พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 61 อัธยาศัยของพระโพธิสัตว์


[ 24 ม.ค. 2554 ] - [ 16057 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2554

ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 61 อัธยาศัยของพระโพธิสัตว์

 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 61 "อัธยาศัยของพระโพธิสัตว์"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... ด้วยความที่พระโพธิสัตว์เป็นบุคคลผู้ที่มีจิตใจยิ่งใหญ่มหาศาลเกินเปรียบนี้เอง จึงได้มีผู้อุปมาเปรียบเทียบมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์เอาไว้ว่า “หากแม้ว่าจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้จะเต็มไปด้วยป่าไผ่ที่มีเรียวหนามอันแหลมคม ซึ่งมีระยะทางไกลถึงหนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสี่ร้อยห้าสิบโยชน์ พระโพธิสัตว์ก็จะมุ่งหน้าเหยียบย่ำบุกฝ่าขวากหนามอันแหลมคมด้วยเท้าเปล่า จนไปถึงที่สุดของปลายทาง”
 
        ด้วยความที่พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีหัวใจอันเด็ดเดี่ยวมั่นคง มีความเพียรพยายาม และมีความอดทนอดกลั้นไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง แม้จะต้องแลกมาด้วยชีวิต จึงได้มีผู้อุปมาเปรียบเทียบหัวใจอันยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์เอาไว้ดังนี้ว่า “หากแม้ว่าจักวาลอันกว้างใหญ่สุดประมาณนี้ จะมีถ่านเพลิงร้อนระอุอยู่เต็มไปหมดทั่วทั้งจักรวาล พระโพธิสัตว์ก็จะมุ่งหน้าเดินลุยถ่านเพลิงที่ร้อนระอุด้วยเท้าเปล่าไปจนสุดหมื่นจักรวาล”
 
แม้ว่าจักวาลอันกว้างใหญ่สุดประมาณนี้ จะมีถ่านเพลิงร้อนระอุอยู่เต็มไปหมด พระโพธิสัตว์ก็จะมุ่งหน้าเดินลุยไปด้วยเท้าเปล่า จนสุดหมื่นจักรวาล
 
        “หรือหากแม้ว่าจักรวาลอันกว้างใหญ่สุดประมาณนี้ จะเต็มไปด้วยภูเขาเหล็กที่มีเปลวไฟลุกโชติช่วงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้ง ตามพื้นดินระหว่างซอกของภูเขานั้น ยังเต็มไปด้วยน้ำทองแดงร้อนที่หลอมละลายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ พระโพธิสัตว์ก็จะมุ่งหน้าแหวกว่ายผ่านน้ำทองแดงอันร้อนแรงนั้น ด้วยกำลังแขนทั้งสองของตนเองไปจนสุดหมื่นจักรวาล”
 
 แม้ว่าจักรวาลอันกว้างใหญ่สุดประมาณนี้ จะเต็มไปด้วยน้ำทองแดงร้อนที่หลอมละลาย พระโพธิสัตว์ก็จะมุ่งหน้าแหวกว่ายฝ่าไปจนสุดหมื่นจักรวาล
 
        ตัวอย่างถ้อยคำอุปมาอุปมัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ แสดงให้เห็นว่า หัวใจของพระโพธิสัตว์ยิ่งใหญ่มหาศาลเกินกว่าที่บุคคลทั่วไปจะมาเปรียบได้ เพราะแม้ท่านจะเจอกับอุปสรรคที่หนักหนายิ่งด้วยชีวิต แต่ท่านก็ยอมที่จะเอาชีวิตของตนเองเข้าแลก

หัวใจของพระโพธิสัตว์ยิ่งใหญ่มหาศาลเกินกว่าที่บุคคลทั่วไป จะมาเปรียบได้

        ถึงแม้พระโพธิสัตว์จะมิอาจล่วงรู้ได้เลยว่า ความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของท่าน จะสำเร็จลงเมื่อใด แต่ถึงกระนั้น ท่านก็ไม่เคยที่จะท้อแท้ท้อถอย มีแต่จะมุ่งหน้าสั่งสมบุญสร้างบารมีเรื่อยไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง นั่นก็คือ...การได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต
 
 พระโพธิสัตว์ไม่เคยท้อถอยมีแต่จะมุ่งหน้าสร้างบารมี จนกว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
        และด้วยเหตุที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีด้วยหัวใจที่เด็ดเดี่ยวมั่นคง และมีความอดทนอดกลั้น จึงทำให้ในบางชาติ แม้ท่านจะพลาดพลั้งไปถือกำเนิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน แต่ท่านก็จะได้ไปเกิดเป็นผู้นำในการทำความดี และเป็นสัตว์ที่ไม่คิดที่จะเบียดเบียนใคร ประมาณว่า...หากท่านพลัดไปเกิดเป็นราชสีห์ ก็จะเป็นราชสีห์ที่ใจดี ไม่ยอมกินเนื้อของสัตว์อื่น
 
 แม้พระโพธิสัตว์จะพลัดไปเกิดเป็นราชสีห์ ก็จะไม่ยอมกินเนื้อของสัตว์อื่น
 
        หรือแม้ในบางชาติที่พระโพธิสัตว์ได้ไปบังเกิดเป็นมนุษย์ที่มีฐานะยากจน หรือเกิดเป็นคนเข็ญใจ แต่ท่านก็ไม่เคยน้อยใจหรือคิดท้อแท้ท้อถอยในโชคชะตาของชีวิต ซ้ำยังกลับนำวิกฤตมาเป็นแรงผลักดัน ที่ทำให้ท่านได้สั่งสมบุญสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่ แบบไม่รู้เบื่อไม่รู้หน่าย
 
 แม้พระโพธิสัตว์จะพลัดไปเกิดเป็นคนเข็ญใจ ท่านก็ไม่ท้อแท้ท้อถอยในการสร้างบารมี
 
        หรือแม้ในบางครั้ง จะมีมารหรือคนพาลมาคอยขัดขวาง หรือกลั่นแกล้งเพื่อให้พระโพธิสัตว์เลิกสร้างบารมีด้วยวิธีการต่างๆนานา แต่ด้วยอัธยาศัยรักในการสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันของท่าน จึงทำให้ท่านไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคหรือสิ่งต่างๆที่มากระทบ อีกทั้ง ยังคงมุ่งมั่นในการสั่งสมบุญสร้างบารมีต่อไปอย่างไม่หวั่นไหว
 
 พระโพธิสัตว์จะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค แม้จะมีมารหรือคนพาลมาขัดขวางการสร้างบารมี
 
        และด้วยความที่พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีหัวใจรักในการสร้างบารมี อย่างไม่มีประมาณนี้เอง เราจึงสามารถสรุปอัธยาศัย รักในการสร้างบารมี ของพระโพธิสัตว์ได้หกประการ ดังต่อไปนี้ คือ
 
อัธยาศัยข้อที่ 1.เรียกว่า “เนกขัมมัชฌาสัย”
 
        หมายถึง พระโพธิสัตว์จะมีอัธยาศัยน้อมไปในการบรรพชา หรือมีความคิดที่จะออกบวช ในทุกๆชาติ เพราะโดยปกติ พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่เห็นโทษภัยของกาม และมีความรักในเพศบรรพชิตเป็นอย่างยิ่ง
 
 พระโพธิสัตว์จะมีอัธยาศัยน้อมไปในการบรรพชา
 
อัธยาศัยข้อที่ 2. เรียกว่า “วิเวกัชฌาสัย”
 
        หมายถึง พระโพธิสัตว์จะมีอัธยาศัยชอบอยู่ในที่เงียบสงัด มีความสงบวิเวก และชอบอยู่เพียงลำพังคนเดียวไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมู่ สถานที่ใดเป็นสถานที่ที่เงียบสงบปราศจากความวุ่นวาย และเสียงอึกทึกครึกโครม พระโพธิสัตว์ย่อมมีความพึงพอใจในสถานที่นั้นยิ่งนัก เพราะโดยปกติ พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่เห็นโทษภัยของการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ท่านจึงมีความยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดเหมาะสมต่อการทำใจให้สงบ
 
 พระโพธิสัตว์จะมีอัธยาศัยชอบอยู่ในที่เงียบสงัด มีความสงบวิเวก
 
อัธยาศัยข้อที่ 3.เรียกว่า “อโลภัชฌาสัย”
 
        หมายถึง พระโพธิสัตว์จะมีอัธยาศัยพอใจในการบริจาคทานเป็นชีวิตจิตใจ หากมีช่องทางใดที่จะทำให้ท่านบริจาคทานได้ ท่านก็จะทำทานอย่างเต็มที่เต็มกำลัง นอกจากพระโพธิสัตว์จะชอบการบริจาคทานแล้ว ท่านยังยินดีที่จะคบหากับบุคคลผู้ปราศจากความโลภ และไม่มีความตระหนี่เป็นยิ่งนัก
 
พระโพธิสัตว์จะมีอัธยาศัยชอบบริจาคทาน
 
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 61
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน