พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 36 อชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ออกบวช


[ 10 ธ.ค. 2553 ] - [ 16059 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2553
ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 36 อชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ออกบวช
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 36 "อชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ออกบวช"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        เมื่ออชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ หรือพระศรีอริยเมตไตรย์ ได้ทอดพระเนตรเห็นสมณะผู้ซึ่งเทวดาได้เนรมิตกายให้เห็นแล้ว พระองค์จึงทรงเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตทางโลก และรู้สึกเอือมระอาในทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งมวลที่พระองค์ทรงมี อย่างบอกไม่ถูก เพราะในตอนนี้พระองค์ทรงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะออกบวชในเพศสมณะ และเพื่อทำการทดสอบว่าพระองค์พร้อมที่จะบรรพชาหรือไม่ พระองค์จึงทรงดำริที่จะประกอบความเพียรติดต่อกันถึงเจ็ดวัน ด้วยการละความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่าง และหันหน้ามาประพฤติธรรมเยี่ยงสมณะ
 
อชิตพราหมณ์มีความปรารถนาที่จะออกบวช
 
        หลังจากครบเจ็ดวันแห่งการบำเพ็ญเพียรอย่างไม่ถอนถอย ใจของอชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ หรือพระศรีอริยเมตไตรย์ ก็ยิ่งมีความแน่วแน่และมุ่งตรงสู่หนทางแห่งการบรรพชาออกบวชเป็นเพศสมณะมากยิ่งขึ้น...ยิ่งขึ้น...แล้วก็ยิ่งขึ้น แบบจะนับจะประมาณมิได้ เมื่อพระองค์ทรงรู้หนทางที่แท้จริงของชีวิตด้วยตัวของพระองค์เองแล้ว อชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ หรือพระศรีอริยเมตไตรย์ จึงตัดสินใจที่จะออกมหาภิเนษกรมณ์ หรือออกบวชเพื่อแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่
 
 อชิตพราหมณ์ตัดสินใจที่ออกมหาภิเนษกรมณ์
 
        ในทันทีที่อชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ หรือพระศรีอริยเมตไตรย์ ทรงตั้งจิตที่จะออกมหาภิเนษกรมณ์ เหล่าเทวดาและมหาพรหมตลอดหมื่นจักรวาล ซึ่งต่างก็มีหูทิพย์และตาทิพย์ ก็จักพากันโจษจันและจักมาประชุมรวมกัน ณ ผืนดินที่พระองค์ทรงประทับอยู่ในขณะนั้น เรียกได้ว่า...ในวันนั้น สวรรค์จะร้างราจากเทวดากันเลยทีเดียว
 
 เทวาและพรหมตลอดหมื่นโลกธาตุจักมาประชุมรวมกัน
 
        ในช่วงนั้นเอง สิ่งอัศจรรย์ก็พลันบังเกิดขึ้น กล่าวคือ...ปราสาทแก้วสามฤดูที่พรั่งพร้อมไปด้วยเหล่าบริษัทบริวารของอชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ หรือพระศรีอริยเมตไตรย์ จักลอยขึ้นไปบนอากาศ เพื่อรองรับการออกบวชที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ ประดุจดั่งพญาหงส์ทองที่กำลังบินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าฉะนั้น สาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุอัศจรรย์ถึงขนาดนี้ ทั้งนี้ก็ด้วยบุญญานุภาพของอชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์เป็นหลัก และเมื่อบุญญานุภาพของพระองค์มารวมกับบุญญานุภาพของเหล่าบริษัทบริวาร ที่ต่างเคยสั่งสมบุญสร้างบารมีและปรารถนาที่จะติดตามสร้างบารมีร่วมกับพระองค์มานับภพนับชาติไม่ถ้วน และเทวานุภาพของเหล่าเทวดาตลอดหมื่นจักรวาลที่มาประชุมรวมกันในวันนั้น เป็นส่วนเสริม จึงทำให้เกิดเหตุอัศจรรย์เช่นนี้
 
 ปราสาทแก้วสามฤดูของอชิตพราหมณ์จักลอยขึ้นไปบนอากาศ
 
        จากนั้น ปราสาทแก้วสามฤดู พร้อมด้วยเหล่าบริษัทบริวาร ก็จักลอยเคลื่อนเข้าไปในป่าใหญ่ และไปประดิษฐานอยู่ภายในป่าแห่งนั้น ซึ่งภายในป่าที่ปราสาทแก้วสามฤดูประดิษฐานอยู่ ถือเป็นสถานที่ที่สงบร่มรื่น เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมของอชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ หรือพระศรีอริยเมตไตรย์เป็นอย่างยิ่ง
 
 ปราสาทแก้วสามฤดูของอชิตพราหมณ์จะลอยไปยังป่าแห่งหนึ่ง
 
        เมื่ออชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ หรือพระศรีอริยเมตไตรย์ ได้ประทับยืน ณ ผืนป่าแห่งนั้นแล้ว อัฐบริขารอันเป็นทิพย์ซึ่งบังเกิดขึ้นด้วยบุญญานุภาพของพระองค์ และอานุภาพของท้าวมหาพรหม ก็พลันบังเกิดขึ้นเพื่อรองรับการออกบวชของพระองค์ในทันที ครั้นพระองค์ทรงตัดพระเกศาด้วยพระขรรค์แก้วแล้ว ความเป็นภิกษุก็พลันบังเกิดขึ้นแก่พระองค์ในกาลนั้นเอง
 
 อชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ออกบวช
 
        เมื่อมหาชนทั้งหลายได้เห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นแล้ว กล่าวคือ...ได้เห็นปราสาทแก้วทั้งหลังลอยขึ้นไปในอากาศ จากนั้นก็ได้เหาะลอยไปลงในป่าใหญ่ ทุกคนต่างก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในการออกบวชของพระองค์เป็นอย่างมาก และต่างก็มีความปรารถนาอยากที่จะออกบวชตามพระองค์เป็นอย่างยิ่ง
 
 มหาชนทั้งหลายได้เห็นความอัศจรรย์
 
        แม้แต่ละคนจะต่างกาย แต่ใจของทุกคนล้วนรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ กล่าวคือ...อยากที่จะออกบวชตามพระองค์ไปด้วย สาเหตุที่ทำให้ทุกคนเกิดความรู้สึกเช่นนี้ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะบุญในตัวของแต่ละคนที่ต่างก็เคยสั่งสมบุญสร้างบารมี และปรารถนาที่จะติดตามสร้างบารมีร่วมกับพระองค์มานับภพนับชาติไม่ถ้วนนั่นเอง ดังนั้น เมื่อบุญในตัวที่แต่ละคนสั่งสมมาได้ช่องส่งผล ทุกๆคนที่ได้เห็นการออกบวชของพระองค์ในวันนั้น จึงอยากที่จะออกบวชตามพระองค์
 
 มหาชนทั้งหลายปรารถนาจะออกบวชตามอชิตพราหมณ์
 
        ครั้นมหาชนทั้งหลายต่างมีความปรารถนาเช่นนั้น ความอัศจรรย์ก็ได้บังเกิดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งในครั้งนี้...มหาชนทั้งหลายที่ได้เห็นการเสด็จออกบวชของอชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ หรือพระศรีอริยเมตไตรย์ ต่างก็ได้เหาะลอยขึ้นไปในอากาศด้วยบุญญานุภาพของอชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ หรือพระศรีอริยเมตไตรย์ และบุญญานุภาพของแต่ละคนที่ต่างเคยสั่งสมบุญสร้างบารมีเพื่อให้ได้ออกบวช และมาบรรลุธรรมในพระศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
 
มหาชนต่างลอยขึ้นไปบนอากาศ
 
        เมื่ออชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ หรือพระศรีอริยเมตไตรย์ ทรงออกบวชดำรงเพศสมณะแล้ว พระนางจันทมุขีเทวีก็จะนำเอาข้าวมธุปายาสอันมีโอชารสดั่งอาหารทิพย์ มาน้อมถวายแด่พระองค์ในกาลนั้น
 
พระนางจันทมุขีเทวีถวายข้าวมธุปายาส
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 36

Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน