อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา ตอน พระปัญจทีปิกาเถรี ผู้บูชาด้วยประทีป 5 ดวง


[ 16 ก.พ. 2554 ] - [ 17429 ] LINE it!

อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา

ตอน พระปัญจทีปิกาเถรี ผู้บูชาด้วยประทีป 5 ดวง
 

โคมประทีปเป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชา
โคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา
        เราได้ศึกษาถึงอานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชาอันเป็นประวัติของพระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีรัศมีแผ่ออกจากพระกายรุ่งเรืองสว่างไสวกว้างไกลถึงหมื่นจักรวาลตลอดพระชนม์มายุ และประวัติของพระอรุรุทธเถระซึ่งทำให้มีตาทิพย์ที่ล่วงเลยเทวดาทั้งหลายในเทวโลกและเมื่อได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ก็ได้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านทิพยจักษุวันนี้เรามาศึกษาประวัติของพระอรหันต์เถรีนามว่าพระปัญจทีปิกา บ้างซึ่งในอดีตชาติเคยจุดประทีปเป็นพุทธบูชาเพียงห้าดวงว่าจะมีผลเป็นอย่างไร ในอดีตชาติพระอรหันต์เถรีรูปนี้ท่านเกิดเป็นหญิงในนครหันสะวดีเป็นหญิงนักท่องเที่ยวได้เที่ยวไปตามอารามต่างๆเพื่อแสวงบุญไปเรื่อยๆวันหนึ่งได้เที่ยวไปเรื่อยๆได้พบต้นโพธิ์ใหญ่ซึ่งเป็นต้นไม้สัญลักษณ์แสดงถึงการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นหนึ่งในวันพระข้างแรมเกิดความเลื่อมใสมีใจนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงนั่งลงที่โคนต้นโพธิ์ทำความเคารพยกมือขึ้นประนมไหว้ตั้งจิตอธิฐานว่า ถ้าพระพุทธเจ้ามีพระคุณนับไม่ได้ไม่มีบุคคลใดเสมอเหมือนแล้ว ขอจงแสดงปาฏิหาริย์ของไม้โพธิ์นี้จงเปล่งรัศมีให้เราเห็นด้วยเถิด
 
น้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทะเจ้า
น้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จุดประทีป
จุดประทีปเป็นพุทธบูชา
        จบคำอธิษฐาน ความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นไม้โพธิ์ซึ่งไม่มีจิตวิญญาณก็ได้เปล่งแสงสว่างมีรัศมีสีทองสวยงามไปทั่วบริเวณด้วยอำนาจพุทธานุภาพท่านเกิดความเลื่อมใสเต็มเปี่ยมมีใจร่าเริงเบิกบานได้นั่งที่ใต้ต้นโพธิ์โดยมีพุทธคุณเป็นอารมณ์ตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนในวันที่เจ็ดจึงได้จุดประทีปขึ้นมาห้าดวงเป็นพุทธบูชาที่โคนต้นโพธิ์นั้นประทีปทั้งห้าได้ลุกโพรงส่องแสงสว่างไสวตลอดคืนจนดวงอาทิตย์ขึ้น ด้วยอานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชานั้นเมื่อละโลกแล้วได้ไปเกิดดาวดึงส์เทวโลก มีรัศมีกายที่สว่างไสวสวยงามเป็นเจ้าของวิมานที่วิจิตรงดงามมีนามว่าปัจถีปวิมานความสูงหนึ่งร้อยโยชน์กว้างหกสิบโยชน์มีประทีปนับไม่ถ้วนส่องสว่างรอบวิมานมีทิพยจักษุเห็นได้ไกลเห็นได้ทุกทิศทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง ซ้าย ขวา หน้า หลัง สามารถเห็นได้ทั้ง กรรมดี กรรมชั่ว ที่บุคคลอื่นนั้นทำแม้จะอยู่ในที่ไกลก็เห็นโดยไม่มีอะไรมาปิดได้ ได้ท่องเที่ยวเกิดในสวรรค์เป็นเวลายาวนานได้เป็นพระอัครมเหสีของท้าวสักกะเทวราชถึงแปดสิบชาติเมื่อบุญลดหย่อนลงมาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิถึงหนึ่งร้อยชาติแม้ขณะอยู่ในครรภ์ซึ่งควรจะมืดก็กลับสว่างสามารถลืมตาเห็นสิ่งต่างๆได้เป็นอัศจรรย์ไม่ว่าท่านจะเกิดในที่ไหนก็จะมีโคมประทีปส่องสว่างโดยรอบนับแสนดวงไปตลอดทุกชาติในภพชาติ
โคมประทีปเป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชา
โคมประทีปวันมาฆบูชา
        สุดท้ายก็มีสตินึกถึงพระนิพพานปรารถนาจะได้นิพพานสมบัติ อันเป็นบรมมาสุขมาตั้งแต่เกิด พออายุได้เจ็ดขวบพอได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมได้เป็นอรหันต์อย่างง่ายดายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงทราบถึงคุณธรรมและคุณวิเศษที่ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วจึงพระราชทานอุปสมบทยกท่านเป็นภิกษุณีตั้งแต่มีอายุเพียงได้เจ็ดปี เมื่อเป็นภิกษุณีไม่ว่าท่านจะนั่งเข้าฌาณอยู่ที่ไหนจะเป็นมณฑป คานไม้ ปราสาท ถ้ำ หรือ เรือนร้างว่างเปล่า ก็ดีจะมีประทีปที่เกิดด้วยอานุภาพบุญผุดส่องสว่างห้าดวงทุกที่ไปด้วยผลของการบูชาดวงประทีปในอดีตชาตินั้นและด้วยบุญลักษณะตามด้วยประทีปส่องแสงสว่างห้าดวงในทุกแห่งที่ท่านนั่งเข้าชาญจึงได้นามว่าพระปัญจทีปิกาเถรีเป็นเถรีที่ฉลาดในสมาธิชำนาญในอภิญญา และมีทิพยจักษุที่รุ่งโรจน์สว่างไสวเป็นพิเศษพระปัญจทีปิกาเถรี ได้เคยกราบทูลเล่าประวัติถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าด้วยอานิสงส์ที่ท่านถวายประทีปเป็นพุทธบูชาครั้งนั้น ทำให้ท่านไม่ต้องไปเกิดในทุกขคติเลย เราจะเห็นได้ว่าการจุดประทีปเป็นพุทธบูชานั้นมีอานิสงส์มากมายทำให้ได้เสวยทิพยสมบัติอันเลิศมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นมนุษย์ชั้นยอดเมื่อออกบวชก็บรรลุธรรมได้เร็วมีทิพยจักษุดีเยี่ยม
 
ดวงประทีปนับแสนดวง
ดวงประทีปนับแสนดวง
        ในวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้ขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาสั่งสมบุญพิเศษติดศูนย์กลางกาย
ด้วยการจุดประทีปเป็นพุทธบูชาที่มหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพียงกัน
 
รับชม วีดีโอ พระปัญจทีปิกาเถรี ผู้บูชาด้วยประทีป 5 ดวง 
 Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ข่าวจากปรโลก - สึนามิ (Tsunami)ข่าวจากปรโลก - สึนามิ (Tsunami)

มหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาลมหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาล

กำหนดการพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายกำหนดการพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์