พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 88 อธิษฐานบารมี


[ 22 มี.ค. 2554 ] - [ 16277 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2554

ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 88 อธิษฐานบารมี

 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 88 "อธิษฐานบารมี"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
สำหรับบารมีที่พระโพธิสัตว์ จะได้บำเพ็ญต่อไปนั้น คือ อธิษฐานบารมี
 
8.อธิษฐานบารมี คือ ความตั้งใจอันมั่นคง แน่วแน่ และเด็ดเดี่ยว ที่จะมุ่งไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่พระโพธิสัตว์ได้ตั้งมโนปณิธานเอาไว้ ซึ่งถ้าหากพระโพธิสัตว์ยังไม่บรรลุถึงเป้าหมายนั้นแล้ว ท่านก็ไม่มีวันล้มเลิกความคิดและความตั้งใจที่จะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางนั้น อย่างเด็ดขาด
 
อธิษฐานบารมี คือ ความตั้งใจอันมั่นคง แน่วแน่ และเด็ดเดี่ยว ที่จะมุ่งไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ได้ตั้งมโนปณิธานเอาไว้
 
        ดังนั้น อธิษฐานบารมี จึงเป็นบารมีที่เกิดจากการตั้งเป้าหมาย และตอกย้ำเป้าหมายแบบซ้ำๆย้ำๆ เพื่อที่พระโพธิสัตว์จะได้ตั้งมั่นอยู่กับเป้าหมายที่ตัวท่านได้ตั้งความปรารถนาไว้ นั่นก็คือ การได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต
 
พระโพธิสัตว์จะตั้งมั่นอยู่กับเป้าหมายที่ตัวท่าน ได้ตั้งความปรารถนาไว้
 
        แม้จะมีอุปสรรคและปัญหาต่างๆมากมาย ที่เกิดขึ้นมาขัดขวางหนทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้นก็ตาม แต่ด้วยความตั้งใจอันมั่นคง แน่วแน่ และเด็ดเดี่ยว ที่มีอยู่ภายในใจของท่าน จึงทำให้ท่านสร้างบารมีมุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หันหลังกลับ เพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายอันสูงสุดนั่นก็คือ การไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพาน
 
พระโพธิสัตว์จะมุ่งสร้างบารมีโดยไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคต่างๆ
 
        ตราบใด ที่พระโพธิสัตว์ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ที่ท่านได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ ตราบนั้น ท่านก็จะไม่ยอมล้มเลิกและทอดทิ้งการสร้างบารมีอย่างเด็ดขาด แม้อุปสรรคที่ท่านต้องพบเจอนั้นจะต้องแลกมาด้วยชีวิตก็ตาม แต่ท่านก็จะไม่มีวันยอมแพ้ต่ออุปสรรคนั้นเป็นอันขาด เรียกได้ว่า “ยอมตาย แต่จะไม่ขอยอมแพ้กันเลยทีเดียว”
 
พระโพธิสัตว์จะยอมตายแต่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆ
 
        ด้วยเหตุนี้เอง อธิษฐานบารมีจึงเป็นบารมีที่ช่วยหล่อหลอมให้พระโพธิสัตว์ มีจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่ และไม่หวั่นไหวในการสร้างบารมี อีกทั้งยังช่วยตอกย้ำในมโนปณิธานอันสูงสุดให้กับพระโพธิสัตว์อีกด้วย
 
อธิษฐานบารมีเป็นบารมีที่ช่วยหล่อหลอมให้พระโพธิสัตว์ มีจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่และไม่หวั่นไหวในการสร้างบารมี
 
        ดังนั้น การบำเพ็ญอธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตว์ จึงอุปมาเหมือนกับภูเขาศิลาแท่งทึบที่ไม่หวั่นไหว โยกคลอน ด้วยแรงลมที่พัดมาจากทิศทั้งสี่ ฉันใด พระโพธิสัตว์ย่อมตั้งจิตอธิษฐานตอกย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนกว่าจะถึงจุดมุ่งหมายอันสูงสุด ฉันนั้น
 
พระโพธิสัตว์จะบำเพ็ญอธิษฐานบารมีประดุจดั่งภูเขาศิลาแท่งทึบ ที่ไม่หวั่นไหวโยกคลอนด้วยแรงลมที่พัดมาจากทิศทั้งสี่ 
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 88Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน