รอดพ้นจากภัยอันตราย – หมวดคุณสมบัติ


[ 21 ก.ย. 2553 ] - [ 19738 ] LINE it!

 บวชพระ

อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
อนุภาพมหาปูชนียาจารย์
 


สร้างองค์พระ

 
บวชพระให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน
รอดพ้น ภัยอันตราย

สร้างองค์พระถวายยารักษาโรค
ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

รอดพ้น
ภัยอันตราย

ถวายยารักษาโรคแผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้รอดพ้นจากภัยอันตราย
 

รอดพ้น ภัยอันตราย

วิบาก
รายละเอียด
1. รอดตาย
">1.
อดีตชาติ  เลี้ยงดูพ่อแม่  ปัจจุบัน  ทำบุญทุกบุญ
2. อดีตชาติ + ปัจจุบัน  บวชพระ
3. อดีตชาติ  ไม่มีกรรมปาณาติบาต
4. อดีตชาติ + ปัจจุบัน  ทำบุญในพระพุทธศาสนา

5. อดีตชาติ  ทำบุญสงเคราะห์ญาติ  ช่วยเหลือคนป่วย  และพระภิกษุ  สามเณร
6. ปัจจุบัน  ทำบุญ  และอานุภาพพระของขวัญ
7. อดีตชาติ  บุญบวชพระ  ปัจจุบัน  วิบากกรรมปาณาติบาตน้อย

8. ปัจจุบัน  ยังไม่หมดอายุขัย  และวิบากกรรมเบาบาง
9. ปัจจุบัน  บุญสร้างพระ  และบุญทุกบุญ
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
2. ปลอดภัยจากอันตราย
1. 
อดีตชาติ สร้างวัด

2.  อดีตชาติ ทำบุญกับหมู่คณะและสนับสนุนการเผยแผ่
3. อดีตชาติ ทำบุญกับหมู่คณะ
ปัจจุบัน อานุภาพหลวงปู่*
4. อดีตชาติ เลี้ยงดูพ่อแม่
5. อดีตชาติ ปล่อยสัตว์ ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน อดีตชาติ มีบุญบวชพระและไม่มีกรรมปาณาติบาตร้ายแรง
">
">
">
">
">
">

3. หายป่วย อาการดีขึ้น
1.
ปัจจุบัน สร้างองค์พระ

2. อดีตชาติ ไม่มีกรรมปาณาติบาต
3. อดีตชาติ + ปัจจุบัน ทำบุญด้วยยารักษาโรค
4. อดีตชาติ + ปัจจุบัน ปล่อยสัตว์ ปล่อยปลา ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ปัจจุบัน อานุภาพหลวงปู่* และบุญที่ทำ ไป
">
">
">
">

 

รอดพ้นจากภัยอันตราย

ประกอบด้วย  รอดตาย ปลอดภัยจากอันตราย หายป่วย อาการดีขึ้น
 
สรุปกรรมที่ทำให้มีปัญญามาก  ฉลาด  เรียนเก่ง
 
1. ไม่มีกรรมปาณาติบาต

2. ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

3. ถวายยารักษาโรค รักษาคนป่วย

4. บุญบวชพระ

5. ทำบุญทุกบุญในพระพุทธศาสนา

6. สร้างองค์พระ
">
">
">
">
">
">
">
7. อานุภาพของพระของขวัญ ของหลวงปู่ ของคุณยาย

">-----------------------------------------------------------------------------------------

หลวงปู่* หมายถึง  พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

พระของขวัญ* หมายถึง  พระผงหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

">
">
">
คุณยาย* หมายถึง  คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย
 
 

">
">
">
">
">


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
เบื้องหลังการออกแบบชีวิตเบื้องหลังการออกแบบชีวิต

รู้ทันวิบากกรรมรู้ทันวิบากกรรม

บุญ..คือมิตรแท้ บุญคือพลังงานบริสุทธิ์บุญ..คือมิตรแท้ บุญคือพลังงานบริสุทธิ์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง