อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 6


[ 31 ต.ค. 2554 ] - [ 17549 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2554
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 6
 
 
 
 
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 6
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        อานิสงส์ข้อที่ 12. ด้วยผลแห่งบุญที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคน ได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลัง และได้ถวายผ้าไตรจีวรกฐินอันประณีตแด่คณะสงฆ์ผู้ประพฤติธรรมด้วยสองมือของตนเอง จะส่งผลทำให้ทุกคนจะมีมือที่สมส่วน, เนียนนุ่ม และสวยงาม สีผิวของมือจะเนียนเรียบเสมอกัน ไม่กระดำกระด่าง ข้อนิ้วจะไม่โปน ไม่แตกและไม่เป็นข้อปล้อง นิ้วของทุกคนจะงามสมส่วนกลมกลึงและดูดี ซึ่งมือและนิ้วแบบนี้ใครต่อใครก็ปรารถนา เพราะเป็นมือและนิ้วที่ใครได้เห็นก็จะสะดุดตาสะดุดใจ นอกจากมือและนิ้วจะสวยและดูดีแล้ว เล็บที่อยู่บนปลายนิ้วก็จะสวยและดูดีอีกด้วย แม้ว่าจะไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่เล็บของตนเองก็ตาม แต่เล็บของทุกคนจะสวยและดูดีอย่างเป็นธรรมชาติอยู่เสมอ โดยที่ไม่ต้องไปทาหรือระบายสีอะไรต่อมิอะไรเลย
 
อานิสงส์ของการทอดกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
อานิสงส์ของการถวายผ้าไตรจีวรกฐินอันประณีตแด่คณะสงฆ์ผู้ประพฤติธรรม
ด้วยสองมือของตนเอง จะส่งผลทำให้จะมีมือที่สมส่วน
 
        อีกทั้ง ถ้าหากในภพชาติปัจจุบัน นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาบางคนที่มีอาการผิดปกติ หรือเป็นโรคที่เกี่ยวกับมือและเล็บ เพราะวิบากกรรมในภพชาติก่อนๆได้ช่องตามมาส่งผล ยกตัวอย่างเช่น มีปลายนิ้วบวม, มือโตผิดปกติ, มือซีดขาว, มือช้ำเขียว, เป็นโรคเล็บติดเชื้อรา, ติดเชื้อไวรัส, เล็บขบ, เล็บเปราะหักหลุดง่าย, เล็บเปลี่ยนสี, เล็บกุด, เล็บไม่ยอมงอก หรืองอกออกมาแล้วก็เป็นคลื่นไม่น่าดู เป็นต้น แต่ด้วยผลแห่งบุญที่ได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดกฐินและถวายผ้าไตรจีวรกฐินอันประณีตด้วยสองมือของตนเอง จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่างๆให้หนักเป็นเบา, เบาเป็นหาย, ที่ร้ายจะกลายเป็นดี เพราะผลแห่งบุญดังกล่าวจะไปดลบันดาลให้ได้ไปเจอกับหมอที่ใจดีมีความสามารถ หรือได้ยาดีที่จะสามารถรักษาโรคเกี่ยวกับมือและเล็บเหล่านั้นให้หายได้อย่างเป็นอัศจรรย์
 
 อานิสงส์ของการทอดกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
ผลแห่งบุญดังกล่าวจะไปดลบันดาลให้ได้ไปเจอกับหมอที่ใจดีมีความสามารถ หรือได้ยาดี
ที่จะสามารถรักษาโรคเกี่ยวกับมือและเล็บเหล่านั้นให้หายได้อย่างเป็นอัศจรรย์
 
         เมื่อถึงคราวที่จะต้องละอัตภาพจากโลกนี้ไป ด้วยผลแห่งบุญที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคน ได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลัง และได้ถวายผ้าไตรจีวรกฐินอันประณีตด้วยสองมือของตนเอง จะส่งผลทำให้ทุกคนจะได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาชาวสวรรค์ ผู้มีมือและนิ้วที่สวยงามกลมกลึง และที่ยิ่งไปกว่านั้น มือและนิ้วอันเป็นทิพย์ของทุกคนจะมีรัศมีสีสันที่สว่างไสว เรืองรอง เปล่งประกายระยิบระยับ วาววับ จับตาจับใจ เหมือนมีประกายออร่าเปล่งปลั่งออกมาอยู่ตลอดเวลา
 
 อานิสงส์ของการทอดกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
เมื่อถึงคราวที่จะต้องละอัตภาพจากโลกนี้ไป จะได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาชาวสวรรค์
ผู้มีมือและนิ้วที่สวยงามกลมกลึง ที่มีรัศมีสีสันที่สว่างไสว เรืองรอง เปล่งประกายระยิบระยับ วาววับ จับตาจับใจ
 
        เมื่อใดก็ตามที่กำลังบุญของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนมากเข้า...มากเข้า จนกระทั่งเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ เมื่อนั้น ด้วยผลแห่งบุญที่ทุกคนได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดกฐิน และถวายผ้าไตรจีวรกฐินอันประณีตด้วยสองมือของตนเอง จะส่งผลให้ในยามที่ได้ลงมาเกิดสร้างบารมีในโลกมนุษย์ ทุกคนจะมีมือและนิ้วที่ได้ลักษณะมหาบุรุษ กล่าวคือ จะมีฝ่ามือที่อ่อนนุ่มละมุนละไมและมีลายดุจตาข่าย, นิ้วมือจะกลมกลึงเรียวยาวราวกับลำเทียนที่สมส่วนและมีพลัง เป็นต้น ซึ่งจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้ทุกคนสามารถสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
 
 อานิสงส์ของการทอดกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
จะมีมือและนิ้วที่ได้ลักษณะมหาบุรุษ กล่าวคือ จะมีฝ่ามือที่อ่อนนุ่มละมุนละไมและมีลายดุจตาข่าย
นิ้วมือจะกลมกลึงเรียวยาวราวกับลำเทียนที่สมส่วนและมีพลัง
 
        อานิสงส์ข้อที่ 13. ด้วยผลแห่งบุญที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคน ได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดกฐิน และได้ก้าวเดินไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร เชิญชวนมหาชนผู้มีบุญมาทำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลังอย่างสุดๆ จะส่งผลทำให้ในภพชาติต่อๆไป ทุกคนจะมีขาและเท้าที่สมส่วน, สวยงาม, ดูดี อย่างสมบูรณ์ที่สุด เวลาจะก้าวเดินไปที่ไหนก็จะดูโดดเด่นและสง่างามในทุกย่างก้าว ไม่ว่าจะก้าวเท้าซ้ายหรือจะก้าวเท้าขวา ทุกจังหวะ ทุกท่วงท่า จะไปดึงดูดตาดึงดูดใจของมหาชนผู้มีบุญให้หันมามองด้วยความชื่นชมยินดี หรือแม้แต่เวลาที่ยืนนิ่งๆเฉยๆไม่ได้ทำอะไร ทุกคนก็ยังดูสง่างามเป็นอย่างยิ่ง
 
 อานิสงส์ของการทอดกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
อานิสงส์ของการก้าวเดินไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร เชิญชวนมหาชนผู้มีบุญมาทำบุญทอดกฐิน
อย่างเต็มที่เต็มกำลัง จะส่งผลทำให้มีขาและเท้าที่สมส่วน, สวยงาม, ดูดี อย่างสมบูรณ์ที่สุด
 
        เท่านั้นยังไม่พอ บุญจากการเดินไปเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญมาทำบุญทอดกฐิน จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่างๆจากภพชาติในอดีต ที่เกี่ยวกับการใช้ขาไปในทางที่ผิด เช่น ทำร้ายร่างกายผู้อื่นด้วยการเตะ ถีบ กระทืบ หรือทรมานสัตว์ด้วยการมัดขา เป็นต้น ให้เบาบางเจือจางลงไป และไม่ให้มีโอกาสได้ช่องตามมาส่งผล ซึ่งจะเป็นผลทำให้ทุกคนจะไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับขาและเท้า เช่น โรคเส้นติด, ปวดขาปวดน่อง, เส้นเลือดขอด, เป็นตะคิว, เป็นเหน็บชาง่าย, ไขข้ออักเสบ, รูมาตอยด์, เท้าพลิกเท้าแพลง หรือเป็นโรคกระดูกที่เกี่ยวกับขาและเท้า เป็นต้น แต่ถ้าหากในภพชาติปัจจุบัน นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาบางคนที่มีอาการผิดปกติหรือป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับขาและเท้า ด้วยผลแห่งบุญดังกล่าว จะดลบันดาลให้ได้ไปเจอหมอดี, ยาดีที่จะสามารถรักษาโรคที่เกี่ยวกับขาและเท้าเหล่านั้นให้หายได้อย่างเป็นอัศจรรย์
 
 อานิสงส์ของการทอดกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
ด้วยผลแห่งบุญดังกล่าว จะดลบันดาลให้ได้ไปเจอหมอดี, ยาดีที่จะสามารถรักษาโรคที่เกี่ยวกับขา
และเท้าเหล่านั้นให้หายได้อย่างเป็นอัศจรรย์
 
        เมื่อถึงคราวที่จะต้องละอัตภาพจากโลกนี้ไป ด้วยผลแห่งบุญที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคน ได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดกฐิน และได้เดินไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร เชิญชวนมหาชนผู้มีบุญมาทำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลังแบบสุดๆ จะส่งผลทำให้ทุกคนจะได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาชาวสวรรค์ ผู้มีขาและเท้าอันเป็นทิพย์ที่สวยงามกลมกลึง และที่ยิ่งไปกว่านั้น ขาและเท้าอันเป็นทิพย์ของทุกคนจะมีรัศมีสีสันที่สว่างไสว เรืองรอง เปล่งประกายระยิบระยับ วาววับ จับตาจับใจ
 
 อานิสงส์ของการทอดกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
เมื่อถึงคราวที่จะต้องละอัตภาพจากโลกนี้ไป จะได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาชาวสวรรค์
ผู้มีขาและเท้าอันเป็นทิพย์ที่สวยงามกลมกลึง ที่มีรัศมีสีสันที่สว่างไสว เรืองรอง
 
        อีกทั้งถ้าหากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคนใด ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาแห่งสวรรค์ชั้นที่ 4 หรือ ดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์ ด้วยผลแห่งบุญจากการก้าวเดินไปเชิญชวนผู้มีบุญให้มาทำบุญทอดกฐินอย่างสุดกำลัง จะส่งผลทำให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคนนั้น มีเทวรถและประติมากรรมภายในวิมานเป็นรูปดอกบัวที่สวยสดงดงาม วิจิตรตระการ และอลังการเป็นอย่างมาก
 
อานิสงส์ของการทอดกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
หากได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาแห่งสวรรค์ชั้นที่ 4 จะมีเทวรถและประติมากรรม
ภายในวิมานเป็นรูปดอกบัวที่สวยสดงดงาม วิจิตรตระการ
 
        แต่ถ้าหากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคนใด ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ด้วยผลแห่งบุญจากการก้าวเดินไปเชิญชวนผู้มีบุญให้มาทำบุญทอดกฐิน อย่างสุดกำลัง จะส่งผลทำให้ไม่ว่านักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคนนั้น จะก้าวเดินไปที่ไหนในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ผ้าทิพย์ที่อ่อนนุ่มละมุนละไม จะปรากฏเกิดขึ้นมารองรับฝ่าเท้าอันเป็นทิพย์ในทุกย่างก้าวที่จะก้าวเดินไปอย่างอัศจรรย์
 
 อานิสงส์ของการทอดกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
หากได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ผ้าทิพย์ที่อ่อนนุ่มละมุนละไม จะปรากฏเกิดขึ้น
มารองรับฝ่าเท้าอันเป็นทิพย์ในทุกย่างก้าวที่จะก้าวเดินไปอย่างอัศจรรย์
 
        เมื่อใดก็ตามที่กำลังบุญของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนมากเข้า...มากเข้า จนกระทั่งเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ เมื่อนั้นด้วยผลแห่งบุญจากการเดินไปเชิญชวนผู้มีบุญให้มาทำบุญทอดกฐินอย่างสุดกำลัง จะส่งผลให้ในยามที่ได้ลงมาเกิดสร้างบารมีในโลกมนุษย์ ทุกคนจะมีขาและฝ่าเท้าที่ได้ลักษณะมหาบุรุษ กล่าวคือ จะมีฝ่าเท้าที่อ่อนนุ่ม ละมุนละไม และมีจักรเกิดขึ้นที่ฝ่าเท้า, พื้นเท้าจะเรียบสม่ำเสมอ, ส้นเท้าจะยาวสมส่วนสง่างาม, นิ้วเท้าจะกลมกลึงเรียวยาวสมส่วนมีพลัง และขาจะเรียวงามดุจดั่งแข้งของเนื้อทราย เป็นต้น ซึ่งจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนสามารถสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
 
อานิสงส์ของการทอดกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
เมื่อใดก็ตามที่กำลังบุญเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ในยามที่ได้ลงมาเกิดสร้างบารมีในโลกมนุษย์
จะมีขาและฝ่าเท้าที่ได้ลักษณะมหาบุรุษ เช่น มีจักรเกิดขึ้นที่ฝ่าเท้า
 
รับชมวีดีโอ กฐินธรรมชัย พ.ศ.2554


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน