ธุดงค์ธรรมชัย เชิญโปรยกลีบกุหลาบ ต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย เพื่อบูชาพระรัตนตรัย


[ 22 ธ.ค. 2554 ] - [ 18773 ] LINE it!
View this page in: English

ธุดงค์ธรรมชัย
สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ 
 

  
 

 
 
“ธุดงค์ธรรมชัย”
6 จังหวัด 365 กม. รับปี พุทธศักราช 2555
ปัดเป่าผองภัย
วันที่ 2-25 มกราคม พ.ศ. 2555
 
 
ธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
เพื่อฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้กับแผ่นดิน
  
 
 

 
 
ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้ประสบปัญหาอุทกภัยขึ้นในหลายจังหวัด คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ
และองค์กรภาคี 24 องค์กร จึงได้ร่วมกันจัด กิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัย ในระหว่างวันที่ 2-25 มกราคม พ.ศ.2555 ในพื้นที่ 6 จังหวัด
 
 
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย
 
                                                                                         
วีดีโอประมวลภาพงานธุดงค์ธรรมชัย
วีดีโอ ธุดงค์ธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
                                                 
 
เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ คือ เส้นทางของสถานที่สำคัญ 6 แห่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับ
พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร)
 
 
Super Big Cleaning ในครั้งพุทธกาล
เรื่องราว Super Big Cleaning ในสมัยพุทธกาลในช่วงที่พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
นำเหล่าภิกษุสงฆ์สาวกกว่า 500 รูป เดินทางไปโปรดชาวเมืองไพศาลี
 
 
พระภิกษุสงฆ์จะเที่ยวจาริกไปในที่ต่างๆ เพื่อหาสถานที่อันสัปปายะ
หลังออกพรรษาก็ถึงคราที่พระภิกษุสงฆ์จะเที่ยวจาริกไปในที่ต่างๆ เพื่อหาสถานที่อันสัปปายะ
เพื่อเจริญสมณธรรม รวมทั้งเผยแผ่ธรรม ซึ่งเรามักจะได้ยินว่าออก ‘ธุดงค์’
 
ROSE WAY กว่าจะมาเป็นเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ
เหตุการณ์อุทกภัยใหญ่ในครั้งนี้ทางวัดพระธรรมกายจึงเล็งเห็นความสำคัญจึงมีการจัดธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
เพื่อฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ซึ่งโครงการการเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
กำหนดการ กิจกรรม แผนที่ในแต่ละวัน 
เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ จะโรยด้วยกลีบกุหลาบ ตลอดเส้นทางความยาว 365 ก.ม.
 
 

อานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบ อานิสงส์ถือธุดงควัตร
 
 
 
 
“ธุดงค์ธรรมชัย”
6 จังหวัด 365 กม. รับปี พุทธศักราช 2555
ปัดเป่าผองภัย

    พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวังโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า “วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับ 25 องค์กรภาคี จัดเดิน “ธุดงค์ธรรมชัย” ต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ 2555 เพื่อฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ขจัดปัดเป่าผองภัย  และสร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-25 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยคณะพระธุดงค์ธรรมชัยกว่า 1,127 รูป  เดินธุดงค์ สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา และอธิษฐานจิตแผ่เมตตา ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย 6 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี  อยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร รวมระยะทาง 365 กิโลเมตร    

     พระสนิทวงศ์ กล่าวเสริมว่า “ในครั้งพุทธกาลเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่เมืองไพศาลี ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและล้มตายเป็นจำนวนมาก จากภัยธรรมชาติ ภัยภูตผีปีศาจ และภัยอหิวาตกโรค จึงได้กราบอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคณะพระภิกษุกว่า 500 รูป เสด็จไปโปรด ระหว่างทางเสด็จชาวเมืองได้ทำความสะอาดถนนหนทาง และประดับประดาด้วยพวงดอกไม้อันประณีตงดงาม และด้วยอำนาจพุทธบารมี ทำให้ภัยพิบัติทั้งมวลมลายหายสูญไปทั้งหมด ชาวเมืองที่ล้มป่วยก็หาย อมนุษย์ภูตผีปีศาจก็หลบหนีไป ท้าวสักกะเทวราชและหมู่เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ก็มาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้สิริมงคลทั้งหลายก็บังเกิดขึ้นกับชาวเมืองโดยทั่วหน้า”

    “มหาอุทกภัย 2554 นี้ได้ทำความเสียหายเดือนร้อนกับพี่น้องชาวไทยอย่างมาก เพื่อขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ สรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย ให้หมดไป คณะพระธุดงค์ธรรมชัย ซึ่งล้วนเป็นพระนักปฏิบัติธรรม จึงได้ตั้งใจเดินธุดงค์ธรรมชัยตามแบบอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อฟื้นฟูจิตใจชาวไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมและเป็นการสร้างสิริมงคลให้แผ่นดินไทย”
 
 
ธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์

    ภาพ...อัศจรรย์ที่ไม่เคยบังเกิดขึ้นในโลกมาก่อน ได้บังเกิดขึ้นแล้ว ธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ บนเส้นทางที่ปูลาดด้วยกลีบกุหลาบ ของคณะพระธุดงค์ผู้อุทิศชีวิตปฏิบัติธรรมมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม ตลอดเส้นทาง ตั้งแต่ก้าวแรกจนก้าวสุดท้ายของคณะพระธุดงค์ นี่คือภาพแห่งมหาปีติที่จะปลุกความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยของชาวพุทธทั้งมวลให้ลุกโชนขึ้น และขยายไปสู่ชาวโลกทั้งหมด
 
      ในครั้งพุทธกาลเกิดทุพภิกขภัย ภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่เมืองไพศาลี ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก จึงได้กราบอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคณะพระภิกษุกว่า 500 รูป เสด็จไปโปรด
 
ชาวเมืองจึงได้ทำความสะอาดถนนหนทาง และประดับประดาด้วยพวงดอกไม้อันประณีตงดงามเพื่อส่งเสด็จ
 
ชาวเมืองจึงได้ทำความสะอาดถนนหนทางและประดับประดาด้วยพวงดอกไม้
อันประณีตงดงามเพื่อส่งเสด็จ 
 
       ชาวเมืองจึงได้ทำความสะอาดถนนหนทาง และประดับประดาด้วยพวงดอกไม้อันประณีตงดงามเพื่อส่งเสด็จ และด้วยอำนาจพุทธบารมี ทำให้ภัยพิบัติทั้งมวลมลายหายสูญไปทั้งหมด ชาวเมืองที่ล้มป่วยก็หาย อมนุษย์ภูตผีปีศาจก็หลบหนีไป ท้าวสักกะเทวราชและหมู่เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ก็มาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สิริมงคลทั้งหลายก็บังเกิดขึ้นกับชาวเมืองโดยทั่วหน้า
 
     มหาอุทกภัย 2554 นี้ได้ทำความเสียหายเดือนร้อนกับพี่น้องชาวไทยอย่างมาก เพื่อขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ สรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย ให้หมดไป คณะพระธุดงค์ธรรมชัย ซึ่งล้วนเป็นพระนักปฏิบัติธรรม จึงได้ตั้งใจเดินธุดงค์ธรรมชัยตามแบบอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันจันทร์ที่ 2 มกราคม ถึง 25 มกราคม พ.ศ.2555
 
    จึงขอเรียนเชิญ...สาธุชนทุกท่านเตรียมกลีบกุหลาบมาต้อนรับคณะพระธุดงค์ธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ โดยทั่วหน้ากัน เพื่อความเป็นสิริมงคล และให้ชีวิตเรานับแต่นี้ไป มีแต่ความสุข ความเจริญ รุ่งเรืองตลอดไป

  
ในการนี้ จึงขอเชิญชาวพุทธทุกท่านร่วมต้อนรับพระธุดงค์ 1,127 รูปนี้ด้วยการโปรยกลีบกุหลาบในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ 
 
 1. เส้นทางธุดงค์วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2555 วัดพระธรรมกาย – มหาวิทยาลัยปทุมธานี ระยะทาง 16 กิโลเมตร
 2. เส้นทางธุดงค์วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยปทุมธานี – วัดคลองขวาง ระยะทาง 26 กิโลเมตร
 3. เส้นทางธุดงค์วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2555 วัดคลองขวาง – วัดตรีพาราสีมาเขต ระยะทาง 17 กิโลเมตร
 4. เส้นทางธุดงค์วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2555 วัดตรีพาราสีมาเขต – วัดไผ่โรงวัว ระยะทาง 18 กิโลเมตร
 5. เส้นทางธุดงค์วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2555 วัดไผ่โรงวัว – อนุสรณ์สถาน มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ระยะทาง 23 กิโลเมตร
 6. เส้นทางธุดงค์วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2555 ปฏิบัติธรรมที่โลตัสแลนด์
 7. เส้นทางธุดงค์วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2555 โลตัสแลนด์ – วัดสองพี่น้อง ระยะทาง 1 กิโลเมตร
 8. เส้นทางธุดงค์วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2555 วัดสองพี่น้อง – วัดไผ่โรงวัว ระยะทาง 16.5 กิโลเมตร
 9. เส้นทางธุดงค์วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2555 วัดไผ่โรงวัว – วัดตรีพาราสีมาเขต ระยะทาง 18 กิโลเมตร
 10. เส้นทางธุดงค์วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2555 วัดตรีพาราสีมาเขต – วัดคลองขวาง ระยะทาง 17 กิโลเมตร
 11. เส้นทางธุดงค์วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2555 วัดคลองขวาง – วัดบางไผ่ ระยะทาง 22 กิโลเมตร
 12. เส้นทางธุดงค์วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2555 วัดบางไผ่ – วัดโบสถ์บน บางคูเวียง ระยะทาง 11 กิโลเมตร
 13. เส้นทางธุดงค์วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2555 ปฏิบัติธรรมที่วัดโบสถ์บน บางคูเวียง
 14. เส้นทางธุดงค์วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2555 วัดโบสถ์บน บางคูเวียง – วัดบางไผ่ ระยะทาง 11 กิโลเมตร
 15. เส้นทางธุดงค์วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2555 วัดบางไผ่ – วัดคลองขวาง ระยะทาง 22 กิโลเมตร
 16. เส้นทางธุดงค์วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2555 วัดคลองขวาง – วัดบางปลา ระยะทาง 23 กิโลเมตร
 17. เส้นทางธุดงค์วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2555 ปฏิบัติธรรมที่วัดบางปลา
 18. เส้นทางธุดงค์วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2555 วัดบางปลา – วัดนราภิรมย์ ระยะทาง 15 กิโลเมตร
 19. เส้นทางธุดงค์วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2555 วัดนราภิรมย์ – พุทธมณฑล ระยะทาง 19 กิโลเมตร
 20. เส้นทางธุดงค์วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2555 พุทธมณฑล – มหาวิทยาลัยสยาม ระยะทาง 18 กิโลเมตร
 21. เส้นทางธุดงค์วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยสยาม-วัดปากน้ำภาษีเจริญ-ที่ดินตลิ่งชัน ระยะทาง 20 กิโลเมตร
 22. เส้นทางธุดงค์วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2555 ที่ดินตลิ่งชัน – บริษัทวินลี่ คอมฟอร์ท จำกัด (โรงงานวินลี่) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ระยะทาง 24 กิโลเมตร
 23. เส้นทางธุดงค์วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2555 โรงงานวินลี่ – วัดรังสิต ระยะทาง 18.6 กิโลเมตร
 24. เส้นทางธุดงค์วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2555 วัดรังสิต – วัดพระธรรมกาย ระยะทาง     กิโลเมตร
ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 02-831-1000 และ 02-831-1234
  
     
 
คำอธิษฐานจิตโปรยกลีบกุหลาบพระธุดงค์
 
      ด้วยบุญกุศล, ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, มาต้อนรับพระธุดงค์, นำกลีบกุหลาบมาโปรย, ด้วยจิตที่เลื่อมใส, ในพระรัตนตรัย, เพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา,  ให้เจริญรุ่งเรือง, เป็นแสงสว่างแก่ชาวโลก

      ขอบุญกุศลหนุนนำ, ให้ข้าพเจ้า, เป็นผู้มีดวงปัญญาสว่างไสว  เป็นบัณฑิตนักปราชญ์, ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง, เป็นผู้นำแห่งความดี   ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก,

      ขอให้ข้าพเจ้า, เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง, อายุขัยยืนยาว, สมบูรณ์พร้อมทั้งรูปสมบัติ,  ทรัพย์สมบัติ,  คุณสมบัติ,  มนุษย์สมบัติ, ทิพยสมบัติ, และนิพพานสมบัติ, เจริญยิ่งด้วย, ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข,

     ขอให้ข้าพเจ้า, เป็นผู้มีพลังใจ, ที่จะสร้างความดี, อย่างไม่มีที่สิ้นสุด, ให้ชีวิตสดชื่น, ราบรื่นสะดวกสบาย, ดุจเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ, จะเดินทางไปที่ใด, ให้ได้รับการต้อนรับเชื้อเชิญ,  อย่างดียิ่ง,  เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย,

      ขอให้ข้าพเจ้า, ประสบความสุข, ความสำเร็จ, ความเจริญ ก้าวหน้าในชีวิต, เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรม, เข้าถึงพระธรรมกายภายใน, ได้โดยง่าย, ไปทุกภพทุกชาติ, ตราบกระทั่งเข้าสู่   พระนิพพานเทอญ,
 
นิพพานะปัจจะโย โหตุ
 
บัตรรับพระของขวัญที่ระลึก

ซึ่งท่านสาธุชนจะได้รับเป็นบัตรรับพระของขวัญจากพระอาจารย์
เมื่อมาร่วมโปรยกลีบกุหลาบต้อนรับพระธุดงค์
เพื่อนำมารับพระของขวัญได้ที่สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
ได้ในวันอาทิตย์ที่ 5, 12, 19 และ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555


 
ติดตามข้อมูลข่าวสารธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ เพิ่มเติมได้ที่
 
 
รับชมวีดิโอ
 
 
 
 
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับธุดงค์ธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
 
 
  
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พระของขวัญวัดปากน้ำ รุ่น 1-3พระของขวัญวัดปากน้ำ รุ่น 1-3

หนังสือที่เกี่ยวข้อง กับพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายหนังสือที่เกี่ยวข้อง กับพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

ชีวประวัติ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายชีวประวัติ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

มหาปูชนียาจารย์