อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 9


[ 15 ธ.ค. 2554 ] - [ 16098 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 14 ธันาวาคม พ.ศ.2554
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ตอนที่ 9

 
 
พิธีทอดผ้าป่า
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ตอนที่ 9

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ทำให้ลูกๆ จะมีมือที่อ่อนนุ่มละมุนละไมสวยงามและสมส่วน 
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ทำให้ลูกๆ จะมีมือที่อ่อนนุ่มละมุนละไมสวยงามและสมส่วน
 
     อานิสงส์ข้อที่ 9.ด้วยอานิสงส์ที่ลูกๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่งอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยมือของตัวลูกเอง และได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรไปเชิญชวนผู้มีบุญท่านอื่นๆ ให้มาสั่งสมบุญร่วมกันด้วยความรู้สึกที่ปลื้มปีติใจอย่างสุดๆ ด้วยผลแห่งบุญนี้จะส่งผลทำให้ลูกๆ จะมีมือที่อ่อนนุ่มละมุนละไมสวยงามและสมส่วน โดยนิ้วมือของลูกๆ จะมีลักษณะที่เรียวยาวกลมกลึงและดูดีราวกับลำเทียน ส่วนเล็บของลูกๆ ก็จะแลดูสะอาดสะอ้านและเนียนนุ่มอย่างเป็นธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา

ไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรที่มีน้ำหนักมากๆมือของลูกๆ ก็จะยังคงความเนียนนุ่ม งดงาม 
 
ไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรที่มีน้ำหนักมากๆมือของลูกๆ ก็จะยังคงความเนียนนุ่มงดงาม
 
     และไม่ว่าลูกๆ จะหยิบจะจับอะไรที่มีน้ำหนักมากๆ มือของลูกๆ ก็จะยังคงความเนียนนุ่ม งดงาม และดูดีอยู่เสมอ โดยไม่มีรอยช้ำหรือความหยาบกร้านเกิดขึ้นที่มือของลูกๆ เลย

ปัญหากับมือ
 
หากกำลังประสบปัญหาเป็นโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับมือ
 
     ซึ่งถ้าหากในภพชาติปัจจุบันนี้ลูกๆ กำลังประสบปัญหาเป็นโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับมืออันเนื่องมาจากวิบากกรรมเก่าในอดีตชาติที่ลูกได้เคยไปทำผิดทำพลาดเอาไว้ได้ช่องตามมาส่งผล เช่น มีมืออยู่ในลักษณะที่งออยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นผลมาจากวจีกรรมที่เคยไปล้อเลียนคนที่มีมืองอเอาไว้หรือมีมือเป็นแผลอักเสบพุพองแบบเรื้อรังอันเนื่องมาจากวิบากกรรมปาณาติบาตที่เคยจับสัตว์เป็นๆโยนเข้ากองไฟ  เป็นต้น
 
ด้วยผลแห่งบุญทอดผ้าป่าจะช่วยตัดรอนวิบากกรรมห้เบาบางลงไปได้ 
 
ด้วยผลแห่งบุญทอดผ้าป่าจะช่วยตัดรอนวิบากกรรมห้เบาบางลงไปได้
      แต่ด้วยผลแห่งบุญที่ลูกๆได้ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่าด้วยการถวายผ้าอันประณีต และทำหน้าที่ชักชวนผู้มีบุญท่านอื่นๆ ให้มาสั่งสมบุญร่วมกันนี้เองก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวให้เบาบางเจือจางลงไปได้
อีกทั้งด้วยผลแห่งบุญนี้ก็จะทำให้ลูกๆ ได้พบกับหมอดียาดีที่สามารถจะรักษาโรคเกี่ยวกับมือที่ลูกกำลังเป็นอยู่ให้มีอาการที่ดีขึ้น จนกระทั่งสามารถหายขาดได้อย่างเป็นอัศจรรย์ เช่น จากเดิมที่ลูกๆ เคยมีแผลพุพองเรื้อรังที่มือ แผลนั้นก็จะค่อยๆ ยุบลง และอาการเจ็บปวดทรมานก็จะค่อยๆ ทุเลาเบาบางลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถหายได้ในที่สุด  เป็นต้น

ด้วยผลแห่งบุญทอดผ้าป่านี้จะเป็นผลทำให้ในภพชาติต่อๆ ไป ลูกๆ ก็จะไม่ต้องป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับมือนี้อีกต่อไป  
 
ด้วยผลแห่งบุญทอดผ้าป่านี้จะเป็นผลทำให้ในภพชาติต่อๆ ไป
ลูกๆ ก็จะไม่ต้องป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับมือนี้อีกต่อไป

     หรือถึงแม้ว่าโรคเกี่ยวกับมือที่ลูกๆ กำลังเป็นอยู่จะยังไม่หายขาดในปัจจุบัน เนื่องจากวิบากกรรมดังกล่าวยังคงหนาแน่นและมีกำลังแรงอยู่ แต่ด้วยผลแห่งบุญที่ลูกๆ ได้ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่านี้ก็จะเข้าไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมเหล่านั้นให้เบาบางเจือจางลงไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งก็จะเป็นผลทำให้ในภพชาติต่อๆ ไป ลูกๆ ก็จะไม่ต้องป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับมือนี้อีกต่อไป
 
มือจะสวยงามมาก
 
หากตั้งใจสั่งสมบุญทอดผ้าป่าด้วยมือของตัวเอง
มือของลูกๆ จะเป็นเหมือนดั่งมือของชาวสวรรค์เลยทีเดียว

      ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าหากลูกๆ ตั้งใจสั่งสมบุญทอดผ้าป่าด้วยมือของตัวลูกเองมากเข้า จนกระทั่งบุญบารมีในตัวของลูกๆ เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วมือของลูกๆ จะเป็นเหมือนดั่งมือของชาวสวรรค์เลยทีเดียว คือมือของลูกๆ จะมีสัมผัสที่อ่อนนุ่มละมุนละไม, สีผิวของมือก็จะเนียนเรียบเสมอกันไม่กระดำกระด่าง และนิ้วมือของลูกๆ ก็จะเรียวงามกลมกลึงและไม่มีข้อปล้องใดๆ ปรากฏให้เห็นเลย ซึ่งก็จะทำให้ผู้ที่ได้พบได้เห็นมือของลูกๆ ต่างก็จะพากันชื่นชมยินดีและอยากที่จะอนุโมทนาบุญกับลูกๆ ด้วยความรู้สึกปลื้มปีติใจในความเป็นผู้มีบุญของลูกๆ
 
สองมือน้อยๆ ของตัวลูกก็จะบันดาลความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้แบบดีเยี่ยมอย่างเป็นอัศจรรย์ 
 
สองมือน้อยๆ ของตัวลูกก็จะบันดาลความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้แบบดีเยี่ยมอย่างเป็นอัศจรรย์

    และที่พิเศษยิ่งไปกว่านั้น เมื่อบุญของลูกๆ เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วด้วยผลแห่งบุญที่ลูกๆ ได้ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่าด้วยมือของตัวลูกนี้ ก็จะส่งผลทำให้ไม่ว่าลูกๆ จะหยิบจะจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมด หรือเวลาตัวลูกจะใช้มือทั้งสองทำกิจการงานใดตั้งแต่งานเล็กๆ จนกระทั่งไปถึงงานใหญ่ๆ สองมือน้อยๆ ของตัวลูกก็จะบันดาลความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้แบบดีเยี่ยมอย่างเป็นอัศจรรย์
    
เงินและทองของเศรษฐีท่านหนึ่งได้แปรเปลี่ยนจากเงินและทองกลายเป็นถ่านไปจนหมดเพราะกำลังบุญ
 
เงินและทองของเศรษฐีท่านหนึ่งได้แปรเปลี่ยนจากเงิน
และทองกลายเป็นถ่านไปจนหมดเพราะกำลังบุญ
 
    ซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับมือของผู้มีบุญดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ก็ไม่ได้เป็นเรื่องราวที่กล่าวเกินจริงเลยแม้แต่น้อย   เพราะแท้ที่จริงแล้วเรื่องจริงที่ยิ่งกว่านี้ก็มีปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในพระไตรปิฎก เหมือนอย่างเช่นเรื่องของนางกิสาโคตมีที่จับถ่านแล้วกลายเป็นเงินและทองเรื่องก็มีอยู่ว่าอยู่มาวันหนึ่งทรัพย์ 40 โกฏิในเรือนของเศรษฐีท่านหนึ่งได้แปรเปลี่ยนจากเงินและทองกลายเป็นถ่านไปจนหมด เพราะกำลังบุญของท่านเศรษฐีที่จะใช้สมบัตินั้นได้หมดลงซึ่งก็ทำให้ท่านเศรษฐีรู้สึกเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมาก

เพื่อนของท่านเศรษฐีได้แนะนำให้ท่านเศรษฐีนำถ่านดังกล่าวไปวางขายไว้ในตลาด 
 
เพื่อนของท่านเศรษฐีได้แนะนำให้ท่านเศรษฐีนำถ่านดังกล่าวไปวางขายไว้ในตลาด
 
      เมื่อเพื่อนของท่านเศรษฐีได้มาเยี่ยมท่านเศรษฐีที่บ้าน ก็เลยได้รู้ว่าท่านเศรษฐีกำลัง เศร้าโศกกับสมบัติที่กลับกลายเป็นถ่าน เมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อนของท่านเศรษฐีจึงได้ปลอบใจและช่วยคิดหาทางออกให้แก่ท่านเศรษฐี โดยแนะนำให้ท่านเศรษฐีนำถ่านดังกล่าวไปวางขายไว้ในตลาดดีกว่าที่จะเอาไว้ไปทิ้งหรือเก็บไว้ในบ้าน เพราะถ้าเอาไว้ทิ้งหรือเก็บไว้ในบ้านท่านเศรษฐีก็จะเกิดความทุกข์ใจเสียเปล่า แต่ถ้านำไปวางขายไว้ในตลาดอย่างน้อยๆ ก็ยังได้เงินมาบ้าง และท่านเศรษฐีเองก็เป็นคนที่มีบุญ ซึ่งก็ไม่แน่นะเผื่อจะมีผู้มีบุญมาเห็นและแปรเปลี่ยนถ่านเหล่านี้ให้กลับคืนมาเป็นเงินและทองได้เหมือนเดิม

หญิงสาวคนหนึ่งที่มีนามว่ากิสาโคตมีเธอมีบุญที่ได้ตั้งใจสั่งสมเอาไว้ดีแล้วในอดีตชาติจึงทำให้ตาเธอดีและมือมีบุญ
 
หญิงสาวคนหนึ่งที่มีนามว่ากิสาโคตมีเธอมีบุญที่ได้ตั้งใจสั่งสมเอาไว้ดีแล้ว
ในอดีตชาติจึงทำให้ตาเธอดีและมือมีบุญ

      ซึ่งท่านเศรษฐีก็ได้ทำตามคำแนะนำที่ประกอบไปด้วยความหวังดีของเพื่อนสนิทของท่าน โดยการนำสมบัติที่กลายเป็นถ่านนี้ไปวางขายไว้ในตลาด  ซึ่งก็ปรากฏว่าสิ่งที่เพื่อนของท่านเศรษฐีได้แนะนำเอาไว้มันก็มีจริงๆ  เมื่อท่านเศรษฐีได้มาพบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีนามว่า “ กิสาโคตมี ” ที่ทำให้ท่านสมความปรารถนา ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะ “ กิสาโคตมี ”เธอมีบุญที่ได้ตั้งใจสั่งสมเอาไว้ดีแล้วในอดีตชาติ ไม่ว่าจะเป็นบุญที่ตัวเธอได้เคยถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระปทุมุตตร-สัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอย่างเต็มที่และบุญที่ตัวเธอได้เคยตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ตลอด  20,000 ปี เป็นต้น) ด้วยผลแห่งบุญต่างๆ ที่เธอได้สั่งสมเอาไว้นี้เองจึงทำให้ตาเธอดีและมือมีบุญ  ตาเธอดี คือเห็นอดีตของน้องถ่านว่าเคยทองมาก่อน เมื่อเธอเห็นเช่นนั้นเธอจึงทักท่านเศรษฐีว่า “ ทำไมท่านเศรษฐีถึงได้นำทองมาวางขายกับพื้นอย่างนี้ ”
 
ทันทีที่มือของเธอได้จับหรือสัมผัสไปที่ถ่านเหล่านั้นก็ได้กลับกลายมาเป็นเงินและทองคำ
 
ทันทีที่มือของเธอได้จับหรือสัมผัสไปที่ถ่านเหล่านั้นก็ได้กลับกลายมาเป็นเงินและทองคำ
 
      เมื่อท่านเศรษฐีได้ยินเธอทักอย่างนั้นท่านเศรษฐีจึงไม่รอช้ารีบถามเธอกลับไปว่า “ไหนๆๆ อะไรที่เธอเห็นว่าเป็นทอง เธอลองหยิบขึ้นมาดูสิ ” ทันทีที่ของเธอได้จับหรือสัมผัสไปที่ถ่านเหล่านั้นถ่านดำๆ ที่ดูไม่มีมูลค่าก็ได้กลับกลายมาเป็นเงินและทองคำที่มีคุณค่าและมีมูลค่าได้อย่างเป็นอัศจรรย์
 
      ดังนั้นพวกเราจะเห็นได้ว่า “เรื่องอัศจรรย์หรือเรื่องที่เกินกว่าจินตนาการของมนุษย์ทั่วๆ ไป   ย่อมจะบังเกิดได้เสมอกับบุคคลที่ได้ตั้งใจสั่งสมบุญเอาไว้ดีแล้วนั่นเอง”
 
ส่วนว่าอานิสงส์แห่งบุญทอดผ้าป่าภาคพิเศษข้อต่อไปจะมีรายละเอียดเป็นเช่นไร   ก็คงจะต้องมาติดตามกันต่อในตอนต่อไป  
 

ธรรมะน่ารู้จากคุณครูไม่ใหญ่
พิธีทอดผ้าป่า ประวัติความเป็นมาของการทำบุญทอดผ้าป่า
พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง สุดยอดแห่งบุญต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2555
กำหนดการ พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย เพื่อสร้างทุกสิ่ง
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 5 อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 7  
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน