Inside ธุดงค์ธรรมชัย ตอน ฝึกตน บำเพ็ญสมณธรรม


[ 22 ธ.ค. 2556 ] - [ 18284 ] LINE it!
View this page in: English

ธุดงค์ธรรมชัย สร้างบุญใหญ่น้อมถวายเป็นพุทธบูชา 
 
  

 

Inside ธุดงค์ธรรมชัย ตอน ฝึกตน บำเพ็ญสมณธรรม
โดย ทีมงาน dmc.tv
 

 

พระธุดงค์ฝึกฝนอบรมตนเอง


พระธุดงค์ทุกรูปผ่านการอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านจากทั่วประเทศไทย ได้รับการอุปสมทบทตามพระอุโบสถวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และได้ตั้งใจฝึกฝนตนเองตลอดโครงการอบรม
 
 
หลังจากอุปสมบทแล้วพระภิกษุในโครงการอุปสมบทหมู่ทุกรูปจะได้รับการฝึกฝนตนเองผ่านกิจวัตรต่างๆ เช่น บิณฑบาต กวาดลานวัด สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญภาวนา ฯลฯ หลังจากจบโครงการแล้วมีผู้ที่มีศรัทธาต้องการจะบวชเป็นพระภิกษุต่อโดยยังไม่ลาสิกขาจำนวนหลายพันรูป
 
    พระธุดงค์ธรรมชัยจำนวน 1,129 รูป ได้รับการฝึกอบรมจากโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป อุปสมบทถูกต้องตามพระธรรมวินัยจากวัดศูนย์อบรมต่าง ๆ ทั่วประเทศ  เป็นเวลาอย่างน้อยกว่า 6 เดือน ทุกรูปต่างตั้งใจออกบวชเพื่อกำจัดขัดเกลากิเลสความโลภ ความโกรธ ความหลงให้ออกไปจากใจ หลังจากจบโครงการอบรมแล้ว พระทุกรูปได้มารวมกันที่วัดพระธรรมกาย ถือธุดงควัตรและฝึกฝนตนเอง เพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายในการเดินธุดงค์ธรรมชัยที่กำลังจะมาถึงในเร็ววันนี้
 
 
ฝึกซ้อมเพื่อเดินธุดงค์
 
      ตลอดระยะเวลาการอบรมในช่วงก่อนเดินธุดงค์ธรรมชัยนั้น พระธุดงค์ท่านได้บำเพ็ญสมณธรรมทุกวันอย่างตลอดต่อเนื่อง ได้รับการอบรมจากพระอาจารย์ทั้งด้านปริยัติ คือ ได้ศึกษานักธรรม ศึกษาพระวินัย คือ ศีล 227 ข้อของพระภิกษุ ได้ท่องจำบทสวดมนต์ต่างๆ ศึกษาพระไตรปิฏกเพื่อเป็นแก่นในการบำเพ็ญสมณธรรม ทั้งอบรมตนเองด้านปฏิบัติ คือได้ตั้งใจนั่งสมาธิเจริญภาวนา ฝึกฝนตนเองควบคู่ไปกับกิจวัตรประจำวันต่างๆ และหลายรูปมีผลทางด้านการปฏิบัติคือ ปฏิเวธ ได้มีใจที่สงบนิ่ง สัมผัสความสุขที่เกิดจากสมาธิ สั่งสมความบริสุทธิ์ในเส้นทางแห่งสมณะอย่างแท้จริง
 
      พระธุดงค์ธรรมชัยได้สมาทานธุดงควัตร 2 ข้อ คือ เอกาสนิกังคะ สมาทานองค์แห่งผู้ถือการนั่งฉัน ณ อาสนะเดียว นั่นคือท่านจะฉันภัตตาหารมื้อเช้าเพียงมื้เดียว เพื่อนำเวลาที่เหลือจากการฉันไปฝึกฝนอบรมตนในกิจวัตรกิจกรรมต่างๆ

       และสมาทานธุดงควัตรข้อ ยถาสันถติกังคะ คือ สมาทานองค์แห่งผู้ถืออยู่ในเสนาสนะตามแต่ที่เขาจัดให้ คือ เมื่อเดินธุดงค์จาริกไปถึงที่ไหน ท่านก็จะพักในสถานที่ตามแต่ที่เจ้าของสถานที่จะจัดสรรให้ เพื่อให้ไม่เป็นภาระต่อเจ้าของสถานที่ ทั้งยังฝึกฝนตนเองให้รู้จักพอใจเพียงพอในสิ่งที่ตนได้รับ

   
หลังจากจบโครงการอุปสมบทหมู่ฯแล้ว พระภิกษุทุกรูปได้มารวมกันสมาทานธุดงควัตร เข้าโครงการอบรมอย่างเข้มข้นทั้งร่างกายและจิตใจ ผ่านกิจวัตรต่างๆ ภาพนี้พระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งกำลังตากผ้าให้เป็นระเบียบ เพราะผ้าจีวรของพระภิกษุหลายพันรูปที่นำมาตากรวมกัน หากตากไม่เรียบร้อยแล้ว ย่อมดูไม่งามตา และราวตากผ้าก็คงจะมีไม่พอใช้อีกด้วย
 
พระธุดงค์ต้องฝึกฝนอบรมตนเองทั้งด้านปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ภาพนี้พระธุดงค์กำลังซ้อมบทสวดมนต์ให้จำได้คล่องปากขึ้นใจ ขณะสวดมนต์ก็ทำสมาธิตามเสียงสวดมนต์ด้วย
พระธุดงค์ต้องฝึกฝนอบรมตนเองทั้งด้านปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ภาพนี้พระธุดงค์กำลังซ้อมบทสวดมนต์ให้จำได้คล่องปากขึ้นใจ ขณะสวดมนต์ก็ทำสมาธิตามเสียงสวดมนต์ด้วย
 
พระธุดงค์อยู่รวมกันจำนวนพันกว่ารูป เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการจัดการระบบระเบียบให้ดี ภาพนี้เต็นท์หรือกลดที่พระธุดงค์ท่านใช้จำวัตรวางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบเป็นแถวเป็นแนว
พระธุดงค์อยู่รวมกันจำนวนพันกว่ารูป เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการจัดการระบบระเบียบให้ดี ภาพนี้เต็นท์หรือกลดที่พระธุดงค์ท่านใช้จำวัตรวางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบเป็นแถวเป็นแนว

 
     พระธุดงค์ยังได้ฝึกฝนการอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนพันกว่ารูป ซึ่งการอยู่ร่วมกันจำนวนมากนั้น หากการจัดระบบระเบียบไม่ดีแล้ว จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองในการใช้สอยปัจจัย 4 เป็นอย่างมาก เช่น หากระบบการล้างภาชนะไม่ดี ก็จะทำให้สิ้นเปลื้องน้ำอย่างมาก ดังนั้นนอกจากฝึกทางด้านจิตใจแล้ว ท่านยังต้องฝึกทางด้านร่างกายด้วย  คือ ฝึกเรื่องการใช้ปัจจัย 4 เช่น ฝึกฉันภัตตาหารในบาตรเพียงมื้อเดียว ฝึกดูแลเสนาสนะทั้งที่จำวัตร (ที่นอน) ดูแลผ้าจีวร การซักผ้าจีวร ตากผ้าจีวร ดูแลความสะอาดของห้องสุขา ห้องอาบน้ำ นั่นคือฝึกใช้ปัจจัยสี่อย่างรู้คุณค่าในสิ่งของที่ศรัทธาสาธุชนได้ถวายมา เพราะพระธุดงค์ทุกรูปต่างตระหนักดีกว่า ท่านใช้ชีวิตอยู่บนสิ่งของที่ญาติโยมจบหัวมาแล้วทั้งสิ้น

 
ร่างกายต้องแข็งแกร่ง จิตใจต้องอ่อนนุ่ม , พระธุดงค์ทุกรูปต้องฝึกเดินธุดงค์กลางแสงแดดร้อนๆ วันละหลายสิบกิโลเมตร เพื่อฝึกฝนร่างกายให้แข็งแกร่ง ฝึกกิริยาท่าทางให้สงบเสงี่ยมสง่างาม และฝึกจิตใจให้สำรวมระวังต่อสิ่งสัมผัสภายนอก
 บนกลีบดาวรวย, พระธุดงค์ซ้อมเดินใต้มหารัตนวิหารคด ผ่านบริเวณที่สาธุชนกำลังจัดเตรียมดาวรวยไว้โปรยต้อนรับ ทำให้ท่านตระหนักดีว่า จะต้องบำเพ็ญสมณธรรมให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยม
 ดอกดาวรวยพร้อมต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย ในวันที่ 2-27 มกราคมนี้แล้ว
 
 
      นอกจากนี้ท่านยังฝึกฝนทางด้านความแข็งแรงของร่างกาย โดยการซ้อมเดินธุดงค์ทุกวัน วันละกว่า 10 กิโลเมตร และฝึกกิริยามารยาทให้แลดูสงบเสงี่ยมสง่างาม ทำให้สาธุชนผู้พบเห็นเกิดความเลื่อมใสศรัทธา พระธุดงค์แต่ละรูป ต่างตั้งใจรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนามาโดยตลอดเวลาที่ท่านบวชและอบรมอยู่ และท่านได้มาถือธุดงควัตรได้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมในช่วงที่จะเดินธุดงค์ ปฏิบัติตนถูกต้องตามพระธรรมวินัย ทุกรูปจึงมีความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้พระธุดงค์ทุกรูปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม และศรัทธาสาธุชนที่มาต้อนรับก็พลอยได้บุญใหญ่กับพระธุดงค์ครั้งนี้อย่างมากด้วย

      พระธุดงค์ทุกรูปจึงมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะออกเดินธุดงค์เป็นเนื้อนาบุญให้แก่สาธุชนที่มาคอยต้อนรับตลอดสองข้างทางอย่างแท้จริง
 
..............................................................................................
 
  Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พระของขวัญวัดปากน้ำ รุ่น 1-3พระของขวัญวัดปากน้ำ รุ่น 1-3

หนังสือที่เกี่ยวข้อง กับพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายหนังสือที่เกี่ยวข้อง กับพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

ชีวประวัติ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายชีวประวัติ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

มหาปูชนียาจารย์