อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 2


[ 12 ต.ค. 2554 ] - [ 17542 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2554
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 2
 
 
 
 
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 2
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        อานิสงส์ข้อที่ 2. ด้วยผลแห่งบุญที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคน ได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินนี้ จะส่งผลทำให้ทุกคนมีศีลที่บริสุทธิ์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะด้วยสภาพใจที่สว่างไสวเป็นอย่างยิ่งอันเกิดจากการทำบุญกฐิน จะส่งผลทำให้ทุกคนเป็นสุขยิ่งกว่าสุข กล่าวคือ ทุกคนจะเป็นสุขได้ด้วยตัวเอง สุขจนไม่คิดเบียดเบียนทำร้ายใคร และอยากเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ สุขจนไม่คิดอยากขโมยของของใคร สุขจนไม่คิดจะไปแย่งคนรักของใคร แม้ผู้นั้นจะสวยหรือหล่อแค่ไหน หรือสุขจนไม่คิดจะโกหกใคร แต่อยากที่จะนำใจมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด
 
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, กฐิน, ทอดกฐิน
 
บุญทอดกฐินจะส่งผลทำให้ทุกคนที่ทำจะมีศีลที่บริสุทธิ์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
 
        อีกทั้งด้วยสภาวะใจที่สะอาด บริสุทธิ์ สว่างไสว และประภัสสรอย่างที่สุดนี้เอง นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนที่ได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐิน จะสามารถรักษาศีลได้ด้วยความสมัครใจ, ด้วยความสุขใจ และด้วยความปลื้มปีติใจ เบิกบานใจที่ได้รักษาศีล กล่าวคือ ไม่ต้องฝืน หรือใช้ความพยายามในการรักษาศีลเลย เมื่อใจของทุกคนมีความผ่องใสสว่างไสวอย่างที่สุดแล้ว วิบากกรรมต่างๆที่แต่ละคนได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในอดีตชาติก็จะไม่ได้ช่องตามมาส่งผล เช่น สมมุติว่าถ้าหากในภพชาติก่อนๆโน้น นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคนใดได้เคยไปฆ่าสัตว์เพื่อนำมาทำเป็นอาหาร ทันทีที่สัตว์เหล่านั้นได้ถูกฆ่าแล้ว วิบากกรรมดังกล่าวจะถูกตั้งเป็นผังพร้อมกับคอยหาช่องชิงช่วงส่งผลกับผู้กระทำอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคนนั้นได้ทำบุญทอดกฐิน กระแสบุญจากการทำบุญทอดกฐินก็จะหลั่งไหลไปจรดเชื่อมที่ศูนย์กลางกายของเขาให้สว่างขึ้นมาทันทีทันใด ซึ่งจะเป็นผลทำให้วิบากกรรมปาณาติบาตที่เขาได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในอดีตชาติจะไม่ได้ช่องตามมาส่งผล
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, กฐิน, ทอดกฐิน
 
บุญทอดกฐินจะส่งผลทำให้วิบากกรรมปาณาติบาตที่ได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้
ในอดีตชาติ จะไม่ได้ช่องตามมาส่งผล
 
        นอกจากนั้น ผลแห่งบุญที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐิน ยังจะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่างๆ ทั้งหนักและเบา ทั้งเจตนาและไม่เจตนา ที่แต่ละคนได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในอดีตชาติให้เบาบางเจือจางลงไปได้อีกด้วย กล่าวคือ จากหนักจะกลายเป็นเบา จากเบาจะหาย หรือจากร้ายจะกลายเป็นดี และที่ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าหากทุกคนได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ด้วยความปลื้มปีติและเบิกบานใจมากเท่าไหร่ ความบริสุทธิ์และความสว่างของใจก็จะบังเกิดขึ้นมากเท่านั้น ซึ่งจะเป็นผลทำให้ผลแห่งบุญสามารถที่จะส่งผลได้อย่างเหนือความคาดหมายหรือเกินควรเกินคาดอีกด้วย
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, กฐิน, ทอดกฐิน
 
บุญทอดกฐินยังจะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่างๆ ทั้งหนักและเบา ทั้งเจตนาและไม่เจตนา
ที่แต่ละคนได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในอดีตชาติให้เบาบางเจือจางลงไปได้
 
        อานิสงส์ข้อที่ 3. ด้วยอานุภาพแห่งบุญที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคน ได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐิน จะส่งผลทำให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีพลานามัยที่สมบูรณ์ หรือถ้าหากจะต้องเจ็บป่วยไข้อันเนื่องมาจากวิบากกรรมเก่าในอดีตชาติได้ช่องตามมาส่งผล ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ ไปจนถึงเจ็บป่วยเข้าขั้นวิกฤต
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, กฐิน, ทอดกฐิน
 
บุญทอดกฐินจะส่งผลทำให้ทุกคนที่ทำมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีพลานามัยที่สมบูรณ์
 
        บุญจากการสร้างมหากาลทานอย่างบุญทอดกฐิน จะไปช่วยทำให้อาการเจ็บป่วยเหล่านั้นทุเลาเบาบางลงไป จากหนักจะกลายเป็นเบา จากเบาจะหาย หรือจากร้ายจะกลายเป็นดี และด้วยผลแห่งบุญนี้ ยังจะไปช่วยหล่อเลี้ยงรักษาให้ทุกคนเป็นผู้ป่วยที่ไม่เจ็บปวดไม่ทรมาน หรือไม่รับรู้ถึงอาการเจ็บป่วยไข้ที่มาคอยรบกวนร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะเป็นผลทำให้ทุกคนจะเป็นผู้ป่วยที่ดูดี มีความผ่องใสทั้งกายและใจ อีกทั้งยังจะแลดูอิ่มเอิบเบิกบานอยู่ในบุญอีกด้วย
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, กฐิน, ทอดกฐิน
 
 บุญจากการสร้างมหากาลทานอย่างบุญทอดกฐิน จะไปช่วยทำให้อาการเจ็บทั้งหลายทุเลาเบาบางลงไป
จากหนักจะกลายเป็นเบา จากเบาจะหาย หรือจากร้ายจะกลายเป็นดี
 
        นอกจากนี้ อานิสงส์แห่งบุญทอดกฐินยังจะติดตามตัวนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนไปเหมือนดั่งเงาตามตัว ซึ่งจะเป็นผลทำให้ในภพชาติต่อๆไป ทุกคนจะยิ่งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมส่วน และสง่างามยิ่งๆขึ้นไป กล่าวได้ว่า “บุญกฐินจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สดชื่นสดใส”
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, กฐิน, ทอดกฐิน
 
บุญทอดกฐินจะส่งผลให้ในภพชาติต่อๆไป ทุกคนที่ทำจะยิ่งมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง สมส่วน และสง่างามยิ่งๆขึ้นไป
 
        อานิสงส์ข้อที่ 4. ด้วยความปลื้มปีติอันเปี่ยมล้นพ้นประมาณ ในผลแห่งบุญที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดกฐินไว้อย่างดีแล้วนี้ จะส่งผลทำให้ทุกคนจะเป็นผู้มีจิตใจงดงามด้วยความดี จะเป็นผู้มีเสน่หาบารมี และจะเป็นที่รักของเหล่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลาย กล่าวได้ว่า...ไม่ว่านักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดกฐินไว้อย่างดีแล้ว จะอยู่ ณ ที่แห่งใดบนโลกกลมๆใบนี้ ทุกคนจะเป็นที่รักของมหาชนทั้งหลาย ชนิดที่เรียกว่า “ใครได้เห็นเป็นอยากจะเข้าใกล้ อยากที่จะช่วยเหลือ อยากที่จะสนับสนุน อยากที่จะดูแล อุปถัมภ์ค้ำชูให้ได้ดิบได้ดีและเจริญรุ่งเรือง” เมื่อเป็นเช่นนี้ ไม่ว่าจะประกอบกิจการงานใดก็ตาม ด้วยอานุภาพแห่งบุญกฐินนี้จะส่งผลทำให้ความสำเร็จนั้นบังเกิดขึ้นกับทุกคนได้โดยง่าย อย่างอัศจรรย์แบบเกินควรเกินคาด
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, กฐิน, ทอดกฐิน
 
ผู้ที่ได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดกฐินไว้อย่างดีแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่แห่งใด
บนโลกกลมๆใบนี้ จะเป็นที่รักของมหาชนทั้งหลาย
 
        ไม่เพียงชาตินี้เท่านั้นที่อานิสงส์แห่งบุญนี้จะส่งผลกับทุกคน แม้ในภพชาติต่อๆไป อานิสงส์แห่งบุญกฐินก็จะติดตามตัวทุกคนไปด้วย กล่าวคือ ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ จะส่งผลทำให้ทุกคนจะเป็นที่ถูกตาต้องใจและเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงมหาชนทั้งหลาย ซึ่งไม่เพียงเฉพาะในมนุษยโลกนี้เท่านั้น แม้แต่ชาวสวรรค์หรือเทพบุตรเทพธิดาผู้มีบุญก็จะรู้สึกรัก เอ็นดู และคอยปกปักรักษาทุกคนให้ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย กล่าวได้ว่า “ทุกคนจะเป็นเหมือนดารายอดนิยมทั้งในเมืองมนุษย์และในเทวโลก ที่แจ้งเกิดและประสบความสำเร็จด้วยผลแห่งบุญ อย่างที่ไม่ต้องขึ้นเวทีประกวดให้เสียเวลา”
 
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, กฐิน, ทอดกฐิน
 
ชาวสวรรค์หรือเทพบุตรเทพธิดาผู้มีบุญจะรู้สึกรัก เอ็นดู และคอยปกปักรักษา
ผู้ที่ตั้งใจทำบุญทอดกฐิน ให้ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา
 
 
อ่านรายละเอียด...
  
รับชมวีดีโอ กฐินธรรมชัย กฐินสร้างทุกสิ่ง


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน