อานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบ (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 1


[ 28 ธ.ค. 2554 ] - [ 18756 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2554
อานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบ (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 1 
 
อานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบ (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 1

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 
 
Super Big Cleaning  
 
การต้อนรับพุทธบุตรกว่าหนึ่งพันรูปที่จะออกเดินธุดงค์
เพื่อสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์เป็นรุ่นแรกของโลก 
 
     จากการที่ลูกๆ นักเรียนอนุบาลฝันในฝันได้ทราบข่าวการเดินธุดงค์ธรรมชัย Super Big Cleaning บนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ในวันจันทร์ที่  2  มกราคม  พุทธศักราช 2555  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลูกๆ นักเรียนอนุบาลฯ ทุกคน คงจะกำลังนับถอยหลัง ด้วยหัวใจที่ชุ่มชื่นปีติเบิกบานและปรารถนาอยากจะให้ถึงวันที่ 2 มกราคมนั้นเร็วๆ ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะบุญนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่เนื่องด้วยมหาปูชนียาจารย์ อีกทั้งยังเป็นบุญพิเศษที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพราะลูกๆ นักเรียนอนุบาลทุกคนจะได้ทำการต้อนรับพุทธบุตรกว่าหนึ่งพันรูปที่จะออกเดินธุดงค์เพื่อสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์เป็นรุ่นแรกของโลก ซึ่งพุทธบุตรแต่ละรูปก็ล้วนตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยทีเดียว
 
ใครอยากจะมีชีวิตเป็นมงคลก็ต้องมาที่เส้นทางมหาปูชนียาจารย์เส้นนี้เส้นเดียว
 
ใครอยากจะมีชีวิตเป็นมงคลก็ต้องมาที่เส้นทางมหาปูชนียาจารย์เส้นนี้เส้นเดียว
 
     เพราะฉะนั้น ใครอยากจะมีชีวิตเป็นมงคลหรือมีสมณานัญจะทัสสะนัง หรือมงคลจากการได้เห็นสมณะผู้สงบ  สะอาด  มีศีลอันบริสุทธิ์และทรงไว้ด้วยเมตตาธรรมตั้งแต่ต้นปี ก็ต้องมาที่เส้นทางมหาปูชนียาจารย์เส้นนี้เส้นเดียว นอกจากลูกๆ จะได้พบกับพุทธบุตรคณะพระธุดงค์กว่าหนึ่งพันรูป ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วลูกๆ ยังจะได้ทำการสักการะต้อนรับพุทธบุตรคณะพระธุดงค์ด้วยการสวมชุดขาวๆ และโปรยกลีบกุหลาบหอมๆ ที่ลูกๆ ตระเตรียมมาจากบ้านอีกด้วย
 
อานิสงส์แห่งบุญจากการต้อนรับพุทธบุตรคณะพระธุดงค์ 
 
อานิสงส์แห่งบุญจากการต้อนรับพุทธบุตรคณะพระธุดงค์
 
     ซึ่งลูกๆ นักเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกคนคงอยากที่จะทราบว่า อานิสงส์แห่งบุญจากการต้อนรับพุทธบุตรคณะพระธุดงค์กว่าหนึ่งพันรูปบนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์นี้จะเป็นเช่นไร จะมีความพิเศษขนาดไหน

อานิสงส์ที่มาร่วมต้อนรับคณะพระ ธุดงค์ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์และโปรยกลีบกุหลาบด้วยความปลื้มปีติจะทำให้จิตใจและใบหน้าของตัวลูกมีแต่ความผ่องใส 
 
อานิสงส์ที่มาร่วมต้อนรับคณะพระธุดงค์ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์และโปรยกลีบกุหลาบ
ด้วยความปลื้มปีติจะทำให้จิตใจและใบหน้าของตัวลูกมีแต่ความผ่องใส
 
      อานิสงส์ข้อที่ 1. ด้วยอานิสงส์ที่ลูกๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ตั้งใจมาร่วมต้อนรับคณะพระธุดงค์ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์  และได้โปรยกลีบกุหลาบด้วยความปลื้มปีติเบิกบานใจอย่างสุดๆ ด้วยผลแห่งบุญนี้ จะส่งผลทำให้ชีวิตของลูกๆ  มีแต่ความราบรื่น รุ่งเรือง และร่ำรวย อีกทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของลูกๆ เลย เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้จิตใจและใบหน้าของตัวลูกมีแต่ความผ่องใส  สว่างไสวอยู่ตลอดเวลา เพราะไม่ต้องไปเสียเวลาหงุดหงิดหรือคร่ำเครียดกับการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ นั่นเอง

ด้วยผลแห่งบุญที่ได้มาต้อนรับคณะพระธุดงค์และได้โปรยกลีบกุหลาบนี้ ก็จะไปช่วยทำให้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ สามารถคลี่คลายและหายไปได้อย่างเป็นอัศจรรย์
 
 
ด้วยผลแห่งบุญที่ได้มาต้อนรับคณะพระธุดงค์และได้โปรยกลีบกุหลาบนี้จะไปช่วย
ทำให้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ สามารถคลี่คลายและหายไปได้อย่างเป็นอัศจรรย์
 
     แม้ในภพชาติปัจจุบันนี้ลูกๆ จะต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรคในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องชีวิต   หรือปัญหาเรื่องการทำงาน เป็นต้น แต่ด้วยผลแห่งบุญที่ลูกๆ ได้มาต้อนรับคณะพระธุดงค์และได้โปรยกลีบกุหลาบด้วยความปลื้มปีติเบิกบานใจอย่างสุดๆ นี้ ก็จะไปช่วยทำให้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ สามารถคลี่คลายและหายไปได้อย่างเป็นอัศจรรย์ เช่น ถ้าหากกิจการของตัวลูกกำลังซบเซาและประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สิน ด้วยผลแห่งบุญนี้ ก็จะไปช่วยทำให้กิจการของตัวลูกเจริญรุ่งเรืองขึ้น ซึ่งก็จะทำให้ตัวลูกมีเงินทองไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสาย จนทำให้ตัวลูกสามารถปลดเปลื้องหนี้สินได้อย่างสบายๆ  อีกทั้ง ตัวลูกยังจะมีเงินเหลือเก็บเอาไว้ใช้สร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังอีกด้วย เป็นต้น 
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ก็จะส่งผลทำให้ในภพชาติต่อๆ ไปตัวลูกจะเกิดมาพร้อมกับความเพียบพร้อมและได้รับความสะดวกสบายในทุกๆ เรื่อง 
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ก็จะส่งผลทำให้ในภพชาติต่อๆ ไปตัวลูกจะเกิดมาพร้อมกับความเพียบพร้อม
และได้รับความสะดวกสบายในทุกๆ เรื่อง

      และที่ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อกำลังบุญในตัวของลูกๆ มีปริมาณที่หนาแน่นมากเข้า จนกระทั่งมีปริมาณมากพอที่จะส่งผลได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง ด้วยผลแห่งบุญที่ตัวลูกได้มาต้อนรับคณะพระธุดงค์และได้โปรยกลีบกุหลาบ ด้วยความปลื้มปีติเบิกบานใจอย่างสุดๆ นี้ก็จะส่งผลทำให้ในภพชาติต่อๆ ไป ตัวลูกจะเกิดมาพร้อมกับความเพียบพร้อมและได้รับความสะดวกสบายในทุกๆ เรื่อง อีกทั้งชีวิตของตัวลูกจะมีแต่ความสุขและความสำเร็จเกิดขึ้นอยู่เสมอ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้ตัวลูกสามารถที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังมากยิ่งๆ ขึ้นไป
 
     ส่วนว่าอานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบภาคพิเศษข้อต่อไปจะมีรายละเอียดเป็นเช่นไร ก็คงจะต้องมาติดตามกันต่อในตอนต่อไป  
 
รับชมวิดีโอ
 

รับชมคลิปวิดีโอธุดงค์ธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี
ชมวิดีโอธุดงค์ธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี  MP3 ธรรมะธุดงค์ธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี   Download ธรรมะธุดงค์ธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี
 
อานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบ (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 1 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน