อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 8


[ 3 พ.ย. 2554 ] - [ 17488 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 8
 
 
 
 
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 8
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        อานิสงส์ข้อที่ 16. ด้วยผลแห่งบุญที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคน ได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลังแบบสุดๆ จะส่งผลทำให้ความปรารถนาที่ทุกคนได้ตั้งใจไว้ จะสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างง่ายดายทั้งในภพชาติปัจจุบันและในภพชาติต่อๆไป ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ความปรารถนาที่ทุกคนได้ตั้งใจไว้สามารถสำเร็จได้อย่างง่ายดาย ทั้งนี้ก็เป็นเพราะหลังจากที่ทุกคนได้ทำบุญทอดกฐินด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปีติเบิกบานใจอย่างที่สุดแล้ว กระแสบุญจากการทำบุญทอดกฐินก็จะไหลมาจรดเชื่อมที่ศูนย์กลางกายของทุกคน ซึ่งเป็นผลทำให้ดวงบุญที่เกิดขึ้นในตัวของทุกคนสว่างไสวเป็นอย่างยิ่ง
 
อานิสง์ของการทำบุญทอดกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
ด้วยผลแห่งบุญที่ได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลังแบบสุดๆ จะส่งผลทำให้ความปรารถนา
ที่ได้ตั้งใจไว้ จะสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างง่ายดายทั้งในภพชาติปัจจุบันและในภพชาติต่อๆไป
 
        เมื่อศูนย์กลางกายของทุกคนอัดแน่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยดวงบุญที่สว่างไสวเช่นนี้ ดวงบุญที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายของทุกคนก็จะมีพลานุภาพไปดึงดูดบุญจากภพชาติในอดีตที่ได้เคยสั่งสมเอาไว้ (ไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อย หรือบุญใหญ่) ให้ได้ช่องมาส่งผลร่วมกับผลบุญในภพชาติปัจจุบันที่ทุกคนได้ตั้งใจทุ่มเททำอย่างเต็มที่เต็มกำลังแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน หรือกล่าวให้เข้าใจง่ายๆ คือ ดวงบุญในตัวของแต่ละคนจะมีลักษณะเหมือนกับแม่เหล็กขนาดยักษ์ ที่มีพลานุภาพอันมหาศาลสามารถส่งพลังไปดึงดูดเหล็กก้อนใหญ่ๆและเหล็กก้อนเล็กๆให้รวมตัวกับแม่เหล็กขนาดยักษ์ได้ เมื่อดวงบุญในตัวของทุกคนมีปริมาณที่มากและหนาแน่นเช่นนี้ ความสุขความสำเร็จและความปรารถนาที่ได้ตั้งใจไว้ก็จะบังเกิดขึ้นกับทุกคนได้อย่างง่ายดาย
 
 อานิสง์ของการทำบุญทอดกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
ดวงบุญที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายของทุกคนก็จะมีพลานุภาพไปดึงดูดบุญจากภพชาติในอดีต
ที่ได้เคยสั่งสมเอาไว้ ให้ได้ช่องมาส่งผลร่วมกับผลบุญในภพชาติปัจจุบัน
 
        ในกรณีของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาบางคนที่ตั้งความปรารถนาไว้ แต่ยังไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้สักที หรือบางคนสมปรารถนาไปแล้ว แต่ก็อยากสมปรารถนาอย่างง่ายๆเพิ่มขึ้นไปอีกแบบไม่มีขีดจำกัด ถ้าหากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคนใดอยู่ในขอบข่ายเหล่านี้ สิ่งเดียวที่จะช่วยได้ คือ นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคนนั้นจะต้องทลายกำแพงแห่งความตระหนี่ที่มีอยู่ในใจให้หมดไป พร้อมกับประกอบเหตุแห่งความสุขความสำเร็จ ด้วยการสั่งสมบุญให้มากและหนาแน่นยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม โดยการทำบุญทอดกฐิน (ซึ่งเป็นมหากาลทานที่ปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียว) แบบยิ่งยวดอย่างสุดกำลัง แบบสุดๆถึงสุดขีด หรือขยายใจในการทำบุญไปแบบเหนือความคาดหมาย (เช่น ขยายใจทำบุญกฐินสร้างอาคารพระผู้ปราบมาร แบบเหมาห้อง หรือแบบยกชั้น เป็นต้น)
 
 อานิสง์ของการทำบุญทอดกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
สิ่งเดียวที่จะช่วยให้สมปรารถนาอย่างง่ายๆ คือ เราจะต้องทลายกำแพงแห่งความตระหนี่ที่มีอยู่ในใจให้หมดไป
พร้อมกับประกอบเหตุแห่งความสุขความสำเร็จ ด้วยการสั่งสมบุญให้มากและหนาแน่นยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม
 
        จากนั้น ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาหมั่นตรึกระลึกนึกถึงบุญทุกๆบุญ รวมถึงบุญทอดกฐิน ด้วยดวงใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปีติเบิกบานใจในบุญทุกๆบุญอยู่บ่อยๆ เมื่อใจของทุกคนแช่อิ่มอยู่ในบุญเช่นนี้ มหาปูชนียาจารย์ก็จะสามารถคุมบุญให้กับทุกคนได้อย่างง่ายดาย ซึ่งมหาปูชนียาจารย์ทุกๆท่านจะเอาบุญทอดกฐินที่ทุกคนได้ทำในภพชาติปัจจุบันมารวมกับบุญจากภพชาติในอดีต (ไม่ว่าจะเป็นบุญเล็ก, บุญน้อย หรือบุญใหญ่) ที่ทุกคนได้เคยสั่งสมเอาไว้ มาทับทวีจนดวงบุญในตัวของทุกคนหนาแน่น และขยายใหญ่จนมีปริมาณบุญที่มาก เมื่อดวงบุญในตัวของทุกคนมีปริมาณที่มากและหนาแน่นเช่นนี้ ดวงบุญนี้ก็จะไปบันดาลความปรารถนาที่ใหญ่ๆ หรือที่ยากๆไปจนถึงยากที่สุด ที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแต่ละคนได้ตั้งความปรารถนาไว้ ให้สำเร็จอย่างง่ายแสนง่าย หรือสำเร็จเป็นอัศจรรย์เหนือความคาดหมาย
 
 อานิสง์ของการทำบุญทอดกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
มหาปูชนียาจารย์ทุกๆท่านจะเอาบุญทอดกฐินที่ทุกคนได้ทำในภพชาติปัจจุบันมารวมกับบุญจากภพชาติในอดีต
ที่ทุกคนได้เคยสั่งสมเอาไว้ มาทับทวีจนดวงบุญในตัวของทุกคนหนาแน่น และขยายใหญ่จนมีปริมาณบุญที่มาก
 
        อานิสงส์ข้อที่ 17. ด้วยผลแห่งบุญที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคน ได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลัง และตามตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ทำไปแล้วด้วยความปลื้มปีติใจอย่างสุดๆแบบชนิดแช่อิ่มอยู่ในบุญตลอดเวลา โดยไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต (หรือกล่าวง่ายๆ คือ ไม่ว่าวันเวลาจะล่วงเลยผ่านไปนานแค่ไหน จะเป็นเดือนหรือเป็นปีก็ตาม แต่ใจของทุกคนก็ยังคงปลื้มปีติและอิ่มอยู่ในบุญกฐินที่ทุกคนได้ตั้งใจทุ่มเททำไว้อยู่ตลอดเวลาอย่างไม่เสื่อมคลาย) ด้วยผลแห่งบุญดังกล่าวนี้ จะส่งผลทำให้ก่อนที่จะละอัตภาพจากโลกนี้ไป ทุกคนจะไม่รู้สึกหวั่นเกรงและหวาดกลัวต่อมรณภัยใดๆเลย ตรงกันข้ามใจของทุกคนจะมีแต่ความผ่องใสและสว่างไสวเป็นอย่างมากถึงมากที่สุด จนถึงในระดับที่ความรู้สึกทุกข์ทรมานในกายหยาบไม่มีผลต่อใจของทุกคนเลย แม้ว่าในตอนนั้น ทุกขเวทนาจะพยายามบีบคั้นกายหยาบขนาดไหนก็ตาม
 
 อานิสง์ของการทำบุญทอดกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
ก่อนที่จะละอัตภาพจากโลกนี้ไป ใจของทุกคนจะมีแต่ความผ่องใสและสว่างไสวเป็นอย่างมาก
ถึงมากที่สุด จนถึงในระดับที่ความรู้สึกทุกข์ทรมานในกายหยาบไม่มีผลต่อใจของทุกคนเลย
 
        เมื่อเป็นเช่นนี้ ใจของทุกคนก็จะมีแต่ความรู้สึกที่อบอุ่น, ปลอดภัย, ปลอดกังวล และมีปีติแช่อิ่มอยู่ในผลบุญที่ทุกคนได้เคยทำบุญทอดกฐินไว้อยู่ตลอดเวลา จะเป็นผลทำให้สามารถปล่อยวางเรื่องราวต่างๆของครอบครัวได้อย่างรวดเร็ว ที่สำคัญที่สุด ด้วยใจที่แช่อิ่มอยู่ในบุญนี้ จะมีอานุภาพไปดึงดูดเอาบุญในอดีต ไม่ว่าจะเป็นบุญเล็ก บุญน้อย หรือบุญใหญ่ ที่แต่ละคนได้เคยสั่งสมเอาไว้ให้มาปรากฏฉายให้ได้เห็นเป็นภาพแบบฉากต่อฉาก จนเกิดความปลื้มปีติเบิกบานใจอย่างสุดล้นพ้นประมาณ
 
 อานิสง์ของการทำบุญทอดกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
ด้วยใจที่แช่อิ่มอยู่ในบุญนี้ จะมีอานุภาพไปดึงดูดเอาบุญในอดีตที่แต่ละคนได้เคยสั่งสมเอาไว้ให้มาปรากฏฉาย
ให้ได้เห็นเป็นภาพแบบฉากต่อฉาก จนเกิดความปลื้มปีติเบิกบานใจอย่างสุดล้นพ้นประมาณ
 
        เมื่อเป็นเช่นนี้ ทุกคนก็จะสามารถละโลกโดยมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา และไม่หลงทำกาละ กล่าวคือ ทันทีที่กายละเอียดหลุดออกจากกายหยาบก็จะรู้ตัวว่า “ตนเองได้ตายไปแล้ว” หลังจากที่แต่ละคนได้ละจากโลกนี้ไปแล้ว เหล่าบริวารอันเป็นทิพย์จำนวนมากก็จะนำเทวรถที่สวยงดงามมารอรับผู้เป็นนาย เพื่อพาไปเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ จากนั้นเหล่าบริวารอันเป็นทิพย์ก็จะพาผู้เป็นนายกลับสู่ดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์ อย่างสง่างาม
 
 อานิสง์ของการทำบุญทอดกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
จากนั้นเหล่าบริวารอันเป็นทิพย์ก็จะพาผู้เป็นนายกลับสู่ดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์ อย่างสง่างาม
 
        ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาบางคน ยังไม่เข้าใจเรื่องของบุญและการสั่งสมบุญ หรือทำบุญแบบนิดๆหน่อยๆพอเป็นพิธี และได้มีโอกาสทำบุญทอดกฐินด้วย (ซึ่งจัดว่าเป็นบุญใหญ่มาก เพราะเป็นมหากาลทาน) แต่แม้ทำแล้ว ก็ไม่ได้ปลื้มอะไรมากมาย หนำซ้ำในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ ก็ใช้ชีวิตด้วยความประมาท ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกระแสโลกกระแสกิเลส เช่น กินเหล้า เจ้าชู้ เล่นการพนัน เป็นต้น แต่ก็ไม่ถึงกับทำกรรมหนัก หรือทำอนันตริยกรรม 5 ประการ ได้แก่ ฆ่าพ่อ, ฆ่าแม่, ฆ่าพระอรหันต์, ทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้อพระโลหิต, ทำสังฆเภทให้พระสงฆ์แตกแยกกัน
 
 อานิสง์ของการทำบุญทอดกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
บางคนแม้มีโอกาสทำบุญทอดกฐิน แต่ใช้ชีวิตด้วยความประมาท ปล่อยตัวปล่อยใจไป
ตามกระแสโลกกระแสกิเลส เช่น กินเหล้า เจ้าชู้ เล่นการพนัน
 
        ดังนั้น เมื่อถึงคราวที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเหล่านี้ ละจากโลกนี้ไป ถ้าหากอกุศลกรรมที่พวกเขาได้กระทำเอาไว้ได้ช่องชิงช่วงมาส่งผลก่อน ก็จะส่งผลทำให้พวกเขาต้องพลัดไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่ แต่ด้วยบุญทอดกฐินที่พวกเขาได้เคยมีโอกาสได้ทำเอาไว้ ก็จะช่วยไปตัดรอนวิบากกรรมที่พวกเขาได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ให้เบาบางเจือจางลงไปได้ กล่าวคือ บุญจะไปช่วยย่นระยะเวลาที่พวกเขาเหล่านี้จะต้องถูกทัณฑ์ทรมานให้ลดน้อยถอยลงไป และเมื่อชดใช้วิบากกรรมต่างๆหมดแล้ว ด้วยบุญทอดกฐินและบุญทุกๆบุญที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้ จะส่งผลทำให้พวกเขาไปบังเกิดในภพภูมิที่ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมได้
 
อานิสง์ของการทำบุญทอดกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
บางคนพลัดตกไปในอบาย แต่ด้วยบุญทอดกฐินที่เขาได้เคยมีโอกาสได้ทำเอาไว้ จะไปช่วย
ย่นระยะเวลาที่พวกเขาเหล่านี้จะต้องถูกทัณฑ์ทรมานให้ลดน้อยถอยลงไป
 
อ่านรายละเอียด...
  
รับชมวีดีโอ กฐินธรรมชัย พ.ศ.2554


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน