อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 7


[ 2 พ.ย. 2554 ] - [ 17483 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 7
 
 
 
 
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 7
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        อานิสงส์ข้อที่ 14. ด้วยผลแห่งบุญที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคน ได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลังแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างสุดๆ จะส่งผลทำให้หลังจากที่ทุกคนละจากโลกนี้ไปแล้ว จะได้ไปบังเกิดอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ โดยจะได้ไปบังเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นอย่างน้อย (ถ้าหากไม่ได้ทำกรรมหนัก หรือมีวิบากกรรมฝ่ายอกุศลมาตัดรอน)
 
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
ด้วยผลแห่งบุญที่ได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลังแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างสุดๆ
จะส่งผลทำให้เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้ว จะได้ไปบังเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นอย่างน้อย
 
        อีกทั้งไม่ว่านักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลัง จะได้ไปบังเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นใดก็ตาม ทิพยสมบัติจะมีความวิจิตร ประณีต งดงาม และอลังการแบบเหนือชั้นกว่าเทพบุตรเทพธิดาท่านอื่นๆที่ไม่เคยได้ทำบุญทอดกฐินมาเลย ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าถ้านักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลังคนใด ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรหรือเทพธิดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เฟสหนึ่ง และมีวิมานทองประดับด้วยรัตนชาติ นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคนนั้นก็จะมีวิมานทองประดับด้วยรัตนชาติที่ใหญ่โตโอฬารอลังการอย่างที่สุด และรัศมีของวิมานก็จะมีความสว่างไสวเจิดจรัสเป็นอย่างมาก อีกทั้งตัววิมานก็จะมีลวดลายระยิบระยับ วิจิตรตระการตาแบบเหนือชั้นมากกว่าวิมานทองประดับด้วยรัตนชาติของเหล่าเทวดาท่านอื่นๆที่ตั้งอยู่ในเขตเดียวกันอีกด้วย
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
ทิพยสมบัติจะมีความวิจิตร ประณีต งดงาม และอลังการแบบเหนือชั้นกว่า
เทพบุตรเทพธิดาท่านอื่นๆที่ไม่เคยได้ทำบุญทอดกฐินมาเลย
 
        เมื่อนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนได้ทราบแล้วว่า ด้วยผลแห่งบุญที่ทุกคนได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลังแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างสุดๆนี้ จะส่งผลทำให้ทุกคนจะได้ไปบังเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นอย่างน้อย ส่วนว่าใครจะได้ไปบังเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นไหนนั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยหลายๆประการที่แต่ละคนได้กระทำเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเข้าใจและความเห็นคุณค่าของบุญกฐิน, ความมุ่งมั่นตั้งใจและความปลื้มปีติใจในการสั่งสมบุญ รวมทั้งความปรารถนาที่แต่ละคนได้ตั้งใจเอาไว้ เป็นต้น
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
ส่วนว่าใครจะได้ไปบังเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นไหนนั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัย
หลายๆประการที่แต่ละคนได้กระทำเอาไว้
 
        ถ้าหากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคนใด มีความปรารถนาอย่างแน่วแน่ว่า อยากที่จะสร้างบารมีตามติดมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม โดยจะกลับไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์  ก็จะต้องตั้งใจทำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลังแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน และทำด้วยความปลื้มปีติใจอย่างสุดๆ
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
หากต้องการที่จะสร้างบารมีตามติดมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม
จะต้องตั้งใจทำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลังแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน และทำด้วยความปลื้มปีติใจอย่างสุดๆ
 
        เมื่อนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนได้ทำบุญทอดกฐินแล้ว ทุกคนจะต้องอธิษฐานจิตตอกย้ำซ้ำๆอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอด้วยว่า “หลังจากละโลกนี้ไปแล้ว ขอให้ได้ไปบังเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์ และขอให้ได้สร้างบารมีตามติดมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม” ถ้าหากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนทำได้อย่างนี้เป็นอย่างน้อย ด้วยผลแห่งบุญที่ทุกคนได้ตั้งใจทำอย่างเต็มที่เต็มกำลัง แล้วได้อธิษฐานจิตกำกับเอาไว้เช่นนี้ จะส่งผลทำให้ทุกคนได้ไปบังเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์ สมดังความปรารถนาที่ได้ตั้งใจเอาไว้
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
ทุกคนจะต้องอธิษฐานจิตเป็นประจำสม่ำเสมอว่า เมื่อละโลกแล้ว ขอให้ได้ไปบังเกิด ณ สวรรค์ชั้นดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ
เขตบรมโพธิสัตว์ ขอให้ได้สร้างบารมีตามติดมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
 
        อานิสงส์ข้อที่ 15. ด้วยผลแห่งบุญที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคน ได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลังแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างสุดๆ จะส่งผลทำให้ในภพชาติต่อๆไปทุกคนจะได้เกิดอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนา ในยุคสมัยที่พระพุทธศาสนากำลังเจริญรุ่งเรือง และไม่มีการบิดเบือนคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งจะไม่หลงผิดไปนับถือลัทธิความเชื่ออื่นที่ไม่มีสารแก่นสารอะไร มีแต่เรื่องเลื่อนลอย นอกบุญเขต อีกด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้ทุกคนได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริง
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
ในภพชาติต่อๆไปทุกคนจะได้เกิดอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนา ในยุคสมัยที่พระพุทธศาสนากำลังเจริญรุ่งเรือง
 
        เมื่อนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ทุกคนก็จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุญ-บาป, นรก-สวรรค์ และกฎแห่งกรรม เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จะทำให้ทุกคนดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลัง เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้บุญบารมีในตัวของทุกคนเพิ่มขึ้นทับทวีอย่างหนาแน่นมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
ทุกคนจะดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลัง
 
        ที่สำคัญ เมื่อนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ด้วยบุญนี้ก็จะไปเชื่อมจรดที่ศูนย์กลางกายของทุกคน จากนั้นมหาปูชนียาจารย์ก็จะเมตตานำดวงบุญที่เกิดขึ้นในตัวของทุกคนมาซ้อนทับทวี เติมบุญเติมบารมีให้หนาแน่นยิ่งๆขึ้นไป ซึ่งจะส่งผลทำให้ทุกคนจะมีสายบุญเชื่อมติดกับมหาปูชนียาจารย์ เมื่อเป็นเช่นนี้ จะทำให้ทุกคนได้เกิดมาสร้างบารมีร่วมกับมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
 
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
ทุกคนจะมีสายบุญเชื่อมติดกับมหาปูชนียาจารย์ จะทำให้ทุกคนได้เกิดมาสร้างบารมี
ร่วมกับมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
 
รับชมวีดีโอ กฐินธรรมชัย พ.ศ.2554


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน