พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 37 ต้นมหาโพธิพฤกษ์


[ 13 ธ.ค. 2553 ] - [ 16162 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2553
ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 37 ต้นมหาโพธิพฤกษ์
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 37 "ต้นมหาโพธิพฤกษ์"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... เมื่ออชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ หรือพระศรีอริยเมตไตรย์ ทรงออกบวชดำรงเพศสมณะแล้ว พระนางจันทมุขีเทวีก็จะนำเอาข้าวมธุปายาสอันมีโอชารสดั่งอาหารทิพย์ มาน้อมถวายแด่พระองค์ในกาลนั้น
 
        เมื่อพระอชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ หรือพระศรีอริยเมตไตรย์ ทรงทำภัตตกิจเสร็จแล้ว พระองค์ก็จะเสด็จไปตามหนทางที่เหล่าเทวดาได้ประดับตกแต่งเอาไว้อย่างวิจิตรงดงาม เพื่อจะนำพาพระองค์ไปสู่สถานที่ที่สำคัญแห่งหนึ่ง นั่นก็คือ บริเวณใต้...ต้นมหาโพธิพฤกษ์ (ในยุคนั้นคือต้นกากะทิง)-ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่พระองค์จะใช้เป็นที่ประทับในการบำเพ็ญเพียรเจริญสมาธิภาวานา เพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
ต้นมหาโพธิพฤกษ์ในยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ คือ ต้นกากะทิง
 
        สำหรับลักษณะของต้นมหาโพธิพฤกษ์ ที่พระองค์จะใช้เป็นที่ประทับในการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น จะมีขนาดลำต้นที่สูงจากพื้นไปถึงคาคบราว 120-ศอก (หรือ 60-เมตร)-จากคาคบไปจรดถึงยอดสูงอีกราว 120-ศอก (หรือ 60-เมตร)-ถ้ารวมความสูงจากพื้นไปจรดถึงปลายยอด ต้นมหาโพธิพฤกษ์จะสูงถึง 240-ศอก (หรือ 120 เมตร)
 
 ต้นมหาโพธิพฤกษ์ในยุคพระศรีอริยเมตไตรย์
 
        นอกจากลำต้นจะมีความยาวถึง 240-ศอกแล้ว กิ่งของต้นมหาโพธิพฤกษ์ยังมีขนาดที่ใหญ่โตและแผ่ออกไปเป็นวงกว้าง โดยกิ่งหลักๆจะมีอยู่ทั้งหมดสี่กิ่ง ซึ่งแต่ละกิ่งจะทอดยาวออกไปในทิศทั้งสี่ โดยจะมีความยาวกิ่งละ 120 ศอก
 
 ต้นมหาโพธิพฤกษ์ในยุคพระศรีอริยเมตไตรย์
 
        ส่วนใบของต้นมหาโพธิพฤกษ์ จะมีสีสันที่สดเขียวอยู่เป็นนิตย์ อีกทั้งดอกและเกสรจะส่งกลิ่นหอมฟุ้งขจรขจายไปไกลถึง 500-โยชน์ (หรือประมาณ 8,000-กิโลเมตร)-เรียกได้ว่า...ส่งกลิ่นหอมไปค่อนโลกเลยทีเดียว (เพราะโลกของเรามีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 21,757 กิโลเมตร)
 
 ต้นมหาโพธิพฤกษ์ในยุคพระศรีอริยเมตไตรย์
 
        นอกจากจะมีลำต้นที่สูงใหญ่ มีใบที่เขียวสดอยู่เป็นนิตย์ และมีดอกที่หอมฟุ้งขจรขจายไปไกลแล้ว บริเวณโดยรอบของต้นมหาโพธิพฤกษ์ ยังจะมีทรายสีขาวประดุจแก้วเจียระไนเนื้อละเอียดที่สะท้อนแสงระยิบระยับจับตา ราวกับแสงของเพชรและแสงของพลอยผสมกัน กล่าวคือ...ดูดตาแต่ไม่ดีดตา เรียงรายเป็นปริมณฑล (หรือเป็นวงกลม)-อยู่โดยรอบ ซึ่งจะมีรัศมียาวถึงครึ่งโยชน์ (หรือเท่ากับ 8 กิโลเมตร)
 
 ต้นมหาโพธิพฤกษ์ในยุคพระศรีอริยเมตไตรย์
 
        ถัดจากบริเวณพื้นทรายสีขาวที่แลดูสวยงามราวกับแก้วเจียระไน ก็ถูกห้อมล้อมไปด้วยมวลหมู่ไม้หอมนานาพันธุ์ที่พากันผลิช่อออกดอกบานสะพรั่ง และส่งกลิ่นหอมฟุ้งรวยระรินชื่นใจอยู่ตลอดเวลา
 
 ต้นมหาโพธิพฤกษ์ในยุคพระศรีอริยเมตไตรย์
 
        เมื่อพระอชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ หรือพระ ศรีอริยเมตไตรย์ เสด็จมาถึงต้นมหาโพธิพฤกษ์แล้ว พระองค์ก็จะทรงเสด็จขึ้นสู่โพธิบัลลังก์อันประเสริฐและประทับนั่งขัดสมาธิคู้บัลลังก์ เพื่อบำเพ็ญเพียรอยู่ภายใต้ควงต้นมหาโพธิพฤกษ์
 
หมายเหตุ: สำหรับต้นมหาโพธิพฤกษ์ หรือต้นไม้ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้น จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละยุคสมัย อย่างของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานั้น ต้นมหาโพธิพฤกษ์ของพระองค์ก็คือ...ต้นอัสสัตถพฤกษ์ หรือ ต้นโพธิ์
 
 พระศรีอริยเมตไตรย์ทรงบำเพ็ญเพียร ภายใต้ควงต้นมหาโพธิพฤกษ์
 
        ภายหลังจากที่พระอชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ หรือพระศรีอริยเมตไตรย์ ได้ผ่านการบำเพ็ญเพียรจนกระทั่งเข้าสู่วันที่เจ็ด พญามาร (ซึ่งในบางตำราระบุว่าเป็นพระยาปรนิมมิตวสวัตดีมาร)-จะกรีฑาทัพใหญ่โดยนำไพร่พลและเหล่าเสนามารมาในวันนั้น เพื่อหวังจะขัดขวางการบำเพ็ญเพียรของพระองค์
 
พญามารกรีฑาทัพมาขัดขวางการบำเพ็ญเพียร 
 
        แต่ด้วยบุญญาบารมีที่พระอชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ หรือพระศรีอริยเมตไตรย์ สั่งสมบารมีมาอย่างยิ่งยวดและยาวนานกว่า 80-อสงไขยกับอีกแสนมหากัป พญามารและเหล่าไพร่พลมารที่ยกทัพมา เพียงแค่ได้เห็นพระรัศมีที่รุ่งโรจน์โชตนาการของพระองค์เท่านั้น ต่างก็สะทกสะท้านตื่นตระหนกตกใจ และพากันหนีกระจัดกระจายกันไปจนถึงสุดขอบจักรวาล
 
กองทัพพญามารพากันหนีกระจัดกระจายไป
 
        ในค่ำคืนนั้นเอง ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15-ค่ำ พระจันทร์เสวยวิสาขฤกษ์ พระอชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ หรือพระศรีอริยเมตไตรย์ ก็จักตั้งความเพียรอันประกอบไปด้วยองค์สี่ หรือ จาตุรงคมหาปธาน โดยพระองค์ได้ทรงตั้งพระทัยว่า “แม้เนื้อและเลือดจะแห้งเหือดหายไป เหลือแต่เอ็น กระดูก หนัง ก็ตามที หากยังไม่ได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้ว เราก็จะไม่ลุกจากที่”
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ทรงกระทำจาตุรงคมหาปธาน
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 37
 Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน