พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 59 การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก (7)


[ 19 ม.ค. 2554 ] - [ 16061 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2554

ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 59 การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก (7)

 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 59 "การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก (7)"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ภายหลังจากที่พระองค์ (หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่พระองค์ทรงเกิดเป็นคนธรรมดาสามัญ ที่เริ่มจะรู้จักเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์)-เกิดความคิดที่จะออกจากคุกแห่งวัฏสงสารแล้ว พระองค์ยังมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยการตั้งความปรารถนาเพิ่มเติมอีกว่า “หากวันใดที่เราแหกคุกแห่งวัฏสงสารนี้ไปได้ เราจะไม่ไปเพียงลำพัง แต่เราจะขนสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ในวัฏสงสาร ออกไปด้วยกันทั้งหมด”
 
ภายหลังจากที่พระองค์เกิดความคิดที่จะออกจากคุก แห่งวัฏสงสารแล้ว พระองค์ยังมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย
 
        ด้วยความที่พระองค์มีความคิดที่จะพาตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ออกจากคุกแห่งวัฏสงสาร จึงกล่าวได้ว่า...พระองค์ถือเป็นบุคคลที่พิเศษกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไป กล่าวคือ...เป็นสุดยอดของสุดยอดของสุดยอดคน หรือ Ultra-Super-Absolutely-Perfect-Man-เพราะผู้ที่จะมีความคิดอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจอันเด็ดเดี่ยวเข้มแข็ง และมีน้ำใจต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแบบไม่มีประมาณ
 
 พระองค์ถือเป็นบุคคลที่พิเศษกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไป
 
        จากจุดเริ่มต้นนี้เอง พระองค์จึงได้เริ่มสั่งสมบุญสร้างบารมีมากขึ้น มากขึ้น...และมากขึ้นกว่าในภพชาติที่ผ่านๆมา ในบางครั้งพระองค์ก็ได้ลองผิดลองถูก เพื่อหาวิธีในการดับทุกข์เรื่อยมา จนสุดท้าย...เมื่อบารมีเริ่มแก่กล้า พระองค์จึงได้พบกับวิธีดับทุกข์ที่ถูกต้องในที่สุด
 
 พระองค์จึงได้เริ่มสั่งสมบุญสร้างบารมีมากขึ้น กว่าในภพชาติที่ผ่านๆมา
 
        เมื่อพระองค์ได้พบกับวิธีดับทุกข์ที่ถูกต้องแล้ว พระองค์ก็ได้สั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างยิ่งยวด และทำอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน นับตั้งแต่นั้นเรื่อยมา กล่าวคือ ทั้งสละทรัพย์ สละเลือด สละเนื้อ สละอวัยวะ และสละชีวิต ด้วยความเพียรพยายามอย่างเต็มที่เต็มกำลัง จวบจนกระทั่งถึงวันที่บารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ พระองค์จึงได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภพชาติสุดท้ายในที่สุด

พระองค์ได้สั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างยิ่งยวด และทำอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน

        นี้คือบทสรุปของเรื่องราว ตั้งแต่ช่วงที่เป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กล่าวคือ ตั้งแต่ในภพชาติแรกที่ทรงตั้งความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วทรงมุ่งหน้าสร้างบารมีเรื่อยมา จนกระทั่งถึงพระชาติสุดท้ายที่ได้มาตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดั่งที่พระองค์ทรงได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้

จนกระทั่งถึงพระชาติสุดท้าย พระองค์ได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดั่งที่ได้ทรงตั้งความปรารถนาเอาไว้

 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 59
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน