เพลงวันงดสูบบุหรี่ เพลงสำหรับส่งเสริมการเลิกบุหรี่


[ 28 พ.ค. 2557 ] - [ 17391 ] LINE it!

เพลงวันงดสูบบุหรี่ เทเหล้าเผาบุหรี่


เพลงสำหรับวันงดสูบบุหรี่โลก

เลิกบุหรี่เพื่อลูก


เพลงเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ เพลงที่ 1 >>> เพลงเทเหล้า-เผาบุหรี่


เนื้อเพลง : เทเหล้า - เผาบุหรี่
 
เทเหล้าเผาบุหรี่
ของไม่ดีเอาออกทิ้งไป
บ้านเราตะได้สดใส
เสนียดจัญไรจะต้องไม่มี
เทวจะลงรักษา
เสน่ห์จะมา  บ้านก็สุขี
ทรัพย์สินเนีองนองล้นปรี่
ของดีดีไหลมาเทมา
เอ้าเฮ..!  เทไปเลย
เอ้าเฮ..!  เทไปเลย
เอ้าเฮ..!  เทไปเลย
อย่าเสียดายราคา
แม้ขวดสวยก็ไร้คุณค่า
ทุบทิ้งดีกว่า  ห่อผ้าทิ้งไป
บุหรี่มีกี่ยี่ห้อ
อย่ารีรอเอาไปเผาไฟ
หักดิบ..หักดิบ..ตัดใจ
เสนียดจัญไรจะต้องไม่มี

เทเหล้าเผาบุหรี่
ของไมาดีเอาออกทิ้งไป
บ้านเราจะได้สดใส
เสนียดจัญไรจะต้องไม่มี
เทวจะลงรักษา
เสน่ห์จะมา  บ้านก็สุขี
ทรัพย์สินเนีองนองล้นปรี่
ของดีดีไหลมาเทมา
เอ้าเฮ..!  เทไปเลย
เอ้าเฮ..!  เทไปเลย
เอ้าเฮ..!  เทไปเลย
อย่าเสียดายราคา
แม้ขวดสวยก็ไร้คุณค่า
ทุบทิ้งดีกว่า  ห่อผ้าทิ้งไป
บุหรี่มีกี่ยี่ห้อ
อย่ารีรอเอาไปเผาไฟ
หักดิบ..หักดิบ..ตัดใจ
เสนียดจัญไรจะต้องไม่มี

อย่ารีรอเอาไปเผาไฟ
หักดิบ..หักดิบ..ตัดใจ
เสนียดจัญไรจะต้องไม่มี
หักดิบ..หักดิบ..ตัดใจ
เสนียดจัญไรจะต้องไม่มี
หักดิบ..หักดิบ..ตัดใจ
เสนียดจัญไรจะต้องไม่มี
อธิษฐานต่อแต่นี้ไป
ชีวิตใหม่ให้เจอสิ่งที่ดี
 
 

เพลงเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ เพลงที่ 2 >>> เพลงเทเหล้า-เผาบุหรี่ (ภาษาไทย)  เวอร์ชั่นการ์ตูน

 


เนื้อเพลง : เทเหล้า - เผาบุหรี่

ผู้ใดเทเหล้า เผาบุหรี่ได้ ผู้นั้นคือวีรบุรุษ วีรสตรีของโลกที่แท้จริง
เป็นผู้ที่งดงามประดุจพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญที่พ้นจากหมู่เมฆ

 
เทเหล้าเผาบุหรี่
ของไม่ดีเอาออกทิ้งไป
บ้านเราตะได้สดใส
เสนียดจัญไรจะต้องไม่มี
เทวจะลงรักษา
เสน่ห์จะมา  บ้านก็สุขี
ทรัพย์สินเนีองนองล้นปรี่
ของดีดีไหลมาเทมา

เอ้าเฮ..!  เทไปเลย
เอ้าเฮ..!  เทไปเลย
เอ้าเฮ..!  เทไปเลย
 
อย่าเสียดายราคา
แม้ขวดสวยก็ไร้คุณค่า
ทุบทิ้งดีกว่า  ห่อผ้าทิ้งไป
 
บุหรี่มีกี่ยี่ห้อ
อย่ารีรอเอาไปเผาไฟ
หักดิบ..หักดิบ..ตัดใจ
เสนียดจัญไรจะต้องไม่มี

เทเหล้าเผาบุหรี่
ของไมาดีเอาออกทิ้งไป
บ้านเราจะได้สดใส
เสนียดจัญไรจะต้องไม่มี
เทวจะลงรักษา
เสน่ห์จะมา  บ้านก็สุขี
ทรัพย์สินเนีองนองล้นปรี่
ของดีดีไหลมาเทมา
 
เอ้าเฮ..!  เทไปเลย
เอ้าเฮ..!  เทไปเลย
เอ้าเฮ..!  เทไปเลย
 
อย่าเสียดายราคา
แม้ขวดสวยก็ไร้คุณค่า
ทุบทิ้งดีกว่า  ห่อผ้าทิ้งไป
 
บุหรี่มีกี่ยี่ห้อ
อย่ารีรอเอาไปเผาไฟ
หักดิบ..หักดิบ..ตัดใจ
เสนียดจัญไรจะต้องไม่มี

อย่ารีรอเอาไปเผาไฟ
หักดิบ..หักดิบ..ตัดใจ
เสนียดจัญไรจะต้องไม่มี

 

เพลงเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ เพลงที่ 3 >>> เพลงเทเหล้าเผาบุหรี่ (Pour out the Alcohol and Burning Tobacco) V. ภาษาอังกฤษ

 

เนื้อเพลง : เทเหล้าเผาบุหรี่
คำร้อง : ตะวันธรรม
ใช้ในการสอนศีลธรรม

 

Burn your tobacco.
Pour out your alcohol.
Your homes will be brighter.
good things will come to you.
The angel by your side.
Will shower love upon your home.
There's treasure all around you.
merits to be one.
Let's pour it out.
Let's burn it up.
Let's pour it out.
do not regret the price.
We gonna break all the pretty bottles
throw them away.
Tobacco and alcohol
We will destroy them all.
Do it, decide to do it.
only good things will come to you.
Pour it out (pour it out)
burn it up. (burn it up)
Pour it out (pour it out)
burn it up. (burn it up)
Pour it out (pour it out)
burn it up. (burn it up)
Pour it out (pour it out)
burn it up. (burn it up)
Do it (ok). just decide to do it (let's do it).
Decide to break those bottles.
And the angel will stop by.

เผาบุหรี่
เทเหล้า
บ้านเราจะได้สดใส
จะมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตคุณ
เทวาจะลงรักษา
เสน่ห์จะมาบ้านก็สุขี
ทรัพย์สินเนื่องนองส้นปรี่
ของดีดีไหนมาเทมา
เอ้า เฮ เทไปเลย
เอ้า เฮ เผาไปเลย
เอ้า เฮ เทไปเลย
อย่าเสียดายราคา
พวกเราจะทำลายขวดสวยเหล่านี้ให้

หมด
ทิ้งมันไปเลย
ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่หรือเหล้า
พวกเราก็จะทำลายไปให้หมด
หัดดิบ ตัดใจ
จะมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตคุณ
เทไปเลย
เผามันทิ้งไป
เทไปเลย
เผามันทิ้งไป
เทไปเลย
เผามันทิ้งไป
เทไปเลย
เผามันทิ้งไป
หักดิบ ตัดใจ
ตัดใจที่จะทำลายขวดเหล้าไปให้
หมด
แล้วเทวาจะลงรักษา

 

เพลงเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ เพลงที่ 4 >>> เพลงอบาย V. 3D วิบากกรรม สูบบุหรี่ Law of Karma sub.English

 


ชื่อเพลง :  อบาย (地獄)
คำร้อง :  ตะวันธรรม
ทำนอง/เรียบเรียง : วิเนตร วัฑฒนะพงศ์

ขับร้อง :  ปัญจสิขะ
คำแปลภาษาอังกฤษ :  Kitty Tempati
ภาพ/ลำดับภาพ : พุทธศิลป์

 

อบาย อบาย อบาย
ถ้าใครใจหมองต้องไปอบาย
ไม่ว่าผู้ใด ทั้งหญิงและชาย
ยิ่งใหญ่แค่ไหน ไม่เว้นใครสักคน

อบาย อบาย อบาย
มีแต่ร้องไห้ หัวใจสับสน
ต้องหิวกระหาย ถูกไฟเผาลน
มีทุกข์มากล้นไม่เคยสบาย

อบาย อบาย อบาย
แออัดมากมายอยู่ในอบาย
อาจม อาเจียน คลื่นเหียนเจียนตาย
ทั้งหญิงและชายร่างกายพิกล

อบาย อบาย อบาย
เกิดตายเกิดตายวันละหลายล้านหน
เจ็บปวดเหลือเกินทุรายทุรน
ลำบากลำบนไม่มีวันสบาย

"ลากตัวมันไป"

อบาย อบาย อบาย
มีแต่ร้องไห้ หัวใจสับสน
ต้องหิวกระหาย ถูกไฟเผาลน
มีทุกข์มากล้นไม่เคยสบาย

อบาย อบาย อบาย
แออัดมากมายอยู่ในอบาย
อาจม อาเจียน คลื่นเหียนเจียนตาย
ทั้งหญิงและชายร่างกายพิกล

อบาย อบาย อบาย
เกิดตายเกิดตายวันละหลายล้านหน
เจ็บปวดเหลือเกินทุรายทุรน
ลำบากลำบนไม่มีวันสบาย

ถ้าใครใจหมองต้องไปอบาย
ถ้าใครใจหมองต้องไปอบาย
ถ้าใครใจหมองต้องไปอบาย

รวมบทความน่าอ่านเกี่ยวกับ >> วันงดสูบบุหรี่โลก

 

Case Study เกี่ยวกับ >> การสูบบุหรี่

สูบบุหรี่เป็นประจำ นำไปสู่อบาย นรกขุม 5
สูบบุหรี่เป็นประจำ นำไปสู่อบาย นรกขุม 5ตอนที่ 2 (ขึ้นจากนรก พระมาโปรด)
ภรรยาหาย ไม่เสียดายเท่าบุหรี่ดับ


VCD เรื่องโทษภัยของการสูบบุหรี่

VCD โทษภัยของบุหรี่และยาเสพติดในมหานรกขุม 5

VCD โทษภัยของบุหรี่และยาเสพติดในมหานรกขุม 5Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ข่าวจากปรโลก - สึนามิ (Tsunami)ข่าวจากปรโลก - สึนามิ (Tsunami)

มหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาลมหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาล

กำหนดการพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายกำหนดการพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์