พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 96 พระเจ้าสังขจักรบำเพ็ญปรมัตถบารมี ตอนที่ 4


[ 9 เม.ย. 2554 ] - [ 18234 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2554

พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 96 พระเจ้าสังขจักรบำเพ็ญปรมัตถบารมี ตอนที่ 4

 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 96 "พระเจ้าสังขจักรบำเพ็ญปรมัตถบารมี ตอนที่ 4"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... เมื่อทรงดำริดังนี้แล้ว พระเจ้าสังขจักรจึงได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระธรรมเทศนาทั้งปวงนั้น มีพระนิพพานสิ่งเดียวเป็นที่สุด บัดนี้ ข้าพระบาทจะตัดเศียรเกล้ากับมงกุฎ กระทำสักการบูชาพระธรรมเทศนาของพระองค์ ด้วยเดชะแห่งผลสักการบูชาของข้าพระบาทนี้ ขอให้ข้าพระองค์ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้าด้วยเถิด”
 
        ว่าแล้วพระเจ้าสังขจักรก็ทรงชักพระขรรค์ขึ้นเหนือพระเศียรของพระองค์ ทันทีที่พระเจ้าสังขจักรทรงชักพระขรรค์ขึ้นเหนือพระเศียรของพระองค์แล้ว พระเจ้าสังขจักรก็ทรงลงพระขรรค์ที่พระศอ ตัดพระศอของพระองค์ขาดสะบั้นลง สิ้นพระชนมายุต่อหน้าพระพุทธองค์ ณ ที่นั้น
 
ว่าแล้วพระเจ้าสังขจักรก็ทรงชักพระขรรค์ขึ้น เหนือพระเศียรของพระองค์
 
        สำหรับการสละชีวิตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาของพระเจ้าสังขจักรในครั้งนี้ ถือเป็นการบำเพ็ญปรมัตถบารมีสำหรับผู้ที่มีใจปรารถนาพุทธภูมิ ไม่ใช่เป็นการฆ่าตัวตายอย่างที่ใครหลายๆคนที่ไม่เข้าใจ แอบเข้าใจผิด ซึ่งการบำเพ็ญปรมัตถบารมีนี้ คือ การบำเพ็ญบารมีขั้นสูงสุดที่กระทำได้โดยยาก เพราะเป็นการกระทำความดีที่ต้องแลกมาด้วยชีวิต ไม่ได้ทำเพราะถูกโมหะจิต (จิตที่ประกอบด้วยความหลง)-เข้าครอบงำ แต่เป็นการกระทำเพื่อมุ่งปรารถนาพระโพธิญาณในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ก็ทรงผ่านการบำเพ็ญปรมัตถบารมี หรือยอมสละชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา มาแทบทั้งสิ้น
 
การสละชีวิตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาของพระเจ้าสังขจักร ในครั้งนี้ถือเป็นการบำเพ็ญปรมัตถบารมีสำหรับผู้ที่มีใจ ปรารถนาพุทธภูมิ
 
        และด้วยความที่พระเจ้าสังขจักรทรงยอมสละชีวิตของพระองค์ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสิริมิตรสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้ ถือเป็นการกระทำด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ใช่เป็นการฆ่าตัวตายแต่อย่างใด ดังนั้น บุญที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญปรมัตถบารมีในครั้งนี้ จึงส่งผลทำให้พระเจ้าสังขจักรมีจิตที่ผ่องใส และเมื่อละจากโลกไป พระองค์ก็ทรงไปบังเกิดอยู่บนดุสิตเทวโลก ในทันทีที่พระองค์สิ้นพระชนม์
 
เมื่อพระเจ้าสังขจักรละจากโลกไปก็ทรงไปบังเกิด อยู่บนดุสิตเทวโลก
 
        สำหรับพระชาตินี้ ถือเป็นพระชาติแรกในการบำเพ็ญปรมัตถบารมี ที่พระบรมโพธิสัตว์ได้ทรงตั้งความปรารถนา ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ด้วยการถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา ต่อหน้าเบื้องพระพักตร์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากภพชาตินั้นเป็นต้นมา พระบรมโพธิสัตว์หรือพระเจ้าสังขจักร ก็ได้สั่งสมบุญสร้างบารมีมุ่งตรงต่อหนทางแห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเรื่อยมา
 
สำหรับพระชาตินี้ถือเป็นพระชาติแรกในการบำเพ็ญ ปรมัตถบารมีของพระบรมโพธิสัตว์
 
 
รับชมวีดีโอ พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 96Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน