พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 10 พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้า


[ 14 ก.ย. 2553 ] - [ 19913 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2553
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 10 พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 10 "พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้า"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 10
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... ส่วนในครั้งที่สอง พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในช่วงที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จไปจำพรรษาบนเทวโลก ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเรา ก็เคยเสด็จไปจำพรรษาเพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เช่นกัน สำหรับการแสดงพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร ในครั้งที่สองนี้ ได้มีผู้บรรลุธรรมอีกประมาณสามล้านเจ็ดแสนคน
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 10
 
        ส่วนในครั้งที่สาม ซึ่งถือเป็นการแสดงพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรครั้งสุดท้าย พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารภเหตุในการแสดงธรรม เพื่อเสด็จไปโปรดพุทธบิดา ซึ่งการแสดงพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรในครั้งที่สามนี้ ได้มีผู้บรรลุธรรมเพิ่มขึ้นอีกหกล้านคน
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 10
 
        นอกจากจะมีการแสดงพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรถึงสามครั้งแล้ว ในยุคสมัยของพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังได้มีการประชุมสาวกสันนิบาตถึงสามครั้งอีกด้วย กล่าวคือ ในครั้งที่หนึ่ง ได้มีพระอรหันต์สาวกมาประชุมรวมกันถึงหกหมื่นรูป ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่มีจำนวนพระอรหันต์สาวกมาประชุมกันมากที่สุด ส่วนในครั้งที่สองได้มีพระอรหันต์สาวกมาประชุมรวมกันประมาณห้าหมื่นรูป และในครั้งที่สามซึ่งถือเป็นครั้งสุดท้าย ได้มีพระอรหันต์สาวกมาประชุมรวมกันประมาณสี่หมื่นรูป ในกาลนั้นเอง พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรา ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นพระโพธิสัตว์ที่กำลังสั่งสมบารมีเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ลงมาบังเกิดสร้างบารมีในยุคสมัยของพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย
 
 
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 10

รับชมคลิปวิดีโอพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 10
ชมวิดีโอพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 10  MP3 ธรรมะพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 10   Download ธรรมะพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 10


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน