พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 68 ธรรมสโมธาน การประมวลรวมกันแห่งธรรม


[ 8 ก.พ. 2554 ] - [ 16187 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 68 ธรรมสโมธาน การประมวลรวมกันแห่งธรรม

 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 68 "ธรรมสโมธาน การประมวลรวมกันแห่งธรรม"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... คุณสมบัติพิเศษสุดทั้ง 10-ประการ เป็นคุณสมบัติที่ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่เป็นคุณสมบัติเฉพาะที่จะเกิดขึ้นได้กับบุคคลที่มีเป้าหมายเด็ดเดี่ยว มีน้ำใจอันเต็มเปี่ยมกว้างขวางและมีมหากรุณาอันจะหาที่เปรียบมิได้ เฉกเช่นพระโพธิสัตว์ผู้มุ่งที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ซึ่งนอกจากท่านจะทำให้ตนเองพ้นจากความทุกข์ และเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้แล้ว ท่านยังมีน้ำใจอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ และได้พบความสุขที่แท้จริงตามท่านไปอีกด้วย
 
        คุณสมบัติพิเศษทั้ง 10-ประการนี้ เป็นสิ่งที่พระบรมครู คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้สั่งสมมาอย่างยาวนาน จนกลายเป็นปรกตินิสัยที่มีความปรารถนาจะช่วยเหลือผู้อื่น และพร้อมที่จะเป็นแสงสว่างให้แก่โลกและจักรวาลอยู่เสมอ โดยไม่ว่าพระองค์จะทรงถือกำเนิดเกิดเป็นอะไรก็ตาม ความมีน้ำใจที่คิดจะช่วยเหลือผู้อื่นก็ยังคงมีอยู่เสมอ และไม่มีวันแปรเปลี่ยนไปจากใจ ถึงแม้จะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ก็ตาม พระองค์ก็ทรงยอมตายแต่ไม่ทรงยอมแพ้ในการทำความดีเป็นอันขาด
 
พระโพธิสัตว์มีปรกตินิสัยมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่น
 
        เพราะฉะนั้น คุณสมบัติพิเศษทั้ง 10-ประการนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้พระโพธิสัตว์มีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อทุกคน และอยากที่จะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้ไปด้วยกัน ซึ่งถือได้ว่าพระโพธิสัตว์เป็นบุคคลที่มีจิตใจสูงส่งกว่ามนุษย์ทั่วไป เพราะไม่ว่าท่านจะคิด พูด หรือทำอะไรก็ตาม ท่านจะไม่ได้ทำแบบธรรมดาอย่างที่บุคคลอื่นทั่วไปได้ทำกัน แต่ท่านจะทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ถึงแม้จะต้องตายก็ยอม ทั้งนี้ก็เป็นเพราะท่านเป็นผู้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณ โดยมีใจมุ่งหวังพระโพธิญาณเป็นสำคัญ
 
 ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามพระโพธิสัตว์จะทำอย่าง เอาชีวิตเป็นเดิมพัน
 
        นอกจากคุณสมบัติพิเศษทั้ง 10-ประการแล้ว พระโพธิสัตว์จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีธรรมสำคัญอีกแปดประการ ที่เรียกว่า ธรรมสโมธาน1 ซึ่งจะเป็นเครื่องยืนยันและเพิ่มความมั่นใจให้กับท่านว่า...ท่านจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตอย่างแน่นอน
 
1ธรรมสโมธาน แปลว่า การประมวลรวมกันแห่งธรรม
 
 ธรรมสโมธาน คือ ธรรมแปดประการ ที่พระโพธิสัตว์ต้องมี
 
        ก่อนที่พระโพธิสัตว์จะได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง เป็นครั้งแรกว่า “ตัวท่านจักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต”-พระโพธิสัตว์ท่านนั้น จะต้องประกอบด้วยธรรมอันสำคัญยิ่งประการหนึ่ง นั่นก็คือ ธรรมสโมธาน ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดแปดประการ ดังต่อไปนี้ คือ
 
ธรรมสโมธาน ข้อที่ 1.ได้แก่ ความปรารถนาที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ธรรมสโมธานข้อนี้ถือเป็นสิ่งที่พระโพธิสัตว์จำเป็นจะต้องมี ทั้งนี้ก็เป็นเพราะการได้อัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์นั้น พระโพธิสัตว์จะสามารถสั่งสมบุญและสร้างบารมีได้ดียิ่งกว่าการไปเกิดในอัตภาพอื่นๆ เช่น อัตภาพของเทวดา พรหม อรูปพรหม หรือสัตว์เดรัจฉาน เป็นต้น
 
พระโพธิสัตว์จะมีความปรารถนาที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 68
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน