video ธุดงค์ธรรมชัย


[ 14 ม.ค. 2555 ] - [ 18270 ] LINE it!

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย วัดพระธรรมกาย-กม.4.2 ตอนที่1 
                                                               ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย วัดพระธรรมกาย กม.16 ตอนที่ 2
                                                               ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย วัดคลองขวางถึง กม.ที่42 
                                                               ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย วัดคลองขวางถึงวัดตรีพาราสีมาเขต
                                                               ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัยไปวัดไผ่โรงวัว กม.ที่ 77
                                                               ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัยวัดไผ่โรงวัวถึงอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี 
                                                               ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัยโลตัสแลนด์–วัดสองพี่น้อง
                                                               ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัยวัดสองพี่น้อง-วัดไผ่โรงวัว-วัดตรีพาราสีมาเขต
                                                               ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย วันที่สิบ วัดตรีพาราสีมาเขต-วัดคลองขวาง
                                                              ธุดงค์ธรรมชัย วันที่สิบเอ็ด วัดคลองขวาง ถึง วัดบางไผ่
                                              ธุดงค์ธรรมชัย วันที่ 18 ม.ค 55 ปฏิบัติธรรมที่วัดบางปลา                                       
                                               ธุดงค์ธรรมชัย วัดบางปลาถึงวัดนราภิรมย์
                                                               ธุดงค์ธรรมชัย วัดนราภิรมย์ถึงพุทธมณฑล
                                                              ธุดงค์ธรรมชัย พุทธมณฑลถึงมหาวิทยาลัยสยาม
                                                              ธุดงค์ธรรมชัย วันที่ 14 ม.ค 55 ปฏิบัติธรรมที่วัดโบสถ์บน
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พระของขวัญวัดปากน้ำ รุ่น 1-3พระของขวัญวัดปากน้ำ รุ่น 1-3

หนังสือที่เกี่ยวข้อง กับพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายหนังสือที่เกี่ยวข้อง กับพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

ชีวประวัติ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายชีวประวัติ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

มหาปูชนียาจารย์