พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 66 คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ (2)


[ 5 ก.พ. 2554 ] - [ 16220 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 66 คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ (2)

 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 66 "คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ (2)"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... ด้วยเหตุที่พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีเป้าหมายอันเด็ดเดี่ยวมั่นคง อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีน้ำใจอันเต็มเปี่ยม และมีมหากรุณาอันหาที่เปรียบมิได้นี้เอง จึงทำให้พระโพธิสัตว์มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวอยู่ 10-ประการด้วยกัน ซึ่งคุณสมบัติพิเศษทั้ง 10-ประการนี้ ถือเป็นความดีอันยิ่งใหญ่เฉพาะตัวของเอกบุรุษที่ไม่สามารถหาผู้ใดจะมาเสมอเหมือนได้
 
        คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ ผู้มุ่งที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ข้อที่ 1.ได้แก่ อะเคธะตา คือ ความไม่ติดอยู่ในของรักของชอบของผู้อื่น หมายความว่า พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีใจมุ่งไปสู่หนทางแห่งพระนิพพานเป็นหลัก สิ่งอื่นนอกเหนือจากนี้จะไม่มีติดอยู่ภายในใจของท่านเลยแม้แต่น้อย ถ้าจะติดก็ติดอยู่เพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้น นั่นก็คือ...ติดอยู่กับการสร้างบุญสร้างบารมี เพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
        คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ ผู้มุ่งที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ข้อที่ 2.ได้แก่ นิราละยะตา คือ ความไม่อาลัยเกี่ยวข้องในสิ่งของภายนอก หมายความว่า พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีใจมุ่งไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการทั้งหลายในชีวิต ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็น คน สัตว์ หรือสิ่งของ ที่ชาวโลกทั้งหลายต่างก็หลงใหลได้ปลื้ม พระโพธิสัตว์ก็จะไม่หลงยึดติดกับสิ่งเหล่านั้น เพราะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างบนโลก ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของ ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้ใจไม่เป็นอิสระ และเป็นเหตุที่ทำให้มนุษย์ทุกคนต้องติดอยู่ในภพ กล่าวคือ ยากที่จะทำให้จิตให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลศทั้งหลายได้
 
        คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ ผู้มุ่งที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ข้อที่ 3.ได้แก่ จาโค คือ ความเสียสละ การแบ่งปัน หมายความว่า พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีความยินดีในการเป็นผู้ให้มากกว่าที่จะเป็นผู้รับ เพราะอัธยาศัยโดยปกติของพระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อสละความตระหนี่ออกจากใจอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ในทุกๆชาติที่ท่านเกิดมาสร้างบารมี ท่านจึงได้สละทรัพย์ สละอวัยวะ หรือแม้กระทั่งสละชีวิตของตัวท่านเองให้แก่ผู้อื่น เพื่อประโยชน์สุขอย่างยิ่งของตัวท่านเอง และมวลมนุษย์ชาติทั้งหลาย นั่นก็คือ...การได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต ด้วยเหตุนี้เอง...พระโพธิสัตว์จึงถือเป็นสุดยอดของบุคคลที่มีความเสียสละ    และเป็นนักสังคมสงเคราะห์ของโลกและจักรวาลอย่างแท้จริง
 
        คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ ผู้มุ่งที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ข้อที่ 4.ได้แก่ ปะหานัง คือ ความปล่อยวาง หมายความว่า พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่สามารถปล่อยวางเรื่องราวต่างๆที่มากระทบใจได้อย่างง่ายดาย เพราะโดยปกติแล้ว พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีใจไม่ผูกโกรธใคร ไม่ว่าร้ายใคร ไม่ถือสาหาความใคร และไม่เอาเรื่องใครเลยแม้แต่น้อย จะมีก็แต่อารมณ์ที่อยากจะสั่งสมบุญสร้างบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไปเพียงอย่างเดียว
 
        คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ ผู้มุ่งที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ข้อที่ 5.ได้แก่ อะปุนะราวัตตินา คือ ความไม่คิดกลับกลอก หมายความว่า พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่ไม่มีความคิดกลับกลอกไปมา เพราะโดยปกติแล้ว พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีสัจจะประจำใจ กล่าวคือ เป็นคนจริง ไม่หน้าไหว้หลังหลอกเหมือนบางคนในโลกทั่วๆไป คิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้น พูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้น และทุกคำพูดหรือทุกการกระทำของพระโพธิสัตว์ จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขต่อตัวท่านเองและชาวโลกเท่านั้น ดังนั้น สำนวนไทยที่ว่า “ปากไม่ตรงกับใจ”-จึงไม่สามารถนำมาใช้กับพระโพธิสัตว์ได้
 
พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีสัจจะประจำใจ
 
        คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ ผู้มุ่งที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ข้อที่ 6.ได้แก่ สุขุมัตตา คือ ความละเอียดรอบคอบ หมายความว่า พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบช่างสังเกต และเป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เสียการเสียงาน และเสียเวลาในการสร้างบารมี เพราะเวลาทุกอนุวินาทีของพระโพธิสัตว์นั้นมีค่าเป็นอย่างยิ่ง
 
 พระโพธิสัตว์จะทำงานที่ท่านต้องรับผิดชอบ อย่างพิถีพิถันและละเอียดรอบคอบ
 
        ซึ่งโดยปกติแล้ว พระโพธิสัตว์จะทำงานที่ท่านต้องรับผิดชอบอย่างพิถีพิถัน และละเอียดรอบคอบ ไม่ว่างานนั้น จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเองหรือต่อผู้อื่นก็ตาม ท่านก็จะทุ่มเททำงานนั้นๆอย่างเต็มที่เต็มกำลัง และทำอย่างสุดความสามารถเท่าที่ตัวท่านจะทำได้ กล่าวคือ ถ้าเนื้องานมีหนึ่งร้อย ท่านก็จะทำไปเกินหนึ่งร้อย
 
 พระโพธิสัตว์จะทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลัง และทำอย่างสุดความสามารถ
 
        คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ ผู้มุ่งที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ข้อที่ 7.ได้แก่ มะหันตัตตา คือ ความเป็นของใหญ่ หมายความว่า พระโพธิสัตว์เป็นผู้มีความคิดที่ยิ่งใหญ่ และมีใจที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีประมาณ ประดุจดั่งความกว้างใหญ่ของท้องมหาสมุทร อันเนื่องมาจากท่านได้มองเห็นถึงประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติเป็นอย่างมากที่สุด
 
 พระโพธิสัตว์เป็นผู้มีความคิดที่ยิ่งใหญ่ และมีใจที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีประมาณ
 
        คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ ผู้มุ่งที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ข้อที่ 8.ได้แก่ ทุรานุโพธัตตา คือ ความเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปจะรู้ตามได้ยาก หมายความว่า ท่านเป็นผู้ที่มีความคิดเหนือกว่าวิสัยของบุคคลทั่วไปจะคิดได้ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะพระโพธิสัตว์ประกอบด้วยจิตใจที่สูงส่ง มีความกล้าที่จะคิดและกล้าที่จะทำในสิ่งที่ดีงาม
 
 พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีความคิดเหนือกว่าวิสัยของบุคคลทั่วไป จะคิดได้
 
        ด้วยความที่พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีจิตใจที่สูงส่งอย่างยิ่ง ดังนั้น ท่านจึงคิดที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยวิธีการต่างๆอย่างมีขั้นตอน กอปรกับท่านยังมองการณ์ไกลถึงเหตุแห่งปัญหา และปัญหาที่จะเกิดขึ้นในกาลภายภาคเบื้องหน้า จึงทำให้ท่านสามารถวางแผนป้องกันเหตุแห่งปัญหาเหล่านั้น และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างดีเยี่ยม จนทำให้งานทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างงดงาม
 
พระโพธิสัตว์คิดที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้น จากความทุกข์ด้วยวิธีการต่างๆอย่างมีขั้นตอน
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 66
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน