ร่วมสถาปนาสร้างสถานที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)


[ 27 มี.ค. 2556 ] - [ 18285 ] LINE it!
View this page in: English

เส้นทางมหาปูชนียาจารย์

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 
ขอเชิญร่วมสถาปนาสร้างสถานที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
และสถานที่รองรับพุทธบริษัท 4 ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
 

 พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร
 
       ด้วยสำนึกในมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ที่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร ได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันปฏิบัติธรรมจนค้นพบพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หวนกลับคืนมาอีกครั้ง เป็นพยานยืนยันในการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธองค์ ทำให้สาธุชนรุ่นหลังรู้ถึงเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ว่า เกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี

       ด้วยเหตุนี้ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย จึงพร้อมใจกันสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ และหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยทองคำ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานที่สำคัญทั้ง 6 แห่ง อีกทั้งยังจัดหาสถานที่เพื่อรองรับพุทธบริษัท 4 จากทั่วโลกที่เดินทางมาแสวงบุญ สักการะ ศึกษาชีวประวัติของหลวงปู่ เพื่อน้อมนำไปเป็นต้นบุญต้นแบบ ในการดำเนินชีวิตของเราสืบไป

เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำ
แผนที่แสดงเส้นทางมหาปูชนียาจารย์

       เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ คือ เส้นทางซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ซึ่งประกอบด้วยสถานที่สำคัญ 6 แห่งด้วยกัน คือ

       1. สถานที่เกิด ตั้งอยู่บนแผ่นดินรูปดอกบัว ณ ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
       2. สถานที่อุปสมบท คือ วัดสองพี่น้อง ตั้งอยู่ริมคลองสองพี่น้อง ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
       3. สถานที่บรรลุธรรม คือวัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
       4. สถานที่ที่มีผู้บรรลุธรรมตามหลวงปู่ครั้งแรก คือ วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
       5. สถานที่ปักหลักเผยแผ่วิชชาธรรมกาย คือ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
       6. สถานที่สืบสานวิชชาธรรมกาย คือ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 
  

 
ร่วมจารึกชื่อของท่านได้ ณ วัดบางปลา วัดสองพี่น้อง วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง
จารึกชื่อวัดละ 1 s ขึ้นไป ต่อชื่อ 20 ตัวอักษรขึ้นไป
1s จารึกชื่อที่เสา  1M จารึกชื่อที่ผนัง  5M จารึกชื่อที่คาน

 
1. แผ่นดินรูปดอกบัว
 
สถานที่เกิด อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี


       สถานที่เกิด อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ได้ดำเนินการก่อสร้างและประดิษฐานรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพนุนี (สด จนฺทสโร) เรียบร้อยแล้ว
 
2. วัดสองพี่น้อง
 
พิธีอัญเชิญรูปเหมือนหลวงปู่ทองคำ ประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 
 
        สถานที่อุปสมบท วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถและสร้างวิหารคดล้อมรอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ประดิษฐานเป็นการถาวร ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2556
 
3. วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง
 
สถานที่บรรลุธรรม วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง
      สถานที่บรรลุธรรม วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ได้ทำการปฏิสังขรณ์ อุโบสถและสร้างวิหารคดล้อมรอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังรอวาระที่เหมาะสมในการประดิษฐานรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺสโร)
 
 
วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง
 
4.  วัดบางปลา
 
สถานที่ที่มีผู้บรรลุธรรมตามหลวงปู่ครั้งแรก วัดบางปลา 
       สถานที่ที่มีผู้บรรลุธรรมตามหลวงปู่ครั้งแรก วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม กำลังเตรียมการสร้างวิหาร เพื่อประดิษฐานรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺสโร) และสร้างวิหารคดในลำดับต่อไป

5.  วัดปากน้ำ
 
สถานที่ปักหลักเผยแผ่วิชชาธรรมกาย วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร       
        สถานที่ปักหลักเผยแผ่วิชชาธรรมกาย วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการก่อสร้างและประดิษฐาน รูปหล่อทองคำพระมงคลเทพนุนี (สด จนฺทสโร) เรียบร้อยแล้ว
 
6. วัดพระธรรมกาย
 
วัดพระธรรมกาย 
      สถานที่สืบสานวิชชาธรรมกาย วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รอวาระที่เหมาะสมในการประดิษฐานรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
 
อานิสงส์การร่วมบุญสร้างสถานที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ทองคำ

1. เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วย อายุ คือ มีอายุขัยยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
2. เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วย วรรณะ คือ มีผิวพรรณวรรณะผ่องใส เป็นที่ดึงดูดตา ดึงดูดใจ เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้พบเห็นซึ่งจะเป็นทางมาแห่งโอกาสและโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลาย
3. เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วย สุขะ คือ มีความสุขทั้งกายและใจ มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง เบิกบานอยู่เป็นนิจ
4. เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วย พละ คือ มีเรี่ยวแรงมหาศาล เป็นที่เคารพยำเกรงของมหาชนทั้งหลาย
5. เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วย ปฏิภาณ คือ มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด หลักแหลม รอบรู้ในสรรพวิชาทั้งปวง
6. เมื่อสละความตระหนี่ออกจากใจและทำบุญถูกเนื้อนาบุญ ย่อมเป็นเหตุให้ทรัพย์สมบัติบังเกิดขึ้นโดยง่าย
7. เป็นที่เคารพรักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
8. เดินทางไป ณ สถานที่แห่งใดย่อมได้รับการต้อนรับอย่างดี
9. เป็นผู้มีกำลังใจในการสร้างบารมีอย่างไม่สิ้นสุด

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด

"ผู้ให้สถานที่ขึ้นชื่อว่าให้ทุกสิ่ง"
 

ต้องการร่วมบุญมหาสังฆทาน 24,000 วัดทั่วประเทศ

 
 

กรอกแบบฟอร์ม หากต้องการขอรับรายละเอียดการทำบุญเพิ่มเติม


  • แบบฟอร์ม ขอรับรายละเอียดการทำบุญ
  • -


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พระของขวัญวัดปากน้ำ รุ่น 1-3พระของขวัญวัดปากน้ำ รุ่น 1-3

หนังสือที่เกี่ยวข้อง กับพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายหนังสือที่เกี่ยวข้อง กับพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

ชีวประวัติ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายชีวประวัติ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

มหาปูชนียาจารย์