อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 7


[ 30 พ.ย. 2554 ] - [ 16100 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า

 
 

 
พิธีทอดผ้าป่า
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ตอนที่ 7

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้จะส่งผลทำให้ลูกๆ จะมีรูปร่างหน้าตาดี งดงาม และสมส่วน 
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้จะส่งผลทำให้ลูกๆ จะมีรูปร่างหน้าตาดี งดงาม และสมส่วน
 
      อานิสงส์ข้อที่ 7.ด้วยอานิสงส์ที่ลูกๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลัง และได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรไปเชิญชวนผู้มีบุญท่านอื่นๆ ให้มาสั่งสมบุญร่วมกันด้วยความรู้สึกที่ปลื้มปีติใจอย่างสุดๆ ด้วยผลแห่งบุญนี้จะส่งผลทำให้ลูกๆ จะมีรูปร่างหน้าตาดี งดงาม และสมส่วนคือลูกๆ จะเป็นคนที่ไม่สูงเกินไป  ไม่เตี้ยเกินไป ไม่อ้วนเกินไป และไม่ผอมเกินไป เป็นต้น อีกทั้งร่างกายของลูกๆ ก็จะมีอวัยวะที่ครบถ้วนบริบูรณ์ทั้ง 32 ประการ โดยไม่มีขาดตกบกพร่องไปเลยแม้แต่ประการเดียว

เกิดเป็นผู้หญิงตัวลูกก็จะงาม คือเป็นผู้หญิงที่สุดสวย แต่ถ้าตัวลูกได้เกิดเป็นชายตัวลูกก็จะหล่อ  เท่สมาร์ท
 
อานิสงส์ทอดผ้าป่าส่งผลให้ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงตัวลูกก็จะงามคือเป็นผู้หญิงที่สุดสวย
แต่ถ้าตัวลูกได้เกิดเป็นชายตัวลูกก็จะหล่อ เท่สมาร์ท

     ซึ่งถ้าหากตัวลูกเกิดเป็นผู้หญิงตัวลูกก็จะงาม คือเป็นผู้หญิงที่สุดสวย แต่ถ้าตัวลูกได้เกิดเป็นชายตัวลูกก็จะหล่อ เท่สมาร์ท คือไม่ว่าใครต่อใครที่ได้เห็นตัวลูกก็จะต้องตะลึงในความหล่อของตัวลูกเลยทีเดียว
 
ถึงแม้ว่าในภพชาติปัจจุบันนี้ลูกๆ บางคนจะเกิดมามีร่างกายไม่สมประกอบอันเนื่องมาจากวิบากกรรมเก่าในอดีตชาติ
 
ถึงแม้ว่าในภพชาติปัจจุบันนี้ลูกๆ บางคนจะเกิดมามีร่างกายไม่สมประกอบอันเนื่องมาจากวิบากกรรมเก่า
บุญจากการทอดผ้าป่าจะช่วยตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวให้เจือจางเบาบางลงไปได้

      ถึงแม้ว่าในภพชาติปัจจุบันนี้ลูกๆ บางคนจะเกิดมามีร่างกายไม่สมประกอบ เช่น แขนหรือขาใช้งานได้ไม่เป็นปกติ เป็นต้น อันเนื่องมาจากวิบากกรรมเก่าในอดีตชาติที่ลูกๆ ได้เคยไปทำผิดทำพลาดเอาไว้ได้ช่องตามมาส่งผล เช่นเคยไปทุบตีสัตว์จนทำให้สัตว์นั้นมีร่างกาย ไม่สมประกอบ หรือเคยทำท่าล้อเลียนคนที่มีร่างกายไม่สมประกอบ เป็นต้น หรือลูกๆบางคนที่มีร่างกายไม่สมส่วน เช่น ผอมเกินไป อ้วนเกินไป เตี้ยเกินไป  หรือมีหน้าตาไม่น่าดู เป็นต้น อันเป็นผลมาจากวจีกรรมในอดีตชาติได้ช่องตามมาส่งผล เช่น เคยพูดจาล้อเลียนคนอื่น หรือพูดให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจ เป็นต้น

ด้วยผลแห่งบุญที่ลูกๆ ได้ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังนี้   ก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวให้เจือจางเบาบางลงไปได้ 
 
ด้วยผลแห่งบุญที่ลูกๆ ได้ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังนี้  
ก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวให้เจือจางเบาบางลงไปได้
 
      แต่ด้วยผลแห่งบุญที่ลูกๆ ได้ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังนี้   ก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวให้เจือจางเบาบางลงไปได้ จากหนักก็จะเป็นเบา จากเบาก็จะหาย จากร้ายก็จะกลายเป็นดี คือถ้าวิบากกรรรมดังกล่าวยังคงมีกำลงแรงอยู่ ด้วยผลแห่งบุญนี้ ก็จะทำให้วิบากกรรมเหล่านั้นเบาบางเจือจางลงไปได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าวิบากกรรมดังกล่าวเบาบางเจือจางลงไปมากแล้ว  ด้วยผลแห่งบุญนี้ ก็จะทำให้วิบากกรรมเหล่านั้นหมดไปได้อย่างเป็นอัศจรรย์ เช่น จากเดิมที่ตัวลูกเป็นคนไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงและเดินไม่ได้ตัวลูกก็จะเริ่มกลับมามีแรงและเดินได้ในที่สุด เป็นต้น

ด้วยผลแห่งบุญนี้จะส่งผลทำให้ลูกๆ จะมีหน้าตาที่หล่อสวย

ด้วยผลแห่งบุญนี้จะส่งผลทำให้ลูกๆ จะมีหน้าตาที่หล่อสวยเลยทีเดียว
เปรียบประดุจดั่งเทวดาในเมืองมนุษย์  ที่หล่อดั่งเทพบุตรหรือสวยสุดดั่งเทพธิดา

    ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าหากลูกๆ ตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีไปเรื่อยๆ จนกระทั่งบุญสามารถที่จะส่งผลได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังแล้วด้วยผลแห่งบุญนี้เองก็จะส่งผลทำให้ลูกๆ จะมีหน้าตาที่หล่อ สวยเลยทีเดียว อีกทั้งรูปร่างลักษณะของลูกๆ ก็จะสง่างาม สมส่วน และดูดีในทุกมุมมอง หรือก็คือลูกๆ จะเปรียบประดุจดั่งเทวดาในเมืองมนุษย์  ที่หล่อดั่งเทพบุตรหรือสวยสุดดั่งเทพธิดา

สวยแบบไม่มีวันจืดจางลง
 
ความงามของลูกๆ นี้ก็จะไม่มีวันเสื่อมลง คือลูกๆ เคยสวยอย่างไรก็จะสวยอย่างนั้นตลอดไป
 
      ซึ่งเมื่อถึงคราวที่ลูกๆ เติบใหญ่จนเป็นวัยรุ่นแล้ว ความหนุ่ม ความสาวและความสวย ความหล่อของลูกๆ ก็จะสมบูรณ์แบบเต็มที่ และความงามของลูกๆ นี้ก็จะไม่มีวันเสื่อมลง คือลูกๆ เคยสวยอย่างไรก็จะสวยอย่างนั้นตลอดไป  และสวยแบบไม่มีวันจืดจางลงไปเลยแม้แต่น้อย ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะด้วยอานุภาพแห่งบุญที่ลูกๆได้ตั้งใจสั่งสมเอาไว้ดีแล้วนี้จะทำหน้าที่เข้าไปปรับปรุงระบบภายในร่างกายของลูกๆ ให้คงสภาพที่เหมาะสมและสวยงามเอาไว้ตลอดเวลา เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้ร่างกายของลูกๆ ดูไม่แก่ หนังไม่เหี่ยว และโครงสร้างร่างกายของลูกๆ ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

แม้อายุสังขารของลูกๆ จะเข้าสู่วัยชราแล้วก็ตาม แต่รูปร่างหน้าตาของลูกๆ ก็จะยังดูอ่อนเยาว์ 
 
แม้อายุสังขารของลูกๆ จะเข้าสู่วัยชราแล้วก็ตาม แต่รูปร่างหน้าตาของลูกๆ ก็จะยังดูอ่อนเยาว์
 
      แม้อายุสังขารของลูกๆ จะเข้าสู่วัยชราแล้วก็ตาม แต่รูปร่างหน้าตาของลูกๆ ก็จะยังดูอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติ และความงดงามของลูกๆ นี้ก็จะคงอยู่ไปจนกระทั่งหมดอายุขัยเลยทีเดียว เหมือนดั่งเช่น มหาอุบาสิกาวิสาขาที่แม้มีอายุถึง 120 ปีแล้ว แต่ก็ยังสวยไม่สร่างและงดงามราวกับหญิงสาวที่เป็นวัยรุ่น ดังนั้นในเวลาที่มหาอุบาสิกาวิสาขานั่งอยู่กับลูกๆหลานๆ และเหลนของเธอ  มหาชนทั้งหลาย ที่ไม่เคยเห็นเธอมาก่อน จึงไม่อาจที่จะทราบได้เลยว่ามหาอุบาสิกาวิสาขาคือหญิงสาวไหนซึ่งแต่ละคนจะทราบก็ต่อเมื่อเธอกำลังจะลุกขึ้นยืนเท่านั้น ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะเธอจะใช้มือยันพื้นเพื่อช่วยพยุงกายก่อนที่ตัวเธอจะลุกขึ้นยืนเหมือนคนสูงวัย

ทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังนี้ ก็จะส่งผลทำให้ตัวลูกได้ส่วนแห่งลักษณะมหาบุรุษเพิ่มขึ้นทีละอย่างจนกระทั่งครบถ้วนทั้ง 32 ประการ
 
ผลจากการทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังนี้ จะส่งผลทำให้ตัวลูกได้ส่วนแห่งลักษณะมหาบุรุษ
เพิ่มขึ้นทีละอย่างจนกระทั่ง ครบถ้วนทั้ง 32 ประการ

      และเมื่อใดก็ตามที่บุญบารมีในตัวของลูกเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้ว เมื่อนั้นด้วยผลแห่งบุญที่ตัวลูกได้ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังนี้ ก็จะส่งผลทำให้ตัวลูกได้ส่วนแห่งลักษณะมหาบุรุษเพิ่มขึ้นทีละอย่างจนกระทั่งครบถ้วนทั้ง 32 ประการ ซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่ได้ส่วนแห่งลักษณะมหาบุรุษนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องราวที่เกินจริงแต่อย่างใด เพราะมีปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในพระไตรปิฎกยกตัวอย่างเช่นเรื่องของพระมหากัจจายนะ พระอานนท์ และพระควัมปติ  เป็นต้น 
 
 กายมหาบุรุษนี้ ก็ถือได้ว่าเป็น“ ที่สุดแห่งรูปสมบัติ ”
 
กายมหาบุรุษนี้ ก็ถือได้ว่าเป็น“ ที่สุดแห่งรูปสมบัติ ”

      สำหรับกายมหาบุรุษนี้ ก็ถือได้ว่าเป็น“ ที่สุดแห่งรูปสมบัติ ” เพราะเป็นกายมาตรฐานที่มีความสง่างามและงดงามกว่ากายทั้งหมดที่มีอยู่ในภพทั้งสามอีกทั้งกายนี้ยังสามารถที่จะสวมซ้อนกับผู้รู้ภายในได้อย่างสนิทพอดี   ด้วยเหตุนี้เองกายนี้จึงสามารถที่จะรองรับความรู้จากท่านผู้รู้ต่อๆ กันไปได้  จนกระทั่งไปถึงต้นแหล่งแห่งความรู้และต้นแหล่งแห่งสรรพวิชาดังนั้น กายมหาบุรุษนี้จึงเป็นที่รวมแห่งความรู้ความบริสุทธิ์และอานุภาพที่ไม่มีประมาณ

กายมหาบุรุษนี้ยังเป็นกายที่พญามารกลัวมากที่สุดเนื่องจากกายนี้สามารถที่จะไปปราบมารประหารกิเลส ขจัดต้นเหตุแห่งกิเลสอาสวะได้
 
กายมหาบุรุษนี้ยังเป็นกายที่พญามารกลัวมากที่สุด
เนื่องจากกายนี้สามารถที่จะไปปราบมารประหารกิเลส ขจัดต้นเหตุแห่งกิเลสอาสวะได้
 
     ไม่ใช่เพียงเท่านั้นกายมหาบุรุษนี้ยังเป็นกายที่พญามารกลัวมากที่สุดเนื่องจากกายนี้สามารถที่จะไปปราบมารประหารกิเลส ขจัดต้นเหตุแห่งกิเลสอาสวะได้และที่สำคัญที่สุด การจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้นั้นก็จะต้องอาศัยกายมหาบุรุษนี้เท่านั้น เพราะฉะนั้นถ้าหากลูกๆ ปรารถนาอยากจะได้กายมหาบุรุษซึ่งเป็นที่สุดแห่งรูปสมบัตินี้ ลูกๆ ก็จะต้องตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังและทำอย่างเอาชีวิตเดิมพัน  เมื่อสั่งสมบุญทุกๆ บุญแล้ว ลูกๆ ก็จะต้องหมั่นอธิษฐานจิตตอกย้ำซ้ำๆ อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ ซึ่งถ้าหากลูกๆ ทำได้อย่างนี้ เมื่อบุญบารมีในตัวของลูกๆ เต็มเปี่ยมอย่างเต็มที่ ลูกๆ ก็จะได้กายมหาบุรุษสมดังที่ลูกๆ ได้ปรารถนาเอาไว้นั่นเอง
 

ธรรมะน่ารู้จากคุณครูไม่ใหญ่
พิธีทอดผ้าป่า ประวัติความเป็นมาของการทำบุญทอดผ้าป่า
พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง สุดยอดแห่งบุญต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2555
กำหนดการ พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย เพื่อสร้างทุกสิ่ง
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 5


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน