พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 89 เมตตาบารมี


[ 23 มี.ค. 2554 ] - [ 16184 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2554

ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 89 เมตตาบารมี

 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 89 "เมตตาบารมี"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        หลังจากที่พระโพธิสัตว์สั่งสมบารมีมาถึงบารมีขั้นที่แปดแล้ว บารมีขั้นต่อไปที่พระโพธิสัตว์จะได้บำเพ็ญนั้น คือ เมตตาบารมี
 
9.เมตตาบารมี คือ ความรัก ความปรารถนาดี หรือความคิดช่วยเหลือเกื้อกูลให้ผู้อื่นมีความสุขความเจริญ สำหรับพระโพธิสัตว์ผู้มุ่งปรารถนาจะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้พ้นจากกองทุกข์ไปสู่ฝั่งพระนิพพานนั้น ตัวท่านจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษอันสำคัญประการหนึ่ง นั่นก็คือ ความน่าเข้าใกล้อันเกิดจากความรัก และความปรารถนาดี แบบ...ไม่เลือกที่รักผลักที่ชัง
 
พระโพธิสัตว์จะมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดย ไม่เลือกที่รักผลักที่ชัง
 
        เรียกได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม หากได้พบได้เจอ หรือได้ยินแค่เพียงเสียงของพระโพธิสัตว์แล้ว ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นมิตรหรือศัตรู ความรู้สึกสบายอกสบายใจ และความรู้สึกที่อยากจะเข้าใกล้ เพื่อจะสนทนาปราศรัย (อันเป็นไปเพื่อการสั่งสมบุญสร้างบารมี)-กับพระโพธิสัตว์ ย่อมเกิดขึ้นกับใจของบุคคลผู้นั้นอย่างอัศจรรย์ ดังนั้น เมตตาบารมีจึงเป็นบารมีที่จะคอยหล่อหลอมและส่งเสริมให้พระโพธิสัตว์ มีจิตใจที่อ่อนโยน มีเมตตาน่าเข้าใกล้ และมีความรักความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างแท้จริง
 
 เมตตาบารมีจะหล่อหลอมให้พระโพธิสัตว์มีจิตใจที่อ่อนโยน มีเมตตาน่าเข้าใกล้
 
        แม้พระโพธิสัตว์จะประสบพบเจอกับบุคคลผู้ไม่หวังดี ที่คอยคิดเบียดเบียนประทุษร้ายตัวท่าน แต่สำหรับพระโพธิสัตว์แล้ว แทนที่ท่านจะคิดประทุษร้ายต่อบุคคลผู้นั้นคืน ท่านก็หาได้ทำเช่นนั้นไม่ ตรงกันข้าม พระโพธิสัตว์กลับยิ่งมีแต่ความรู้สึกที่เมตตาปรารถนาดีต่อบุคคลผู้นั้น และพร้อมจะให้อภัยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่บุคคลผู้นั้นได้ผิดพลาดกระทำลงไปอีกด้วย
 
 แม้กับบุคคลผู้ไม่หวังดี พระโพธิสัตว์ก็จะมีเมตตา และให้อภัยต่อคนเหล่านั้น
 
        ด้วยเหตุนี้เอง กระแสแห่งความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีของพระโพธิสัตว์ จึงได้แผ่ขยายไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกหนทุกแห่งอย่างไม่มีประมาณ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ใดๆ ด้วยความคิดว่า สรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนต่างก็เป็นหมู่ญาติอันเป็นที่รักของท่านทั้งสิ้น และด้วยความรักความเมตตาและความปรารถนาดี อันไม่มีประมาณของพระโพธิสัตว์นี้เอง จึงทำให้ท่านคิดปรารถนาที่จะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้ข้ามพ้นจากห้วงทะเลแห่งกองทุกข์หรือวัฏสงสารนี้ไปให้หมด
 
 พระโพธิสัตว์ปรารถนาจะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลาย ออกจากวัฏสงสาร
 
        ดังนั้น การบำเพ็ญเมตตาบารมีของพระโพธิสัตว์ จึงอุปมาเหมือนกับสายน้ำย่อมแผ่ความเย็นให้กับคนดีและคนเลวโดยเสมอกัน อีกทั้งยังสามารถชำระล้างมลทิน คือ ธุลี ให้แก่คนทุกชนชั้นรวมไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ ฉันใด พระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมเพิ่มพูนเมตตาในชนทั้งหลาย ทั้งที่เคยเกื้อกูลและที่ไม่เคยเกื้อกูลแก่ตัวท่าน โดยไม่เลือกชนชั้น วรรณะ เพศ วัย หรือเผ่าพันธุ์ใดๆ ฉันนั้น
 
พระโพธิสัตว์บำเพ็ญเมตตาบารมีประดุจดั่งสายน้ำที่ให้ ความชุ่มเย็นและชำระธุลีแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย 
 
 
Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 89Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน