การเตรียมตัวต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย (สำหรับสาธุชน)


[ 11 ม.ค. 2555 ] - [ 18266 ] LINE it!

การเตรียมตัวต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย (สำหรับสาธุชน)
โครงการธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
รหว่างวันที่ 2-25 มกราคม พ.ศ.2555
 
 
ธุดงค์ สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
<a href=http://m.dmc.tv/pages/phramongkolthepmuni/2007-04-21-1.html title='พระมงคลเทพมุนี' target=_blank><font color=#333333>พระมงคลเทพมุนี</font></a> (สด จนฺทสโร)

ธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
เพื่อฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้กับแผ่นดิน

 
 
 
เพื่อให้การ ต้อนรับพระธุดงค์เป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อย และไม่ทำให้เส้นทางการเดินธุดงค์และการจราจรติดขัด ขอความกรุณาท่านสาธุชนปฏิบัติดังนี้
 
1. ศึกษากำหนดการ และแผนที่จากเอกสารคู่มือสาธุชน เตรียมต้อนรับพระธุดงค์
 
2. หากท่านเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว ควรจอดรถในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ หากท่านไม่ทราบสามารถสอบถามผู้ประสานงานภาค, ผู้ประสานงานโซน หรือเจ้าหน้าที่จราจรโทร.082-700-6473 หรือกองอำนวยการพระธุดงค์ธรรมชัย โทร.02-831-1465-7
 
3. ควรเดินทางมาถึงก่อนจุดที่พระธุดงค์กำลังจะเดินผ่านประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการจรารจรติดขัด

เมื่อมาถึงแล้วให้นั่งเรียงชิดติดกันเป็นแนวอย่างสวยงาม

เมื่อมาถึงแล้วให้นั่งเรียงชิดติดกันเป็นแนวอย่างสวยงาม
เพื่อถวายความเคารพต่อพระธุดงค์

 
4. เมื่อมาถึงสถานที่ที่พระธุดงค์กำลังจะเดินผ่าน ควรนั่งต่อแถวสาธุชนไม่เว้นว่างไว้ เพราะจะทำให้แถวต้อนรับต่อเนื่องเป็นระเบียบสวยงาม
 
5. ในการโปรยกลีบกุหลาบ ควรศึกษาข้อแนะนำการโปรยกลีบกุหลาบอย่างถูกหลักวิชชา
 
6. ภายหลังการโปรยกุหลาบเสร็จแล้ว และพระธุดงค์ผ่านไปแล้ว ควรกล่าวคำอนุโมทนาซึ่งกันและกันกับสาธุชนท่านอื่นๆ ที่มาร่วมต้อนรับ หลังจากนั้นร่วมกันเก็บกลีบกุหลาบ และเศษเพชรพลอยให้เรียบร้อย
 
7. ควรม้วนเสื่อ และนำไปไว้ที่จุดกิโลเมตรป้ายโครงการ (ซึ่งมีทุกๆ 200เมตร)

8. สำหรับท่านที่เขียนใบอธิษฐานจิต และใบอุทิศส่วนกุศลเรียบร้อยแล้ว ให้นำไปมอบแด่พระเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ที่รถด้านท้ายขบวนพระธุดงค์ และพระเจ้าหน้าที่จะมอบบัตรรับพระของขวัญให้ทุกท่าน (พระของขวัญสามารถรับได้ที่วัดพระธรรมกาย)
 
บัตรรับพระของขวัญที่ระลึก

ท่านสาธุชนจะได้รับเป็นบัตรรับพระของขวัญจากพระอาจารย์
เมื่อมาร่วมโปรยกลีบกุหลาบต้อนรับพระธุดงค์
เพื่อนำมารับพระของขวัญได้ที่สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
ได้ในวันอาทิตย์ที่ 5, 12, 19 และ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
น้อมนำองค์พระกลับไปบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นเครื่องระลึกถึงบุญครั้งนี้


ข้อแนะนำในการโปรยกลีบกุหลาบอย่างถูกหลักวิชชาเพื่อต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย

1. ควรเตรียมกลีบกุหลาบใส่พาน ถาด หรือภาชนะที่สะอาด ไว้ล่วงหน้า
 
สวมชุดขาวๆ มาร่วมงาน และนั่งรอต้อนรับพระธุดงค์ด้วยอาการสำรวม

สวมชุดขาวๆ มาร่วมงาน และนั่งรอต้อนรับพระธุดงค์ด้วยอาการสงบสำรวม

2. ควรเตรียมผ้ารองนั่ง หรือผ้าพลาสติค สำหรับรองนั่งให้พร้อม

3. กรุณาสวมชุดขาวเพื่อแสดงความเคารพต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย

4. เมื่อไปถึงบริเวณรอต้อนรับพระธุดงค์ ควรทำความสะอาดพื้นที่ (กวาด,เก็บเพชรพลอย เศษหิน เศษหนาม ต่างๆ ใส่ถุงให้เรียบร้อย)

5. ควรนั่งในที่ที่เจ้าหน้าที่จัดให้

แนวการโปรยกลีบกุหลาบ

นั่งในที่ที่เจ้าหน้าที่จัดให้ และโปรยกลีบกุหลาบบนเสื่อ หรือในแนวเชือก

6. ควรโปรยกลีบกุหลาบ บนแนวเส้นขาวขอบถนน หรือภายในแนวเชือก หรือบนเสื่อที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้ เพื่อให้แนวเส้น
ทางเดินของพระธุดงค์ตรง สวยงาม และควรโปรยก่อนพระธุดงค์เดินทางมาถึงประมาณ 20 เมตร และไม่ควรโปรยบนหลังเท้าท่าน หรือโปรยใกล้เท้าท่าน (เพราะจะทำให้ขบวนพระธุดงค์ชะงักได้)

7. ไม่ควรปูผ้าหรือวัสดุใดๆ บนกลีบกุหลาบ ให้มีเฉพาะกลีบกุหลาบล้วนๆ

8. ควรระมัดระวังมิให้หนามกุหลาบผสมปนกับกลีบกุหลาบ เพราะเมื่อโปรยแล้วจะเป็นอันตรายในการเดินของพระธุดงค์

9. ก่อนที่พระธุดงค์จะเดินทางมาถึง ควรอธิษฐานจิต สวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย และสวดสรรเสริญคุณของพระ-มงคลเทพมุนี

10.ไม่ควรชวนพระธุดงค์สนทนา ไม่ควรถวายจตุปัจจัยและน้ำปานะ ระหว่างการเดินของพระธุดงค์ สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธาต้องการถวาย ให้ถวายแด่พระเจ้าหน้าที่ ที่รถท้ายขบวน หรือถวายที่จุดพักของพระ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประชาสัมพันธ์
 
ตลอดระยะเวลาควรกล่าวคำว่า "สาธุ"

ตลอดระยะเวลาที่พระธุดงค์เดินผ่านควรกล่าวคำว่า "สาธุ"

11.ตลอดระยะเวลาในการต้อนรับพระธุดงค์เดินผ่าน ควรประนมมือ กล่าวคำสาธุ ขณะที่ท่านเดินผ่าน ทำจิตใจให้ผ่องใสทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระเดชพระคุณหลวงปู่ไว้ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลา
 
หมายเหตุ

1.ภายหลังการโปรยกลีบกุหลาบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ควรขับรถคู่ขนานไปกับขบวนพระธุดงค์ หรือต่อท้ายขบวนพระธุดงค์ไม่ควรชะลอรถเพื่อดู หรือถ่ายรูปขบวนพระธุดงค์เพื่อป้องกันการจราจรติดขัด

2.ไม่ควรจอดรถขวางทางเดินพระธุดงค์

3.สำหรับท่านที่ประสงค์จะโปรยกลีบกุหลาบในระยะทางต่อไปอีก ควรศึกษาเส้นทางจราจร หรือสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อขับรถ
ไปด้านหน้าขบวนได้อย่างสะดวก
 


เส้นทางจราจร ที่จอดรถ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 08-2700-6473
สอบถามรายละเอียดโทร. 02-831-1234
 
 
 
ขั้นตอนการโปรยกลีบกุหลาบ พระธุดงค์
 
 
 
บทความที่เกี่ยวข้อง


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พระของขวัญวัดปากน้ำ รุ่น 1-3พระของขวัญวัดปากน้ำ รุ่น 1-3

หนังสือที่เกี่ยวข้อง กับพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายหนังสือที่เกี่ยวข้อง กับพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

ชีวประวัติ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายชีวประวัติ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

มหาปูชนียาจารย์