พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 70 ธรรมสโมธาน การประมวลรวมกันแห่งธรรม (3)


[ 10 ก.พ. 2554 ] - [ 16051 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 70 ธรรมสโมธาน การประมวลรวมกันแห่งธรรม (3)

 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 70 "ธรรมสโมธาน การประมวลรวมกันแห่งธรรม (3)"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... ด้วยเหตุนี้เอง การได้เกิดมาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับพระโพธิสัตว์ผู้มีความปรารถนาที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เพราะถ้าหากพระโพธิสัตว์ได้พบแต่พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตเจ้า หรือได้พบแต่สถานที่อันเป็นสิ่งแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อาทิ เช่น พระเจดีย์หรือต้นโพธิ์ เป็นต้น แม้พระโพธิสัตว์จะมีความเลื่อมใสมากเพียงใด แต่ท่านก็จะไม่สามารถที่จะตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
 
ธรรมสโมธาน ข้อที่ 5.ได้แก่ การได้บรรพชา คือ การที่พระโพธิสัตว์มีอัธยาศัยน้อมไปในการออกบวช ซึ่งไม่ว่าท่านจะออกบวชเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา หรือนอกพระพุทธศาสนาก็ตาม แต่ถ้าหากท่านเป็นสัมมาทิฐิ มีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม (เชื่อว่าบุญมีจริง บาปมีจริง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว)-และมีความมั่นคงในเพศบรรพชิตแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะทรงพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต แก่พระโพธิสัตว์ท่านนั้น
 
พระโพธิสัตว์จะมีอัธยาศัยน้อมไปในการออกบวช
 
        แต่ถ้าหากพระโพธิสัตว์ดำรงตนอยู่ในเพศของคฤหัสถ์ แม้ท่านจะปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากสักเท่าไหร่ ท่านก็ไม่สามารถที่จะทำความปรารถนาของท่านให้สำเร็จได้ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะชีวิตของการครองเรือนนั้น เป็นชีวิตที่ถูกผูกมัดด้วยเครื่องจองจำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความห่วงใยในบุตร ภรรยา ทรัพย์สินเงินทอง เป็นต้น จึงทำให้ท่านไม่สามารถสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังเหมือนกับชีวิตของนักบวช
 
 ชีวิตการครองเรือนเป็นชีวิตที่ผูกมัดด้วยเครื่องจองจำต่างๆ
 
ธรรมสโมธาน ข้อที่ 6.ได้แก่ ความถึงพร้อมด้วยคุณวิเศษ หมายความว่า พระโพธิสัตว์จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษเหนือกว่าคนธรรมดาสามัญทั่วไป โดยท่านจะต้องมีความเชี่ยวชาญในอภิญญาและฌานสมาบัติ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะทรงพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตแก่พระโพธิสัตว์ท่านนั้น
 
 พระโพธิสัตว์จะต้องถึงพร้อมด้วยคุณวิเศษ
 
ธรรมสโมธาน ข้อที่ 7.ได้แก่ ความถึงพร้อมด้วยการกระทำอันยิ่ง หมายความว่า พระโพธิสัตว์จะทำในสิ่งที่เหนือเกินกว่าการกระทำของมนุษย์ทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหากสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์ และเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานแล้ว แม้คนธรรมดาทั่วไปจะไม่กล้าที่จะคิด พูด หรือทำในสิ่งนั้น แต่ท่านกลับมีความกล้าที่จะคิด พูด และทำในสิ่งนั้น ด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเพียรและความมุ่งมั่น จนกระทั่ง ท่านสามารถทำสิ่งนั้นสำเร็จได้ในที่สุด
 
 พระโพธิสัตว์จะต้องถึงพร้อมด้วยการกระทำอันยิ่ง
 
        ยกตัวอย่างเช่น เรื่องราวการบำเพ็ญปรมัตถบารมีของพรหมกุมารโพธิสัตว์ ผู้มีจิตใจอันยิ่งใหญ่ ที่ท่านยอมสละชีวิตของตัวเองเป็นทานให้แก่แม่เสือ ที่กำลังจะกินลูกของตัวเองด้วยความหิวโซ ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากอย่างยิ่ง แต่ด้วยความที่ท่านมุ่งหวังการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสำคัญ ท่านจึงกล้าที่จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสั่งสมบุญสร้างบารมี ด้วยเหตุแห่งความถึงพร้อมด้วยการกระทำอันยิ่ง เกินกว่ามนุษย์ทั่วไปนี้เอง ท่านจึงได้รับพุทธพยากรณ์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต
 
การบำเพ็ญปรมัตถบารมีของพรหมกุมารโพธิสัตว์ สละชีวิตเป็นทานแก่เสือแม่ลูกอ่อน
 
ธรรมสโมธาน ข้อที่ 8.ได้แก่ ความถึงพร้อมด้วยความพอใจ หมายความว่า ทุกภพทุกชาติที่พระโพธิสัตว์ได้เกิดมา ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานก็ตาม ท่านจะมีความรักและปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะมีอุปสรรคขวากหนามเกิดขึ้นมาขัดขวางการสร้างบารมีของท่านมากสักเพียงไร แต่ท่านก็ไม่ย่อท้อและไม่หวาดกลัวต่ออุปสรรคเหล่านั้นเลย ทั้งนี้ก็เป็นเพราะจิตใจของท่านรักและมุ่งมั่นที่จะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณให้ได้เป็นสำคัญ
 
ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรพระโพธิสัตว์จะมีความปรารถนา ในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างมาก
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 70
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน