อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 5


[ 19 ต.ค. 2554 ] - [ 17499 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2554
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 5
 
 
 
 
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 5
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        อานิสงส์ข้อที่ 10. ด้วยผลแห่งบุญที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคน ได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินด้วยตนเอง และได้ทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร ไปเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญทั้งหลายมาร่วมบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลัง เช่น จัดรถบัสชวนคนมาร่วมงานทอดกฐิน เป็นต้น จะส่งผลทำให้ทุกคนจะเป็นผู้ที่มีฟันงาม และมีกลิ่นปากที่หอมหวน นุ่มนวล และสดชื่นกว่ามนุษย์ทั้งหลาย
 
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
        ด้วยความที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนดังที่กล่าวมาแล้ว มีกลิ่นปากที่หอมหวน นุ่มนวล และสดชื่นกว่ามนุษย์ทั้งหลาย จึงทำให้มหาชนทั้งหลายอยากที่จะเข้าใกล้ อยากที่จะฟังทุกๆถ้อยคำของทุกคน ด้วยความสนอกสนใจ ด้วยความเต็มใจ ด้วยความปลื้มปีติใจที่จะฟัง และอยากที่จะให้ทุกคนพูดแล้วพูดอีกอย่างไม่รู้เบื่อ และเมื่อมหาชนทั้งหลายมีใจที่จดจ่อกับทุกๆถ้อยคำของทุกคนเช่นนี้แล้ว ก็จะเป็นผลทำให้พวกเขาสามารถทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่ทุกคนต้องการจะสื่อสารได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้น มหาชนทั้งหลายก็จะพากันโจษจันถึงเรื่องความมหัศจรรย์ และความพิเศษของกลิ่นปากอันหอมหวนของทุกคนกันไปทั่วทั้งเมือง ทั่วทั้งประเทศ ทั่วทั้งโลก แล้วพวกเขาก็จะเกิดความสงสัยอยากที่จะรู้ว่า ทำไม...นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนดังที่กล่าวมาแล้ว จึงมีกลิ่นปากที่หอมหวน นุ่มนวล และสดชื่นอย่างนี้
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
        เมื่อมหาชนทั้งหลายได้ทราบว่า กลิ่นปากอันหอมหวนนี้ เกิดจากผลแห่งบุญที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนดังที่กล่าวมาแล้ว ได้ตั้งใจพูดจาเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญทั้งหลายด้วยถ้อยคำที่ไพเราะ อ่อนหวาน และเปี่ยมล้นไปด้วยความปรารถนาดี อยากที่จะให้มหาชนผู้มีบุญทั้งหลายได้มาทำบุญทอดกฐิน (ซึ่งเป็นมหากาลทานที่ปีหนึ่งมีเพียงแค่ครั้งเดียว) เมื่อมหาชนทั้งหลายได้ทราบเช่นนั้น พวกเขาก็จะเกิดความปีติเบิกบาน และเกิดแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ อยากที่จะไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร เชิญชวนผู้มีบุญให้มาทำบุญเหมือนอย่างที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนดังที่กล่าวมาแล้วได้ทำ เพื่อที่พวกเขาจะได้มีกลิ่นปากอันหอมหวนเหมือนอย่างทุกคน เมื่อมหาชนผู้มีบุญเหล่านั้นได้ออกไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร เชิญชวนมหาชนท่านอื่นๆมาทำบุญมากเท่าไหร่ นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนดังที่กล่าวมาแล้ว ในฐานะเป็นต้นบุญให้กับมหาชนเหล่านั้น ก็จะมีส่วนในบุญทุกๆบุญกับพวกเขาเหล่านั้นตามไปด้วย ซึ่งถือได้ว่า นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนดังที่กล่าวมาแล้ว จะเป็นผู้ที่ปิดประตูอบายเปิดหนทางสวรรค์ให้แก่มหาชนทั้งหลาย
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
        นอกจากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนดังที่กล่าวมาแล้ว จะมีกลิ่นปากที่หอมหวน นุ่มนวล และสดชื่นกว่ามนุษย์ทั้งหลายแล้ว กลิ่นปากอันหอมหวนนี้ ยังจะฟุ้งขจรขจายลอยผ่านชั้นบรรยากาศไปจนถึงสวรรค์ชั้นต่างๆอีกด้วย (ซึ่งลักษณะของการฟุ้งขจรขจายของกลิ่นปากอันหอมหวนของทุกคนนั้น จะมีรูปแบบเหมือนคลื่นที่แผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้าง และกระจายตัวออกไปเรื่อยๆ โดยที่ความหอมของกลิ่นปากนั้น จะมีความหอมที่สม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มออกจากปากของทุกคน จนกระทั่งไปถึงสวรรค์ชั้นต่างๆ) เมื่อกลิ่นปากอันหอมหวนของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนดังที่กล่าวมาแล้ว ไปกระทบกับนาสิกของเหล่าเทพบุตรเทพธิดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆแล้ว เทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นต่างก็ต้องหยุดทำกิจกรรมทุกอย่าง เพื่อหันมาพิจารณาว่า กลิ่นนี้ คือ กลิ่นอะไร, มาจากไหน, ทำไมจึงหอมหวน นุ่มนวล และสุดแสนจะสดชื่นอย่างนี้
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
        เมื่อเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นได้เห็นด้วยทิพยจักษุว่า ต้นกำเนิดของกลิ่นนี้มาจากปากที่เป็นมงคลของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนดังที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งกำลังทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร แจ้งข่าวบุญและเชิญชวนมหาชนให้ทำความดี เทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นก็จะเกิดความรู้สึกชื่นชมและปลื้มปีติใจในการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรของทุกคนเป็นอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลทำให้รัศมีกายของเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นเปล่งประกายระยิบระยับ จนเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นอดรนทนไม่ได้ที่จะอนุโมทนาสาธุการกับทุกคน เพราะเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นอยากที่จะได้มีส่วนร่วมในบุญทุกๆบุญกับทุกคนด้วย (ซึ่งโดยปกติแล้ว เทวดาจะเหม็นกลิ่นมนุษย์ทั่วๆไป แต่มนุษย์ที่ชวนคนทำบุญกฐินหรือทำความดี จะมีกลิ่นปากที่หอม หอมขนาดที่ว่าเทวดายังต้องเหลียวมามอง และอยากที่จะอนุโมทนาบุญกับมนุษย์ที่รักการทำความดี)
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
        นอกจากนั้น ถ้าหากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาบางคนที่ได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินด้วยตนเอง และได้ทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร ไปเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญทั้งหลายมาร่วมบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ต้องมาป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับบริเวณช่องปาก จนทำให้มีกลิ่นปากอันไม่ชวนให้เข้าใกล้ ไม่ชวนให้พูดคุยด้วย (แม้ผู้นั้นจะดูสวย ดูหล่อ ดูดี หรือดูเท่มากขนาดไหนก็ตาม) ซึ่งโรคดังกล่าวก็เป็นผลมาจากวจีกรรมในอดีตชาติที่เขาได้เคยไปทำผิดทำพลาดเอาไว้ได้ช่องตามมาส่งผล (วจีกรรมเหล่านั้น คือ คำพูดในเชิงลบทั้ง 4 ประการที่ตรงกันข้ามกับวจีสุจริต ไม่ว่าจะเป็น การพูดโกหก การพูดคำหยาบ การพูดส่อเสียด และการพูดเพ้อเจ้อ) แต่ด้วยผลแห่งบุญดังกล่าว จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมเก่าในอดีตชาติให้เบาบางเจือจางลงไปได้ และจะส่งผลดลบันดาลให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคนนั้นได้พบเจอกับหมอดียาดี ที่จะมาช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับช่องปากของเขาให้หายเป็นปลิดทิ้งได้อย่างเป็นอัศจรรย์
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
        อานิสงส์ข้อที่ 11. ด้วยผลแห่งบุญที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินด้วยตนเอง และได้ทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร ไปเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญทั้งหลายมาร่วมบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลัง จะส่งผลทำให้ทุกคนจะเป็นผู้ที่มีเสียงไพเราะ มีพลัง น่าฟัง และสามารถสะกดผู้ฟังให้หยุดนิ่ง พร้อมที่จะฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนจะพูดหรือจะกล่าวออกไปได้ ไม่ว่าทุกคนจะพูดอะไรออกไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องบุญ ทุกๆถ้อยคำของทุกคนจะมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเป็นผลทำให้มหาชนทั้งหลายสมัครใจ, เต็มใจ และเป็นสุขใจ อยากที่จะทำตามคำพูดของทุกคน เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จะส่งผลทำให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนดังที่กล่าวมาแล้ว สามารถที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทั้งทางโลกและทางธรรมได้อย่างง่ายดาย
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
        สำหรับในกรณีของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาบางคนที่ได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินด้วยตนเอง และได้ทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร ไปเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญทั้งหลายมาร่วมบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลัง มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการพูด เช่น พูดเร็วเกินไปจนฟังไม่ทัน, พูดมากเกินไปจนน่าเบื่อ, พูดไม่ชัด, พูดติดอ่าง, พูดแล้วลิ้นพันกัน, พูดแล้วเสียงแหบเครือ, พูดแล้วเสียงไม่ออกมาหรือออกมาไม่หมด เป็นต้น ด้วยผลแห่งบุญดังกล่าว จะส่งผลทำให้วิบากกรรมที่ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการพูด เบาบางเจือจางลงไปได้ กล่าวคือ จากหนักจะเป็นเบา จากเบาจะหาย จากร้ายจะกลายเป็นดี และถ้าหากวิบากกรรมที่ทำให้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการพูดดังกล่าวหมดไป นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคนนั้นก็จะสามารถกลับมาพูดได้ดีเป็นปกติ หรือสามารถที่จะพูดได้ดีขึ้นไปกว่าเดิมได้อย่างเป็นอัศจรรย์
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
        นอกจากนั้น เมื่อกำลังบุญของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคน ที่ได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินด้วยตนเอง และได้ทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร ไปเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญทั้งหลายมาร่วมบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลัง มากเข้าๆจนเต็มเปี่ยม ก็จะมีอานิสงส์ทำให้ทุกคนจะเป็นผู้ที่มีเสียงประดุจท้าวมหาพรหม (คือ มีเสียงดังกังวานไพเราะเสนาะโสต ไม่แหบ ไม่พร่า และไม่เครือ) ไม่ว่าจะเปล่งวาจาอะไรออกไป มหาชนทั้งหลายก็จะต้องหยุดเพื่อที่จะฟัง เพราะเสียงของทุกคนจะเป็นเสียงที่ใครๆก็อยากจะฟัง เนื่องจากฟังแล้วรู้สึกสบายใจ ฟังแล้วไม่รู้สึกเบื่อ และฟังแล้วก็อยากที่จะฟังอีก เพราะเป็นเสียงที่ไม่เหมือนใคร
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
        ดังนั้น ในเวลาที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนดังที่กล่าวมาแล้ว จะไปพูดเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญทั้งหลายให้มาสั่งสมบุญด้วยกัน มหาชนเหล่านั้นก็จะเกิดความรู้สึกแช่มชื่นเบิกบาน และอยากที่จะทำบุญกับทุกคนด้วยความเต็มอกเต็มใจ และปลื้มปีติใจ โดยไม่รู้สึกเสียดายทรัพย์ที่ได้นำมาทำบุญทุกคนเลย อีกทั้ง มหาชนเหล่านั้นก็จะเกิดแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ และมีความรู้สึกกระตือรือร้นอยากที่จะไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร เชิญชวนมหาชนท่านอื่นๆให้มาสั่งสมบุญร่วมกับทุกคนอีกด้วย ซึ่งก็ถือว่านักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนดังที่กล่าวมาแล้ว ได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีงาม ที่จะปิดประตูอบายเปิดหนทางสวรรค์ให้แก่ตนเองและมหาชนทั้งหลาย
 
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
รับชมวีดีโอ กฐินธรรมชัย กฐินสร้างทุกสิ่ง


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน