ครอบครัวอบอุ่น – หมวดคุณสมบัติ


[ 16 ก.ย. 2553 ] - [ 21345 ] LINE it!


 
เลี้ยงดูภรรยา บุตร เป็นอย่างดี
 
ทำบุญร่วมกันมา

เลี้ยงดูภรรยา บุตร
เป็นอย่างดี  

ครอบครัวอบอุ่น
ทำบุญร่วมกันมา
เลี้ยงดูพ่อแม่่
เลี้ยงดูพ่อแม่
ครอบครัวอบอุ่น
เคยเกื้อกูลกันมา
เคยเกื้อกูลกันมา
 


แผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่น
 

ครอบครัวอบอุ่น
 

วิบาก
รายละเอียด
1. ครอบครัวอบอุ่น
">
1. อดีตชาติ  คนในครอบครัวเคยเกื้อกูลกันมา

2. อดีตชาติ  บุญที่ทำในพระพุทธศาสนา  และอธิษฐานให้เกิดในครอบครัวสัมมาทิฐิ

3. อดีตชาติ  ทำบุญด้วยความเคารพร่วมกันมา
4. อดีตชาติ  บุญที่เลี้ยงดูพ่อแม่  ปรนนิบัติสามี  เลี้ยงลูกอย่างดี
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
2.ได้พ่อแม่ดี  ได้ลูกดี
">
1. อดีตชาติ  เคยเกื้อกูล  ทำบุญร่วมกันมา  และอธิษฐานให้มาเป็นพ่อแม่ลูก
2. อดีตชาติ  บุญที่เลี้ยงดูพ่อแม่มาอย่างดี  และมีความกตัญญูกตเวที
3. ปัจจุบัน  เชื่อฟังพ่อแม่
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
3.ได้สามี - ภรรยาดี
1. อดีตชาติ  เป็นสามี - ภรรยา  เกื้อกูลทำบุญร่วมกันมาหลายชาติ
">
">
 
">
ครอบครัวอบอุ่น 
">
 
 
ประกอบด้วย 
ได้พ่อแม่ดี  ได้ลูกดี  ได้สามี – ภรรยาดี
">
">
 
สรุปกรรมที่ทำให้ได้
">
ครอบครัวอบอุ่น
 
">
1. เคยทำบุญร่วมกัน  เคยเกื้อกูลกันมา  อธิษฐานให้มาพบกันอีก
2. บุญที่เคยเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดี  กตัญญูกตเวที
">
 
">
">

 แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม
มีปัญญามาก ฉลาด เรียนเก่ง – หมวดคุณสมบัติ >>

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
เบื้องหลังการออกแบบชีวิตเบื้องหลังการออกแบบชีวิต

รู้ทันวิบากกรรมรู้ทันวิบากกรรม

บุญ..คือมิตรแท้ บุญคือพลังงานบริสุทธิ์บุญ..คือมิตรแท้ บุญคือพลังงานบริสุทธิ์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง