พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 94 พระเจ้าสังขจักรบำเพ็ญปรมัตถบารมี ตอนที่ 2


[ 6 เม.ย. 2554 ] - [ 16060 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2554

พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 94 พระเจ้าสังขจักรบำเพ็ญปรมัตถบารมี ตอนที่ 2

 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 94 "พระเจ้าสังขจักรบำเพ็ญปรมัตถบารมี ตอนที่ 2"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... ครั้นสามเณรวิ่งหลบเข้าไปในเขตท้องพระโรงแล้ว พวกชาวเมืองที่วิ่งไล่ตามมาก็ไม่กล้าวิ่งไล่ตามสามเณรเข้าไปภายในเขตพระราชวัง เพราะเกรงพระราชอาญา แต่อย่างไรก็ตาม ในวิกฤตหรือบรรยากาศที่ดูน่าจะเลวร้ายของสามเณรในครั้งนี้ กลับกลายเป็นโอกาสหรือบุญของพระเจ้าสังขจักร ที่จะทำให้พระองค์ได้พบกับมงคลแห่งชีวิตอันสูงสุดในอนาคตอันใกล้นี้
 
        เมื่อสามเณรวิ่งหลบเข้าไปในเขตท้องพระโรงแล้ว ก็ได้ไปพบกับพระเจ้าสังขจักร และในทันที่พระองค์ได้พบกับสามเณร พระองค์ก็ทรงแปลกพระทัยเป็นอย่างมาก พระองค์จึงได้สอบถามสามเณรว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านมีเรื่องเดือดร้อนอันใดหรือ จึงวิ่งเข้ามาในท้องพระโรงของเรา”
 
สามเณรหนีกลุ่มชาวบ้านเข้าไปในเขตท้องพระโรง และได้พบกับพระเจ้าสังขจักร
 
        ครั้นสามเณรได้อธิบายถึงที่มาที่ไปว่า “เราได้ถูกชาวเมืองเข้าใจผิด คิดว่าเป็นยักษ์จำแลงแปลงกายมา จึงได้วิ่งหนีเข้ามาในเขตราชวังของพระองค์”-พระเจ้าสังขจักรจึงทรงสอบถามต่อว่า “แล้วท่านเดินทางมาจากไหนหรือ”
 
 สามเณรเล่าให้พระเจ้าสังขจักรฟังว่าตนถูกชาวบ้านไล่ ตามทำร้ายเพราะคิดว่าตนเองเป็นยักษ์แปลงกายมา
 
        สามเณรจึงทูลตอบพระเจ้าสังขจักรว่า “เราเป็นสามเณรที่บรรพชาในสำนักของพระสิริมิตรสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน”-ทันทีที่พระสังขจักรได้ยินว่า พระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอุบัติขึ้นแล้วเท่านั้น ความปีติยินดีอย่างสุดประมาณก็พลันบังเกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์
 
 สามเณรทูลพระเจ้าสังขจักรว่าตนเองเป็นสามเณรที่บรรพชา ในสำนักของพระสิริมิตรสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
        อุปมาเหมือนดั่งคนที่เดินอยู่กลางทะเลทรายมาเป็นเวลานานแสนนาน ครั้นมีผู้มาบอกให้เขาได้ทราบว่า ถ้าเดินตรงไปตามทางข้างหน้านี้ อีกไม่ไกลนักก็จะได้พบแหล่งน้ำอันอุดมสมบูรณ์แล้ว คนที่เดินอยู่กลางทะเลทรายนั้น ย่อมรู้สึกปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง
 
 อุปมาเหมือนคนที่เดินอยู่กลางทะเลทรายเมื่อมีผู้มาบอกว่า มีแหล่งน้ำอยู่ข้างหน้าก็ย่อมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง
 
        แต่ความปีติยินดีของชายผู้อยู่กลางทะเลทรายแล้วได้พบแหล่งน้ำ แม้จะมีมากสักเพียงใดก็ตาม ย่อมไม่อาจเทียบได้กับความปลื้มปีติยินดีที่เกิดขึ้นในพระทัยของพระเจ้าสังขจักร ในเวลานี้ได้เลย
 
 แต่ความยินดีปีติของผู้ที่อยู่กลางทะเลทรายแล้ว ได้พบแหล่งน้ำเทียบไม่ได้เลยกับความปีติยินดี ของผู้ที่จะได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
        ด้วยเหตุแห่งความปลื้มปีตินี้เอง พระเจ้าสังขจักรถึงกับทรงเปล่งอุทานขึ้นดังๆว่า “อโห...พุทโธ โอ...พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกทรงอุบัติขึ้นแล้ว”
 
พระเจ้าสังขจักรถึงกับทรงเปล่งอุทานขึ้นดังๆว่า อโห พุทโธ พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกทรงอุบัติขึ้นแล้ว
 
        ว่าแล้ว พระเจ้าสังขจักรก็ไม่ทรงรอช้า ทรงตัดสินใจเสด็จไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทันที โดยไม่ให้ใครคอยตามเสด็จแม้แต่คนเดียว อีกทั้งพระองค์ก็ไม่ทรงใช้ยานพาหนะใดๆในการเดินทางในครั้งนี้เลย ซึ่งระยะทางที่จะต้องเดินทางไปนั้น ยาวไกลถึง 16-โยชน์เลยทีเดียว
 
พระเจ้าสังขจักรทรงออกเดินทางไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงลำพัง
 
 
รับชมวีดีโอ พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 94Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน