ธุดงค์อัญเชิญหลวงปู่ทองคำ ประจำวันที่ 2 เม.ย 2555 - ประมวลภาพ


[ 2 เม.ย. 2555 ] - [ 21699 ] LINE it!
View this page in: English

ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย

ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่ทองคำ 2-6 เมษายน พ.ศ.2555
 
ธุดงค์อัญเชิญหลวงปู่ทองคำ ประจำวันที่ 2 เม.ย 2555
 
ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่ทองคำ 
 
พระภิกษุสามเณรจำนวน 1,500 รูป ถ่ายภาพหมู่
 
ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่ทองคำ 
 
ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่ทองคำ 
 
ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่ทองคำ 
 
 
ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่ทองคำ 
 
ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่ทองคำ 
 
นำทัพคณะพระธุดงค์โดยพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี 
 
 
ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่ทองคำ
 
 
ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่ทองคำ 

 
บทความที่เกี่ยวข้องประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่ทองคำ
 Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน