มีปัญญามาก ฉลาด เรียนเก่ง – หมวดคุณสมบัติ


[ 16 ก.ย. 2553 ] - [ 20258 ] LINE it!


 
คบบัณฑิต
ชอบทำสมาธิ
ชอบทำสมาธิ
 


ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

 
คบบัณฑิต


ชอบให้วิทยาทาน
มีปัญญามาก
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
มีนิสัยใฝ่การศึกษา
ชอบให้วิทยาทาน

มีปัญญามาก
มีนิสัยใฝ่ศึกษา


แผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้มีปัญญามาก ฉลาด เรียนเก่ง
 

มีปัญญามาก
 

วิบาก
รายละเอียด
1. มีปัญญามาก  ฉลาด  เรียนเก่ง
">1.
อดีตชาติ + ปัจจุบัน  สนับสนุนส่งเสริมให้คนได้รับการศึกษา
2. อดีตชาติ  มีบุญชอบให้วิทยาทาน

3. อดีตชาติ + ปัจจุบัน  ขวนขวายรักการเรียนการศึกษา  มีนิสัยใฝ่เรียน
4. อดีตชาติ + ปัจจุบัน  ชอบศีกษาธรรมะ  ฟังธรรม  และเผยแผ่ธรรมะ
5. อดีตชาติ  คบบัณฑิต
6. อดีตชาติ  ไม่พูดเท็จ
7. อดีตชาติ + ปัจจุบัน  ชอบทำสมาธิ อดีตชาติ  สั่งสมบุญแล้วอธิษฐานให้มีปัญญา  มีความทรงจำดี
">
">
">
">
">
">
">
 

สรุปกรรมที่ทำให้มีปัญญามาก  ฉลาด  เรียนเก่ง
 
1. บุญสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา

2. มีนิสัยใฝ่การศึกษา

3. บุญชอบให้วิทยาทาน
4. คบบัณฑิต
5. ชอบทำสมาธิ
">
">
">
">
">
">
6. ไม่พูดเท็จ
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
เบื้องหลังการออกแบบชีวิตเบื้องหลังการออกแบบชีวิต

รู้ทันวิบากกรรมรู้ทันวิบากกรรม

บุญ..คือมิตรแท้ บุญคือพลังงานบริสุทธิ์บุญ..คือมิตรแท้ บุญคือพลังงานบริสุทธิ์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง