่าตัวเขายังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการประพฤติปฏิบัติธรรม
เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอย่างเต็มที่เต็มกำลังเลย
 
     แต่พอวันเวลาได้ล่วงเลยผ่านไป...เมื่อตัวเขา (หรือพระลูกชายของท่านเศรษฐีใหญ่) เริ่มมีอายุที่มากขึ้น!!! ตัวเขาก็ได้หันกลับมาสำรวจตนเองแล้วก็พบว่า...
 
     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา...ตัวเขายังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอย่างเต็มที่เต็มกำลังเลย ซึ่งการเข้าถึงพระธรรมกายภายในนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต!!!  เพราะจะทำให้ตัวเขามีที่พึ่งที่แท้จริงให้กับตนเอง   
 
      และเมื่อคิดได้เช่นนี้!!! ตัวเขาจึงได้ตั้งใจหันมาทุ่มเทและใส่ใจกับการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่เต็มกำลัง  อีกทั้ง...ตัวเขายังได้สังเกตเหตุของข้อบกพร่อง...และค้นหาวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องของตนเอง เพื่อที่ตัวเขาจะได้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปอีกด้วย!!! 
 
เมื่อได้ทำความเพียรอย่างต่อเนื่องแบบไม่ลดละอย่างถูกหลักวิชชา ตัวเขาก็สามารถเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ในที่สุด

     เมื่อตัวเขา (หรือพระลูกชายของท่านเศรษฐีใหญ่) ได้ทำความเพียรอย่างต่อเนื่อง...แบบไม่ลดละอย่างถูกหลักวิชชาแล้ว ตัวเขาก็สามารถเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ในที่สุด!!!
 
     ไม่เพียงแค่นั้น…ตัวเขายังได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาวิชชาธรรมกายในระดับเบื้องต้น กับพระเถระ (อดีตพระราชาองค์ที่ออกบวช) อีกด้วย ซึ่งก็เป็นผลทำให้...ตัวเขาสามารถพิสูจน์เรื่องราวต่างๆ ให้รู้แจ้งเห็นจริง!!!...ได้ด้วยตัวของเขาเอง และไม่ว่ากาลเวลาจะล่วงเลยผ่านไปสักเพียงใด...ตัวเขาก็สามารถรักษาธรรมะที่ดีนี้...ควบคู่ไปกับการเผยแผ่ธรรมะได้จนตลอดชีวิต 
 
เมื่อละอัตภาพจากโลกนี้ไปก็ได้กลับไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างาม  
 
     เมื่อตัวเขา (หรือพระลูกชายของท่านเศรษฐีใหญ่) ละอัตภาพจากโลกนี้ไปแล้ว ตัวเขาก็ได้กลับไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างาม   
 
     และเมื่อกาลเวลาล่วงเลยผ่านไปจนกระทั่งมาถึงในภพชาติปัจจุบันนี้   “ กุลบุตรสุดหล่อไฮโซ หรือ...พระลูกชายของท่านเศรษฐีใหญ่ ” ในพุทธันดรที่ผ่านมาก็ได้มาเกิดเป็นตัวลูก ซึ่งก็คือพระมหาจตุรงค์ ในภพชาติปัจจุบันนี้  
 
     ส่วน “ ท่านเศรษฐีใหญ่ ” ในพุทธันดรที่ผ่านมาก็ได้มาเกิดเป็นโยมพ่อของตัวลูก ซึ่งก็คือโยมพ่อเกษมศักดิ์ ในภพชาติปัจจุบันนี้นั่นเอง!!!...

กายละเอียดนั่งสมาธิทบทวนบุญทุกๆ บุญอยู่ที่หน้ามหาธรรมกายเจดีย์

     สำหรับในค่ำคืนนี้...ก็จะเป็นการอัพเดตเรื่องราวกายละเอียดโยมพ่อของลูกว่า ณ ตอนนี้ ตัวท่านเป็นอย่างไรบ้าง

     จากความเดิมตอนที่ผ่านๆ มา...ลูกๆ นักเรียนอนุบาลฯ ก็คงจะจำกันได้ว่า...ภายหลังจากที่กายละเอียดโยมพ่อของลูกได้ไปนั่งสมาธิทบทวนบุญทุกๆ บุญอยู่ที่หน้ามหาธรรมกายเจดีย์แล้ว ใจของท่านก็สงบหยุดนิ่งได้เพียงแค่ในระดับหนึ่งเท่านั้น ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะตัวท่านยังคงแอบนึกถึงและเป็นห่วงคู่บุญคู่บารมี หรือโยมแม่ของลูกอยู่นั่นเอง!!!...
 
เมื่อทุกๆ คนในครอบครัวได้ไปพยายามบอกให้ตัวท่านปล่อยวาง ตัวท่านก็เริ่มทำใจปล่อยวางได้มากขึ้นไปเรื่อยๆ

     แต่ในเวลาต่อมา...เมื่อทุกๆ คนในครอบครัวได้ไปที่หน้ามหาธรรมกายเจดีย์ แล้วก็พยายามบอกให้ตัวท่านปล่อยวาง และให้ทำตามหลักวิชชาที่พระเถระได้เคยเทศน์สอนเอาไว้ในสมัยที่ตัวท่านยังมีชีวิตอยู่แล้ว ตัวท่านก็เริ่มทำใจปล่อยวางได้มากขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อเป็นเช่นนี้...จึงทำให้ใจของท่านสงบและหยุดนิ่งได้มากขึ้นไปจากเดิม
 
     และเมื่อตัวท่านได้นึกถึงภาพของพระลูกชายที่ตั้งใจออกบวชสร้างบารมีในพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน!!! และนึกถึงลูกๆ ทุกคนที่ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญแล้วก็ช่วยงานหมู่คณะอย่างเต็มที่เต็มกำลังมาโดยตลอดแล้ว ตัวท่านก็เกิดความรู้สึกปลื้มปีติใจอย่างสุดๆ   
 
ยิ่งตัวท่านได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญทุกๆ บุญใจของท่านก็ยิ่งเกิดความชุ่มชื่นและมีปีติสุขมาหล่อเลี้ยงใจอยู่ตลอดเวลา

     และยิ่งตัวท่านได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญทุกๆ บุญ...ที่เคยตั้งใจทุ่มเทสั่งสมเอาไว้อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันแบบเต็มที่เต็มกำลัง…ชนิดที่ไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่บุญเดียว ไม่ว่าจะเป็นบุญที่ตัวท่านได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวเอาไว้ประมาณ 1,000 องค์ บุญที่ตัวท่านได้เป็นหนึ่งในประธานรองกฐินปี พ.ศ. 2543 บุญที่ตัวท่านได้เคยบวชเป็นพระถึง 4 ครั้ง หรือบุญที่ตัวท่านได้สร้างอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีเอาไว้ทุกแห่ง เป็นต้น แล้ว ใจของท่านก็ยิ่งเกิดความชุ่มชื่นและมีปีติสุขมาหล่อเลี้ยงใจอยู่ตลอดเวลา   

เมื่อเป็นเช่นนี้จึงส่งผลทำให้กายละเอียดของท่านมีความผ่องใสและสว่างไสวเพิ่มมากขึ้นไปจากเดิมเป็นอย่างมาก!!!...  
 
เมื่อบุญทุกๆ บุญได้ช่องส่งผลทำให้กายละเอียดของท่านแปรเปลี่ยนเป็นกายเทพบุตรสุดหล่อในทันที

     จวบจนกระทั่งเมื่อกาลเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปบุญทุกๆ บุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมเอาไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มาได้ช่อง!!!...และส่งผลทำให้กายละเอียดของท่านแปรเปลี่ยนเป็น “ กายเทพบุตรสุดหล่อ ” ในทันที และ ณ ช่วงจังหวะนั้นเอง...เทวรถพร้อมด้วยเหล่าบริวารอันเป็นทิพย์ก็ได้ลอยมาปรากฏต้อนรับตัวท่านอยู่เบื้องหน้า!!!...   

     ทันทีที่ตัวท่านได้แปรเปลี่ยนเป็นกายเทพบุตรสุดหล่อ...พร้อมกับได้เห็นเทวรถพร้อมด้วยเหล่าบริวารอันเป็นทิพย์ที่สุดแสนจะอลังการแล้ว   ตัวท่านก็เกิดความรู้สึกอะเลิร์ทเต้ เบิกบาน   และมีปีติใจอย่างสุดๆ  
 
ท่านเทพบุตรใหม่ได้เดินแบบลอยๆ ขึ้นไปสู่เทวรถด้วยหัวใจที่พองโตและมีความสุขใจเป็นอย่างมาก
 
     จากนั้น...ท่านเทพบุตรใหม่ (หรือโยมพ่อของลูก) ก็ได้เดินแบบลอยๆ ขึ้นไปสู่เทวรถด้วยหัวใจที่พองโตและมีความสุขใจเป็นอย่างมาก   
 
    และเมื่อตัวท่านได้ขึ้นไปนั่งอยู่บนรัตนบัลลังก์หลักกลางเทวรถแล้ว ตัวท่านก็ได้ตั้งใจนั่งสมาธิอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ด้วยความมุ่งหวังที่จะเข้าถึงธรรมะภายในให้ได้!!!...   
 
     ซึ่งในตอนนี้...ใจของท่านก็หมดห่วง  หมดกังวล  และสามารถปล่อยวางในเรื่องราวทุกๆ อย่างได้แล้ว  
 
     เมื่อเป็นเช่นนี้...จึงทำให้ใจของท่านมีความเบา สบาย และมีความชุ่มเย็นแช่อิ่มอยู่ในกระแสธารแห่งบุญที่ศูนย์กลางกายได้ตลอดเวลา    

ท่านเทพบุตรใหม่ได้มากราบพระเถระที่ตัวท่านเคารพรักแล้วก็ตั้งใจนั่งฟังธรรมอยู่ในโรงเรียนอนุบาลฯด้วยใจที่เคารพเลื่อมใสในธรรมะ

     จวบจนกระทั่งเมื่อถึงเวลาของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ท่านเทพบุตรใหม่ (หรือโยมพ่อของลูก) ก็ได้มากราบพระเถระที่ตัวท่านเคารพรัก แล้วก็ตั้งใจนั่งฟังธรรมอยู่ในโรงเรียนอนุบาลฯ ด้วยใจที่เคารพเลื่อมใสในธรรมะที่พระเถระได้เมตตานำมาแสดงเป็นอย่างมาก

     และยิ่งตัวท่านได้ฟังเรื่องราว Case Study เกี่ยวกับตัวท่านเองแล้ว ตัวท่านก็ยิ่งรู้สึกซาบซึ้งใจในความเมตตาของพระเถระอย่างสุดๆ   

     อีกทั้ง...ตัวท่านยังเกิดธรรมสังเวชในเรื่องกฎแห่งกรรม หรือสิ่งที่ตัวท่านได้เคยทำผิดทำพลาดไปในหลายๆ ภพชาติก่อนๆ นู้น จนเป็นเหตุทำให้ตัวท่านต้องมาเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้อีกด้วย   

เมื่อการแสดงธรรมได้จบลง ท่านเทพบุตรใหม่ก็ได้ไปนั่งสมาธิต่ออยู่ที่หน้ามหาธรรมกายเจดีย์
 
     เมื่อการแสดงธรรมได้จบลง ท่านเทพบุตรใหม่ (หรือโยมพ่อของลูก) ก็ได้ก้มลงกราบพระเถระด้วยความเคารพนอบน้อม  แล้วก็รอส่งพระเถระเดินทางกลับ!!!...   
 
     จากนั้น...ตัวท่านก็ได้ไปนั่งสมาธิต่ออยู่ที่หน้ามหาธรรมกายเจดีย์ โดยตัวท่านจะนั่งขัดสมาธิ 2 ชั้นอยู่บนรัตนบัลลังก์หลักกลางเทวรถซึ่งจอดหันหน้าไปทางมหาธรรมกายเจดีย์ตรงบริเวณถนนแนวกลางในลานธรรมฝั่งทิศใต้!!!...

ท่านเทพบุตรใหม่ตั้งใจที่จะอยู่นั่งสมาธิกลั่นใจใสๆ ไปเรื่อยๆ จนถึงวันคล้ายวันเกิดของพระเถระที่ตัวท่านเคารพรัก
 
     ในตอนนี้...ภายในใจของท่านเทพบุตรใหม่ (หรือโยมพ่อของลูก) เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ชุ่มชื่น อิ่มเอิบและเบิกบานในบุญเป็นอย่างมาก ยิ่งตัวท่านได้หยุดใจนิ่งๆ ไปในกลางกระแสธารแห่งบุญที่ศูนย์กลางกายต่อไปเรื่อยๆ แล้ว ใจของท่านก็ยิ่งหยุดยิ่งนิ่ง...จนเข้าไปถึงความสว่างภายในที่มาพร้อมกับความสุขใจอย่างไม่มีประมาณ!!!...   

      เมื่อเป็นเช่นนี้...ใจของท่านจึงได้ดำดิ่งเข้าไปในกลางของความสว่างนั้นต่อไปเรื่อยๆ ตามหลักวิชชาที่ตัวท่านได้ศึกษามาตั้งแต่สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งตัวท่านเองก็มีความตั้งใจที่จะอยู่นั่งสมาธิกลั่นใจใสๆ ไปเรื่อยๆ จนถึงวันคล้ายวันเกิดของพระเถระที่ตัวท่านเคารพรัก

ทุกๆ ชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม ซึ่งเป็นกฎสากลที่มวลมนุษยชาติทุกคนบนโลกใบนี้จะต้องเจอทั้งสิ้น
 
     จากเรื่องราว Case Study ที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันมานี้...ก็สอนให้เราได้รู้ว่า... “ ทุกๆ ชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม ซึ่งเป็นกฎสากลที่มวลมนุษยชาติทุกคนบนโลกใบนี้จะต้องเจอทั้งสิ้น!!!  
 
     เพราะฉะนั้น...เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง เพราะมันเกี่ยวกับตัวเราเอง เพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามด้วยความไม่ประมาท จะได้ปิดอบายไปสวรรค์ และมีความสุขในปัจจุบัน อีกทั้ง...ยังดับทุกข์ได้อีกด้วย (ซึ่งความรู้นี้มีสอนเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น!!!..
 
     ดังนั้น...เราจะต้องตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมี ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น...ทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา เป็นต้น ซึ่งถ้าหากเราทำได้เช่นนี้ชีวิตการสร้างบารมีของเราจะได้อยู่รอดปลอดภัย และมีชัยชนะในเส้นทางการสร้างบารมีไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม ”

     ส่วนว่า..เรื่องราวต่อไปจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไร จะน่าติดตามขนาดไหนนั้น เราก็คงจะต้องอดใจรอมารับฟังกันต่อในตอนต่อไป 

Case Study โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (โยมพ่อเกษมศักดิ์) ตอนที่ 1


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
เจ้าเมืองไปเกิดเป็นพญานาคเจ้าเมืองไปเกิดเป็นพญานาค

นักบุญ - นักธุรกิจนักบุญ - นักธุรกิจ

สังขารดับ แต่ใจยังอาวรณ์สังขารดับ แต่ใจยังอาวรณ์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

กรณีศึกษากฎแห่งกรรม