พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 67 คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ (3)


[ 7 ก.พ. 2554 ] - [ 16281 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 67 คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ (3)

 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 67 "คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ (3)"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ ผู้มุ่งที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ข้อที่ 7.ได้แก่ มะหันตัตตา คือ ความเป็นของใหญ่ หมายความว่า พระโพธิสัตว์เป็นผู้มีความคิดที่ยิ่งใหญ่ และมีใจที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีประมาณ ประดุจดั่งความกว้างใหญ่ของท้องมหาสมุทร อันเนื่องมาจากท่านได้มองเห็นถึงประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติเป็นอย่างมากที่สุด
 
        คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ ผู้มุ่งที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ข้อที่ 8.ได้แก่ ทุรานุโพธัตตา คือ ความเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปจะรู้ตามได้ยาก หมายความว่า ท่านเป็นผู้ที่มีความคิดเหนือกว่าวิสัยของบุคคลทั่วไปจะคิดได้ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะพระองค์ประกอบด้วยจิตใจที่สูงส่ง มีความกล้าที่จะคิดและกล้าที่จะทำในสิ่งที่ดีงาม
 
        ด้วยความที่พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีจิตใจที่สูงส่งอย่างยิ่ง ดังนั้น ท่านจึงคิดที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยวิธีการต่างๆอย่างมีขั้นตอน กอปรกับท่านยังมองการณ์ไกลถึงเหตุแห่งปัญหา และปัญหาที่จะเกิดขึ้นในกาลภายภาคเบื้องหน้า จึงทำให้ท่านสามารถวางแผนป้องกันเหตุแห่งปัญหาเหล่านั้น และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างดีเยี่ยม จนทำให้งานทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างงดงาม
 
        คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ ผู้มุ่งที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ข้อที่ 9.ได้แก่ ทุลละภัตตา คือ ความเป็นผู้ทำในสิ่งที่คนทั่วไปทำได้ยาก หมายความว่า ท่านมีความสามารถในการที่จะทำเรื่องใหญ่ๆ ยากๆ ให้เป็นเรื่องเล็กๆและง่ายๆได้ ซึ่งไม่ว่าเรื่องเหล่านั้นจะยากเย็นแสนเข็ญสักปานใด แต่เมื่อเรื่องเหล่านั้นมาถึงมือของพระโพธิสัตว์แล้ว ท่านก็สามารถที่จะทำเรื่องเหล่านั้นให้สำเร็จได้อย่างดีเยี่ยมในทุกๆครั้ง
 
พระโพธิสัตว์มีความสามารถในการที่จะทำเรื่องใหญ่ๆยากๆ ให้เป็นเรื่องเล็กๆและง่ายๆได้
 
        ส่วนภารกิจที่เป็นเรื่องใหญ่และสำคัญสำหรับท่านนั้นมีอยู่เพียงเรื่องเดียว นั่นก็คือ การขจัดกิเลสอาสวะในใจของท่านให้หมดสิ้นไป และช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ สามารถข้ามพ้นห้วงแห่งวัฏสงสารไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานให้ได้
 
 ภารกิจที่สำคัญของพระโพธิสัตว์มีอยู่เรื่องเดียว คือการขจัดกิเลสในใจให้หมดสิ้นไป
 
        คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ ผู้มุ่งที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ข้อที่ 10.ได้แก่ อะสะทิสะตา คือ ความเป็นของไม่มีใครเสมอ หมายความว่า ท่านเป็นผู้ที่ไม่มีใครเสมอเหมือนได้ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะท่านเป็นผู้นำในการสร้างบารมี ที่มีความคิด คำพูด และการกระทำที่ประเสริฐเหนือกว่าคนอื่นเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีลักษณะของความเป็นผู้นำอยู่ตลอดเวลา ซึ่งไม่ว่าท่านจะถือกำเนิดเกิดมาเป็นอะไรก็ตาม ลักษณะของความเป็นผู้นำนี้ก็จะติดตัวท่านมาโดยตลอด จนกระทั่ง ท่านได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุด
 
พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่ไม่มีใครเสมอเหมือนได้ เป็นผู้นำในการสร้างบารมี
 
        คุณสมบัติพิเศษสุดทั้ง 10-ประการนี้ เป็นคุณสมบัติที่ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่เป็นคุณสมบัติเฉพาะที่จะเกิดขึ้นได้กับบุคคลที่มีเป้าหมายเด็ดเดี่ยว มีน้ำใจอันเต็มเปี่ยมกว้างขวางและมีมหากรุณาอันจะหาที่เปรียบมิได้ เฉกเช่นพระโพธิสัตว์ผู้มุ่งที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ซึ่งนอกจากท่านจะทำให้ตนเองพ้นจากความทุกข์ และเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้แล้ว ท่านยังมีน้ำใจอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ และได้พบความสุขที่แท้จริงตามท่านไปอีกด้วย
 
คุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว 10 ประการของพระโพธิสัตว์ ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้กับทุกคน
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 67
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน