พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 77 อานิสงส์พิเศษของพระโพธิสัตว์


[ 24 ก.พ. 2554 ] - [ 16254 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 77 อานิสงส์พิเศษของพระโพธิสัตว์

 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 77 "อานิสงส์พิเศษของพระโพธิสัตว์"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... เราจะเห็นได้ว่า เมื่อพระโพธิสัตว์ได้รับอานิสงส์พิเศษดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ก็จะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของท่านใกล้เข้ามาทุกขณะ ตามระยะเวลาที่ท่านได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งอานิสงส์พิเศษทั้งหมดดังที่กล่าวมาแล้วนั้น เราสามารถที่จะสรุปโดยย่อได้ดังต่อไปนี้ คือ
 
        เมื่อพระโพธิสัตว์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ท่านจะเกิดมาเป็นบุรุษเพศ (หรือเพศชายแท้ )-ที่มีอวัยวะสมส่วนครบถ้วนทั้ง 32-ประการ อีกทั้งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหมดก็สมบูรณ์แข็งแรง และสามารถที่จะใช้งานเพื่อการสร้างบารมีได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีรูปร่างลักษณะงดงามสมส่วน ดูดี และเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของผู้ที่ได้พบเห็น อีกทั้งยังทำให้ท่านสามารถที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
 
        เมื่อพระโพธิสัตว์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ท่านจะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาอันเลิศ และเป็นคนที่มีสัมมาทิฐิมาตั้งแต่เกิด จึงทำให้ท่านเป็นผู้ที่สามารถจะสอนตัวเองได้บนพื้นฐานความเชื่อที่ถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริง โดยที่ท่านจะเป็นผู้มีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม กล่าวคือ เชื่อเรื่องบาปบุญ คุณโทษ นรกสวรรค์ โลกนี้โลกหน้า เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้ท่านเป็นผู้มีความคิด คำพูด และการกระทำ ที่ถูกต้องดีงามและเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีเท่านั้น
 
        เมื่อพระโพธิสัตว์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ท่านจะเกิดในประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยศีลธรรม อีกทั้งท่านจะไปเกิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฐิและมีฐานะร่ำรวย ซึ่งเป็นตระกูลที่ได้รับความเคารพนับถือของสังคมในยุคนั้นๆ รวมทั้งบุคคลรอบข้างของท่านก็จะมีแต่บัณฑิตนักปราชญ์ที่เป็นกัลยาณมิตร คอยชักชวนกันทำความดีอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้ท่านสามารถที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบาย และทำได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง โดยที่ท่านไม่ต้องมากังวลใจในเรื่องการหาทรัพย์ และความเข้าใจผิดของบุคคลรอบข้างเลยแม้แต่น้อย
 
        ถ้าหากว่า พระโพธิสัตว์จะต้องไปบังเกิดในภพภูมิอื่นโดยที่ท่านไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ท่านจะไม่ไปบังเกิดในภพภูมิที่ได้รับความทุกข์ยากลำบากจนเกินไป อีกทั้งท่านก็จะไม่ไปบังเกิดในภพภูมิที่มีการเสวยสุขอันเป็นทิพย์ยาวนานเกินไปอีกด้วย ด้วยเหตุนี้เอง...จึงทำให้ท่านสามารถที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างตลอดต่อเนื่อง โดยไม่ต้องมาเสียเวลาหรือขาดโอกาสในการสร้างบารมีเพราะเสวยสุขหรือทุกข์นานจนเกินไป
 
พระโพธิสัตว์ที่มีอานิสงส์พิเศษจะไม่ไปบังเกิดในภพภูมิ ที่ได้รับความทุกข์ยากลำบากจนเกินไปหรือในภพภูมิ ที่มีการเสวยสุขอันเป็นทิพย์ยาวนานเกินไป
 
        และที่สำคัญ พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีจิตใจฝักใฝ่ในการสร้างบารมีอย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลง อีกทั้งท่านก็ยังเป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีให้มากยิ่งๆขึ้นไป เพื่อจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ท่านได้ตั้งความปรารถนาไว้ นั่นก็คือ การตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต
 
 พระโพธิสัตว์ที่มีอานิสงส์พิเศษจะเป็นผู้ที่มีจิตใจ ฝักใฝ่ในการสร้างบารมีอย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
 
        สำหรับการสั่งสมบุญสร้างบารมี เพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างบารมีให้ครบถ้วนและเต็มเปี่ยมทุกประการ โดยที่จะขาดบารมีข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้เลย หรือบารมีบางข้อจะขาดตกบกพร่องพร่องไปสักนิดก็ไม่ได้
 
 พระโพธิสัตว์จะต้องสร้างบารมีทั้งสามสิบทัศให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์
 
        ดังนั้น การที่พระโพธิสัตว์จะทำมโนปณิธานในการที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สำเร็จได้นั้น ท่านจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบารมีทั้งสามสิบทัศให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ และเมื่อบุญบารมีทั้งสามสิบทัศของท่านเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้ว ท่านก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ซึ่งเป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกและจักรวาล ที่จะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากห้วงวัฏสงสารแห่งความทุกข์ ไปสู่ฝั่งพระนิพพานอันเป็นบรมสุขได้ ดังนั้น การสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์แต่ละท่าน จะต้องใช้ความเพียรพยายาม ความตั้งใจที่มุ่งมั่น และมีความอดทนอย่างมากในการสร้างบารมี และที่สำคัญจะต้องประกอบด้วยธรรมที่จะทำให้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย
 
เมื่อบารมีทั้งสามสิบทัศเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้ว พระโพธิสัตว์ก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 77
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน