พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 40 การสร้างบารมีของพระศรีอริยเมตไตรย์


[ 24 ธ.ค. 2553 ] - [ 19340 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2553
ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 40 การสร้างบารมีของพระศรีอริยเมตไตรย์
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 40 "การสร้างบารมีของพระศรีอริยเมตไตรย์"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... นอกจากพระศรีอริยเมตไตรย์ จะทรงมียอดทหารเอกแห่งกองทัพธรรมฝ่ายบรรพชิตแล้ว พระองค์ยังทรงมียอดทหารเอกแห่งกองทัพธรรมฝ่ายคฤหัสถ์อีกด้วย โดยพระองค์ทรงมีอุบาสกพุทธอุปัฏฐากที่สำคัญอยู่สองท่านด้วยกัน ท่านแรกชื่อว่า “ท่านสุทัตตคหบดี”-ส่วนท่านที่สองมีชื่อว่า “ท่านสังฆคหบดี”-ส่วนอุบาสิกาพุทธอุปัฏฐากก็มีอยู่สองท่านเช่นกัน สำหรับท่านแรกมีชื่อว่า “นางยสปวดี”-ส่วนท่านที่สองมีชื่อว่า “นางสังฆา”
 
        สำหรับบุพกรรมที่ทำให้ยุคสมัยของพระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า มีความบริบูรณ์เพียบพร้อมในทุกๆเรื่อง ทั้งนี้ก็เพราะบารมี 30-ทัศที่พระองค์ทรงสั่งสมมาอย่างเต็มที่เต็มกำลัง และทำอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน โดยทำมาอย่างตลอดต่อเนื่องและยาวนานกว่า 80-อสงไขยกับอีกแสนมหากัปนั่นเอง
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ทรงสร้างบารมีมายาวนาน 80 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป
 
        นอกเหนือจากบารมี 30-ทัศแล้ว ยังมีบุญพิเศษที่ทำให้เกิดสิ่งพิเศษอีกหลายประการ ซึ่งสามารถสรุปเป็นหัวข้อคร่าวๆได้ 9 ประการ ดังต่อไปนี้
 
สิ่งพิเศษประการที่ 1.โลกในยุคนั้นจะไม่มีคนบ้าใบ้ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในอดีตชาติที่พระพุทธองค์ทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ที่มีวาจาสุภาษิต ไม่เคยพูดปดมดเท็จหรือหลอกลวงผู้อื่นเลยแม้แต่ครั้งเดียว โดยที่พระองค์จะทรงทำเช่นนี้ตลอดระยะเวลาแห่งการสร้างบารมีกว่า 80-อสงไขยกับอีกแสนมหากัป
 
 ในช่วงที่ทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระศรีอริยเมตไตรย์ทรงมีวาจาสุภาษิต
 
        ส่วนใครที่มีวิบากกรรมประเภทนี้ กล่าวคือ ชอบพูดจาโกหกมดเท็จ หรือชอบหลอกลวงผู้อื่น ผู้นั้นก็จะไม่มีสิทธิ์มาบังเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระศรีอริยเมตไตรย์ อย่างแน่นอน
 
คนที่ชอบพูดจาโกหกมดเท็จ ไม่มีสิทธิ์มาเกิดในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย์
 
สิ่งพิเศษประการที่ 2.โลกในยุคนั้นจะไม่มีคนตาบอด ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในอดีตชาติที่พระพุทธองค์ทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระพุทธองค์ทรงมีปกติมองสมณะผู้มีศีลด้วยความเคารพรัก และเทิดทูนบูชาอย่างสูงสุด
 
 ในช่วงที่ทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระศรีอริยเมตไตรย์ทรงมองสมณะด้วยความเคารพ
 
        อีกทั้ง พระองค์ยังทรงมองยาจกวณิพกทั้งหลาย ด้วยนัยน์ตาและหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาอยู่ตลอดเวลา โดยที่พระองค์จะทรงทำเช่นนี้ตลอดระยะเวลาแห่งการสร้างบารมีกว่า 80-อสงไขยกับอีกแสนมหากัป
 
ในช่วงที่ทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระศรีอริยเมตไตรย์ทรงมองวณิพกด้วยความเมตตา
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 40
 Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน