พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 52 มหากัป อสงไขยกัป อันตรกัป (2)


[ 11 ม.ค. 2554 ] - [ 16137 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2554
ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 52 มหากัป อสงไขยกัป อันตรกัป
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 52 "มหากัป อสงไขยกัป อันตรกัป (2)"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... เมื่อเราได้ทราบถึงความแตกต่างของช่วงเวลาในแต่ละอสงไขยกัปแล้ว เราก็ลองมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง อันตรกัป ซึ่งเป็นหน่วยของเวลาที่ถูกแบ่งย่อยออกมาจาก อสงไขยกัป อีกทีหนึ่ง ถ้าหากจะอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆ เราก็มาลองสมมติกันต่อว่า...ถ้าเราเอาเค้กที่ถูกตัดแบ่งออกมาเป็นสี่ส่วน (ซึ่งก็คือสี่อสงไขยกัป)-มาตัดแบ่งย่อยให้มีขนาดที่เล็กลงไปอีก โดยให้แต่ละส่วนหรือในแต่ละอสงไขยกัป ถูกตัดแบ่งย่อยออกมาอีก 64-ส่วน ซึ่งในแต่ละส่วนที่ถูกตัดแบ่งย่อยออกมานี้...ก็คือ อันตรกัป นั่นเอง เพราะฉะนั้น ในหนึ่งอสงไขยกัปก็จะมีจำนวนอันตรกัป เท่ากับ 64-อันตรกัป และในหนึ่งมหากัป (ซึ่งมีอยู่สี่อสงไขยกัป)-จึงมีจำนวนอันตรกัป เท่ากับ 256 อันตรกัป
 
        เมื่อเราได้ทราบถึงที่มาที่ไปของ อันตรกัป กันแล้ว เราก็มาดูความหมายของคำว่า อันตรกัป กันต่อว่า...คืออะไร อันตรกัป คือ ช่วงระยะเวลาที่เท่ากับหนึ่งรอบของการเพิ่มและการลดของอายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์ ซึ่งจะเริ่มนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่อายุขัยของมนุษย์ยืนยาวที่สุด คือ หนึ่งอสงไขยปี และลดลงไปเรื่อยๆจนถึงช่วงเวลาที่อายุขัยของมนุษย์เหลือเพียงแค่สิบปี จากนั้น อายุขัยก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนไปถึงช่วงเวลาที่มนุษย์มีอายุขัยถึงหนึ่งอสงไขยปี อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือ...หนึ่งรอบอสงไขยปีนั่นเอง
 
อันตรกัป คือ ช่วงระยะเวลาที่เท่ากับหนึ่งรอบ ของการเพิ่มและการลดของอายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์
 
        ดังนั้น ในมหากัปหนึ่งๆจึงใช้ระยะเวลาเท่ากับการไขขึ้นและไขลงของอายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์ถึง 256-รอบ (หรือ 256-รอบอสงไขยปี)-เลยทีเดียว มาถึงตรงนี้เราจะเห็นได้ว่า ระยะเวลาในหนึ่งมหากัปนั้นยาวนานมาก กล่าวได้ว่า...มากเสียจนเราไม่สามารถจะนำตัวเลขใดๆในโลกใบนี้ มาแสดงให้พวกเราเข้าใจกันได้ ถึงแม้ระยะเวลาในหนึ่งมหากัปจะยาวนานมากขนาดไหน แต่การสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้น (ซึ่งใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมีอย่างน้อย 20-อสงไขยมหากัป กับเศษอีกแสนมหากัป)-กลับใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่ามากมายนัก
 
การสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 20 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 52Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน