พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 57 การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก (5)


[ 17 ม.ค. 2554 ] - [ 16057 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2554
ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 57 การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก (5)
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 57 "การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก (5)"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
ประเภทที่สาม เรียกว่า “พระวิริยาธิกพุทธเจ้า”
 
        หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสร้างบารมีโดยมีพระวิริยะหรือมีความเพียรอันแก่กล้า กล่าวคือ พระองค์ทรงมีความปรารถนาที่จะนำพาพุทธบริษัทสี่ทั้งหลาย เข้าสู่พระนิพพานให้ได้มากที่สุดเท่าที่พระองค์จะทำได้ แม้ว่าพระองค์จะต้องใช้ความเพียร ความอดทน และจะต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมบารมียาวนานมากมายขนาดไหนก็ตาม แต่พระองค์ก็ทรงยินดีที่จะทำ สำหรับพระวิริยาธิกพุทธเจ้านั้น พระองค์จะต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมบารมีทั้งหมดถึง 80-อสงไขยมหากัป กับเศษอีกแสนมหากัป เลยทีเดียว
 
พระวิริยาธิกพุทธเจ้าใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมี 80 อสงไขยมหากัป กับเศษอีกแสนมหากัป
 
        ถ้าจะให้แบ่งระยะเวลาในการสั่งสมบารมีของพระวิริยาธิกพุทธเจ้า สามารถแบ่งได้เป็นสามระยะ ดังนี้
 
ระยะที่ 1.เป็นช่วงระยะเวลาที่พระองค์ทรงสั่งสมบารมี พร้อมกับมีพระดำริ หรือทรงตั้งความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ในพระทัย โดยที่ไม่ได้เอ่ยปากบอกใคร สำหรับระยะเวลาในการสั่งสมบารมีในช่วงนี้ พระองค์จะต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มบารมีราว 28 อสงไขยมหากัป
 
 พระวิริยาธิกพุทธเจ้าใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมีช่วงแรก 28 อสงไขยมหากัป
 
ระยะที่ 2.เป็นช่วงระยะเวลาที่พระองค์ทรงสั่งสมบารมี พร้อมกับทรงเปล่งพระวาจา หรือทรงตรัสบอกถึงความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้กับบุคคลอื่นๆได้รับรู้ เพราะเมื่อพระองค์ทรงสั่งสมบารมีจนมาถึงจุดนี้ ความอาจหาญร่าเริงในมโนปณิธานแห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระองค์ ก็จะอัดแน่นและเต็มเปี่ยมอยู่ภายในใจ จนทำให้พระองค์ต้องเปล่งวาจาให้แก่ผู้อื่นได้รับรู้ นอกจากนี้ ยังเป็นช่วงที่พระองค์กำลังทรงสั่งสมบารมีให้แก่รอบยิ่งๆขึ้นไปอีกด้วย สำหรับระยะเวลาในการสั่งสมบารมีในช่วงนี้ พระองค์จะต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มบารมีอีก 36 อสงไขยมหากัป
 
 พระวิริยาธิกพุทธเจ้าใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมีช่วงที่สอง 36 อสงไขยมหากัป
 
ระยะที่ 3.เป็นช่วงระยะเวลาที่พระองค์ทรงสั่งสมบารมี จนได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งแรกว่า “ในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า พระองค์จักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งอย่างแน่นอน”-สำหรับระยะเวลาในการสั่งสมบารมีในช่วงนี้ พระองค์จะต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มบารมีอีกถึง 16-อสงไขยมหากัป กับเศษอีกแสนมหากัป
 
 พระวิริยาธิกพุทธเจ้าใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมีช่วงที่สาม 16 อสงไขยมหากัป กับเศษอีกแสนมหากัป
 
        ซึ่งในส่วนของพระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้น พระองค์ทรงจัดอยู่ในประเภท พระวิริยาธิกพุทธเจ้า หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระวิริยะ หรือมีความเพียรอันแก่กล้านั่นเอง
 
        เมื่อเราได้ทราบถึงความแตกต่างของระยะเวลาในการสั่งสมบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละประเภทกันแล้ว เราลองมาดูกันต่อไปว่า...ก่อนหน้าที่พระองค์จะทรงเริ่มตั้งความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์จะต้องประกอบเหตุหรือสั่งสมบุญกุศลอะไรมาก่อนหน้านี้หรือไม่ จึงทำให้พระองค์ทรงมีความคิดที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การที่บุคคลใดจะมาถึง ณ จุดนี้ได้ บุคคลคนนั้นจะต้องใช้เวลาในการสั่งสมบุญสร้างบารมีมาระดับหนึ่งก่อน เมื่อใดก็ตามที่กำลังบุญและกำลังบารมีมีความแก่กล้าเพียงพอแล้ว เมื่อนั้นดวงปัญญาที่จะคิดหาหนทางออกจากห้วงแห่งวัฏสงสาร และความคิดที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะบังเกิดขึ้น
 
ก่อนที่จะเริ่มตั้งความหวังจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บุคคลคนนั้นจะต้องใช้เวลาในการสั่งสมบุญ สร้างบารมีมาระดับหนึ่งก่อน
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอยลงและเจริญขึ้นของอายุมนุษย์ ตอนที่ 3 
 
        เมื่อมนุษย์มีอายุสิบปี มนุษย์จะเกิดความอาฆาตอย่างแรงกล้าเหมือนนายพรานเนื้อเห็นเนื้อ แล้วรีบวิ่งเข้าใส่ทันที เมื่อเข่นฆ่ากันมากเข้า จักมีสัตถันตรกัปเกิดขึ้น เจ็ดวันศัสตราวุธอันคมจักเกิดขึ้นในมือโดยอัตโนมัติ แล้วจะเข่นฆ่ากันเองโดยสำคัญว่าเป็นเนื้อ ในครั้งนั้น...มนุษย์บางพวกมีความคิดว่า “พวกเราอย่าฆ่าใคร และใครก็อย่าฆ่าเราเลย”-จึงพากันหลบหนีเข้าป่าหญ้าสุมทุมพุ่มไม้ ระหว่างเกาะหรือซอกเขา มีรากไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตอยู่เจ็ดวัน จากนั้นจึงพากันออกจากป่า แล้วต่างสวมกอดกันด้วยความดีใจที่รู้ว่ามีเพื่อนร่วมโลกรอดชีวิตมาได้
 
        หลังจากนั้น ทุกคนก็มาปรึกษากันว่า “ที่พวกเราประสบทุกข์ใหญ่หลวง เพราะประพฤติอกุศลกรรม อย่ากระนั้นเลย...เราควรทำกุศล เราควรงดเว้นปาณาติบาต”-เมื่อทุกคนพร้อมใจกันเลิกฆ่า บุตรของมนุษย์ที่มีอายุสิบปี ก็จะมีอายุเจริญขึ้นถึงยี่สิบปี
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 57Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน