พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 9 การสร้างมหาทานบารมีของสุรุจิพราหมณ์ (3)


[ 11 ก.ย. 2553 ] - [ 21993 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2553
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 9 การสร้างมหาทานบารมีของสุรุจิพราหมณ์ (3)
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 9 "การสร้างมหาทานบารมีของสุรุจิพราหมณ์ (3)"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 9
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... เมื่อสุรุจิพราหมณ์โพธิสัตว์มีดำริเช่นนั้น ท่านจึงได้กราบทูลนิมนต์พระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า และเหล่าพระภิกษุสาวกกว่าแสนโกฏิรูป มาเป็นเนื้อนาบุญในการถวายมหาทานตลอด 7-วัน ในวันสุดท้าย สุรุจิพราหมณ์ได้ถวายเภสัช (มี เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย)-จนเต็มบาตรอีกทั้งยังได้ถวายจีวรที่ทำจากผ้าเนื้อดีที่มีมูลค่ามาก แด่คณะพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปอีกด้วย แม้ภิกษุที่เพิ่งบวชใหม่ก็ยังได้จีวรที่มีค่าถึงหนึ่งแสนกหาปณะเลยทีเดียว
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 9
 
        เมื่อสุรุจิพราหมณ์โพธิสัตว์ได้ทำการถวายมหาทาน แด่พระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า และเหล่าพระสาวกกว่าแสนโกฏิรูปเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงทำการอนุโมทนา และทำการตรวจดูถึงอานิสงส์จากการถวายมหาทานในครั้งนี้ว่า พราหมณ์ผู้นี้ได้ถวายมหาทานแด่เราและเหล่าพระสาวก มากถึงเพียงนี้ ในกาลต่อไปเขาจักได้ไปบังเกิดเป็นอะไร
 
        เมื่อพระพุทธองค์ทรงตรวจดูด้วยอนาคตังสญาณอันบริสุทธิ์ของพระองค์แล้ว พระองค์ก็ทรงพบว่าในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า สุรุจิพราหมณ์โพธิสัตว์ผู้นี้ จักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า “โคดม”-ครั้นพระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นเหตุการณ์ในอนาคตแล้ว พระพุทธองค์จึงทรงประทานพุทธพยากรณ์แก่สุรุจิพราหมณ์ ในกาลนั้นเอง
 
        มาถึงตรงนี้ หลายๆท่านก็อาจจะเกิดความสงสัยขึ้นมาว่า ทำไม พระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงประทานพุทธพยากรณ์แก่สุรุจิพราหมณ์โพธิสัตว์ ทั้งๆที่สุรุจิพราหมณ์ยังไม่ได้เปล่งวาจาตั้งความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อหน้าพระองค์เลย ทั้งนี้เนื่องจากสุรุจิพราหมณ์โพธิสัตว์ได้ผ่านการตั้งความปรารถนาในใจและการเปล่งวาจา ในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้ว บารมีในส่วนนั้นเต็มเปี่ยมแล้ว (ตอนนี้อยู่ในช่วงได้รับพุทธพยากรณ์)
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 9
 
        ครั้นสุรุจิพราหมณ์ได้ฟังพุทธพยากรณ์จากพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ความปลื้มปีติใจอย่างไม่มีประมาณก็พลันบังเกิดขึ้นมาในทันที และในช่วงนั้นเอง สุรุจิพราหมณ์โพธิสัตว์ก็พลันเกิดความคิดขึ้นมาว่า “ในเมื่อเราจักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต การอยู่ครองเรือนก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเราแต่อย่างใด”_ว่าแล้ว สุรุจิพราหมณ์โพธิสัตว์จึงได้สละทรัพย์สมบัติทั้งหมดออกบวช เมื่อออกบวชแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่ จนเข้าถึงอภิญญาและสมาบัติ ครั้นละจากโลกนี้ไปแล้ว จึงไปบังเกิดในพรหมโลก
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 9
 
        หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวในช่วงที่พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ไปบังเกิดเป็นสุรุจิพราหมณ์โพธิสัตว์กันไปแล้ว ก็ขอนำเสนอเรื่องราวในอีกพระชาติหนึ่ง ซึ่งในพระชาตินี้ พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ไปบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่ในสมัยของพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องมีอยู่ว่า...ในกาลนั้น มนุษย์จะมีร่างกายที่สูงใหญ่ และมีอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวถึงเก้าหมื่นปี อย่างพระวรกายของพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น พระองค์ทรงมีความสูงถึงห้าสิบศอก (ประมาณ 15 เมตร)
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 9
 
        ในยุคสมัยของพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร ถึงสามครั้งด้วยกัน โดยในครั้งแรกได้มีผู้บรรลุธรรมมากถึง 80 โกฏิ
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 9
 
        ส่วนในครั้งที่สอง พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในช่วงที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จไปจำพรรษาบนเทวโลก ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเรา ก็เคยเสด็จไปจำพรรษาเพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เช่นกัน สำหรับการแสดงพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร ในครั้งที่สองนี้ ได้มีผู้บรรลุธรรมอีกประมาณสามล้านเจ็ดแสนคน
 
 
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 9

รับชมคลิปวิดีโอ พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 9
ชมวิดีโอ พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 9  MP3 ธรรมะ พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 9   Download ธรรมะ พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 9


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน