พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 43 สลายร่างพระมหากัสสปะ


[ 30 ธ.ค. 2553 ] - [ 16057 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2553
ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 43 สลายร่างพระมหากัสสปะ
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 43 "สลายร่างพระมหากัสสปะ"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... สิ่งพิเศษประการที่ 8.โลกในยุคนั้น แผ่นดินจะราบเรียบสม่ำเสมอไม่ขรุขระ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในอดีตชาติที่พระพุทธองค์ทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระพุทธองค์ทรงแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วถึง และทรงทำอย่างสม่ำเสมอ โดยที่พระองค์จะทรงทำเช่นนี้ตลอดระยะเวลาแห่งการสร้างบารมีกว่า 80-อสงไขยกับอีกแสนมหากัป ส่วนใครที่ขาดความเมตตา ไม่เคยแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเลยแม้สักครั้งเดียว ผู้นั้นก็จะไม่มีสิทธิ์มาบังเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระศรีอริยเมตไตรย์ อย่างแน่นอน
 
สิ่งพิเศษประการที่ 9.โลกในยุคนั้น มนุษย์จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย และมีความสมบูรณ์พรั่งพร้อมไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในอดีตชาติที่พระพุทธองค์ทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระพุทธองค์ทรงให้ทานด้วยทรัพย์และสิ่งของเงินทองตามที่ชนทั้งหลายปรารถนาโดยทั่วถึงกัน โดยที่พระองค์จะทรงทำเช่นนี้ตลอดระยะเวลาแห่งการสร้างบารมีกว่า 80 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป
 
ในช่วงที่ทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระศรีอริยเมตไตรย์ทรงสละสิ่งของที่คนทั้งหลายปรารถนา
 
        ส่วนใครที่ไม่เคยบริจาคทานด้วยทรัพย์สมบัติ และสิ่งของที่คนอื่นปรารถนาเลยแม้สักครั้งเดียว ผู้นั้นก็จะไม่มีสิทธิ์มาบังเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระศรีอริยเมตไตรย์ อย่างแน่นอน
 
 คนที่ไม่เคยบริจาคทาน และสิ่งของที่คนทั้งหลายปรารถนา ไม่มีสิทธิ์มาเกิดในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย์
 
        นอกจากสิ่งพิเศษทั้งเก้าประการดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย์ยังมีเหตุการณ์ที่สำคัญๆ และน่าสนใจอยู่อีกเหตุการณ์หนึ่ง นั่นก็คือ...ในคราวที่พระศรีอริยเมตไตรย์พร้อมด้วยเหล่าภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้เสด็จเดินทางผ่านมาที่ภูเขาลูกหนึ่ง ที่มีชื่อว่า “กุกกุฏสัมปาตะ”
 
 เมื่อพระศรีอริยเมตไตรย์เสด็จมาถึงภูเขากุกกุฏสัมปาตะ
 
        ทันใดนั้นเอง ภูเขากุกกุฏสัมปาตะก็จะแยกออกจากกัน แล้วเผยให้เห็นร่างของพระมหากัสสปเถระ ซึ่งท่านเป็นผู้เลิศทางด้านการอยู่ธุดงค์เป็นวัตร ในสมัยพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
 ภูเขากุกกุฏสัมปาตะได้แยกออก เผยให้เห็นร่างของพระมหากัสสปะ
 
        หลังจากนั้น พระศรีอริยเมตไตรย์จะทรงยื่นพระหัตถ์ขวาช้อนเอาร่างของพระมหากัสสปะ ขึ้นมาไว้บนฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์
 
 พระศรีอริยเมตไตรย์ทรงช้อนร่างพระมหากัสสปะ ไว้บนผ่าพระหัตถ์
 
        เมื่อร่างของพระมหากัสสปะอยู่บนฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์แล้ว พระศรีอริยเมตไตรย์ก็จะทรงประกาศสรรเสริญคุณธรรมของพระมหากัสสปะ ท่ามกลางเหล่าภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่
 
 พระศรีอริยเมตไตรย์ทรงสลายร่างของพระมหากัสสปะ ด้วยไฟอัศจรรย์
 
        หลังจากนั้น ไฟอัศจรรย์ที่มีความบริสุทธิ์และไร้ซึ่งเถ้าธุลี ก็จะพลันบังเกิดขึ้นแล้วลุกไหม้ไปตามร่างกายของพระมหากัสสปะ จนกระทั่งร่างของท่านสลายหายไปบนฝ่าพระหัตถ์ของพระพุทธองค์
 
 สัดส่วนของพระศรีอริยเมตไตรย์
 
        มาถึงตรงนี้ ทุกๆคนอาจจะสงสัยกันว่า พระศรีอริยเมตไตรย์สามารถช้อนร่างของพระมหากัสสปะไว้บนฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์ได้อย่างไร ถ้าทุกคนยังจำกันได้ ในตอนที่กล่าวถึงพระสรีระของพระศรีอริยเมตไตรย์ เราจะเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงมีพระสรีระที่สูงถึง 88-ศอก หรือ 44-เมตร ซึ่งสูงกว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้เป็นอย่างมาก ดังนั้น ฝ่าพระหัตถ์ของพระพุทธองค์จึงมีขนาดที่ใหญ่ตามสัดส่วนของพระสรีระด้วยเช่นกัน
 
 เทียบสัดส่วนของพระศรีอริยเมตไตรย์กับพระมหากัสสปะ
 
        ส่วนพระมหากัสสปะนั้น ท่านมาบังเกิดในยุคที่มนุษย์มีอายุเพียง 100-ปี ถ้าเทียบรูปร่างของท่านกับมนุษย์ในสมัยปัจจุบันนี้ ท่านจะมีความสูงประมาณฝรั่งร่างใหญ่ๆ
 
เทียบสัดส่วนของมนุษย์ในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย์ กับมนุษย์ในยุคปัจจุบัน
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 43
 Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน