รวย - หมวดทรัพย์สมบัติ


[ 8 ก.ย. 2553 ] - [ 19799 ] LINE it!


สงเคราะห์ญาติสงเคราะห์ญาติ       
 
ถวายทาน
ถวายทาน
 
รวย
รวย
 
สงเคราะห์โลกสงเคราะห์โลก     
 
บริจาคที่ดินสร้างวัด บริจาคที่ดินสร้างวัด


แผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้มีความร่ำรวย
 

รวย

วิบาก
รายละเอียด
1. ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ
1. อดีตชาติ  ทำทานเต็มกำลัง  ทำอย่างง่าย ๆ  ทำต่อเนื่อง  ทำทันที

2. อดีตชาติ  สงเคราะห์โลกและสาธารณะกุศล

3. อดีตชาติ + ปัจจุบัน  สนับสนุนงานพระพุทธศาสนา
4. อดีตชาติ  เลี้ยงพ่อแม่  และสงเคราะห์ญาติ
">
">
">
">


2. มีที่ดินสวย  มีที่ดินมาก  มีตึกมาก
1. อดีตชาติ 
บริจาคที่ดินสร้างวัด  และเป็นสาธารณะประโยชน์เอาไว้มาก
">
3. ถูกหวย
1.
อดีตชาติ  ถวายสลากภัตร  ปัจจุบันทำบุญในพระพุทธศาสนา
">
4. เป็นมหาเศรษฐีระดับประเทศ
1. อดีตชาติ  ทำทานมามาก  ทำบุญสงเคราะห์โลกมามาก  อธิษฐานว่าความจนอย่าได้เกิดมีแก่เรา
">
 
รวย
">
">
ประกอบด้วย 
ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ  มีที่ดินสวย  มีที่ดินมาก  ถูกหวย  เป็นมหาเศรษฐีระดับประเทศ
">
 
สรุปกรรมที่ทำให้รวย
 
1.
ทำทานเต็มกำลังอย่างง่าย ๆ  ต่อเนื่อง  ทำทันที
">


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
เบื้องหลังการออกแบบชีวิตเบื้องหลังการออกแบบชีวิต

รู้ทันวิบากกรรมรู้ทันวิบากกรรม

บุญ..คือมิตรแท้ บุญคือพลังงานบริสุทธิ์บุญ..คือมิตรแท้ บุญคือพลังงานบริสุทธิ์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง