อลังการ..นิทรรศการวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ มาร่วมกัน Change the World


[ 6 ธ.ค. 2553 ] - [ 19211 ] LINE it!

โครงการเด็กดีวีสตาร์
ความเป็นมาของโครงการและกิจกรรมในงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 5


มหกรรมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์
ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 5

เสาร์ ที่ 11 ธันวาคม 2553
ณ วัดพระธรรมกาย

V star Change The World
 ความเป็นมาของโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เด็กดีวีสตาร์ (V-Star)

      พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ดำริให้มีโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ผ่านโครงการเด็กดีวีสตาร์ โดยจัดขึ้นครั้งแรก เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ..2551 และโครงการนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าต้อง ให้"คุณธรรมนำ ความรู้" โครงการเด็กดีวีสตาร์ นี้ได้จัดทำขึ้น เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม และคุณธรรม หรือ ดาวแห่งความดี (The Virtuous Star) หรือ V-Star เพื่อให้มีนิสัยดีๆ พื้นฐาน 3  อย่าง คือ วินัย เคารพ อดทน โดยร่วมมือกับสถาบันหลักของสังคมไทย คือ บ้าน วัด โรงเรียน

       โครงการเด็กดีวีสตาร์มีกิจกรรมที่ต้องฝึก คือ
 1) ฝึกกิจวัตรประจำวันให้เด็กอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นนิสัยติดตัวเด็กและสอนให้เด็กรู้จักมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม มีน้ำใจ และเสียสละเพื่อส่วนรวม

2) ทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมที่ตนเองอยู่ เช่น ช่วยกันทำความสะอาดวัด พัฒนาวัดแถวบ้าน ช่วยกันทำความสะอาดห้องน้ำของโรงเรียน ซึ่งแม้จะเป็นหน้าที่ของภารโรง  แต่เพื่อปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม เรื่องความเสียสละ ความมีน้ำใจ และฝึกการทำงานเป็นทีม

3)เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา ด้วยสื่อการเรียนรู้เรื่องพระรัตนตรัย ตลอดจนวัฒนธรรมชาวพุทธ การปฏิบัติตนต่อ พระสงฆ์ การมาวัด เป็นต้น

       โครงการเด็กดีวีสตาร์ นำร่องโดย โรงเรียน 5,000 โรงเรียน โดยมีนักเรียนจำนวน 200,000 คน จากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการก่อน ซึ่งหลังจากที่เราดำเนินโครงการ ก็ปรากฏว่าได้รับกระแสการตอบรับด้วยดีจากทุกภาคฝ่าย อาทิเช่น จากผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์ พ่อแม่และเด็กนักเรียนผ่านทางจดหมาย โทรศัพท์  ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าจะมีโครงการแบบนี้มาตั้งนานแล้ว เพราะทางโรงเรียนอยากแก้ไขพฤติกรรมของเด็ก แต่ทว่าทำมาหลายวิธีก็ยังไม่สำเร็จ แต่พอรับโครงการนี้เข้ามาก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กนักเรียนอย่างเด่นชัด จนสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

     ส่วนพ่อแม่ของเด็กเอง ก็ภูมิใจในตัวเด็กไปที่โครงการนี้ได้เข้าไปเยียวยาปัญหาครอบครัวทำให้หันกลับมาเอาใจใส่กัน พูดคุยกันมากขึ้น เป็นครอบครัวอบอุ่น ดังนั้น เด็กดี V-Star จึงเป็นผลลัพธ์ที่เด่นชัด ที่เป็นรูปธรรมอีกอย่างหนึ่งของโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ซึ่งในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2553 นี้ โครงการเด็กดีวีสตาร์ ก็ดำเนินมาถึงครั้งที่ 5 แล้วที่ พวกเขาจะมารวมตัวกัน ณ วัดพระธรรมกายเป็นจำนวนถึง 1 ล้านคน เพื่อร่วมกันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้สว่างไสวด้วยศีลธรรม

“V-Star Change the World มหัศจรรย์ V-Star เปลี่ยนโลก”

V-star Change The World

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 5 กำลังจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2553 ที่จะถึงนี้ มีรูปแบบคือ “V-Star Change the World มหัศจรรย์ V-Star เปลี่ยนโลก” ซึ่งจะประกอบด้วยนิทรรศการหลากหลายจาก 208 ประเทศทั่วโลก พร้อมด้วยธงนานาชาติ เรียกได้ว่า งานวันรวมพลังฯ ครั้งนี้ มาทีเดียวเหมือนได้เที่ยวรอบโลก และยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมายถึง 11 โซน  บริเวณมหารัตนวิหารคดชั้น 1  และสภาธรรมกายสากล

อลังการ นิทรรศการวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ (V-Star) ครั้งที่ 5
 
นิทรรศการ V-star Change The World

นิทรรศการ V-star Change The World

นิทรรศการ V-star Change The World

นิทรรศการ V-star Change The World

นิทรรศการ V-star Change The World

แผนที่จัดนิทรรศการ V-Star สภาธรรมกายสากล
จุดจัดนิทรรศการ มหารัตนวิหารคดชั้น 1
จุดจัดนิทรรศการ มหารัตนวิหารคดชั้น 2

นิทรรศการหลากหลายจาก 208 ประเทศทั่วโลก
พร้อมด้วยธงนานาชาติ

นิทรรศการหลากหลายจาก  208 ประเทศทั่วโลก พร้อมด้วยธงนานาชาติMascot ประจำงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ (V-Star)

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำศีลธรรมโลก ในครั้งที่ 5 นี้จะเน้นความตื่นเต้นและสนุกสนาน นำโดย Mascot ประจำงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ เป็นตัวดำเนินเรื่อง ซึ่งจัดทำเป็นแอนิเมชัน (Animation) การเดินทางของเด็กดี V-Star ไปรอบโลก เพื่อชวนเพื่อนๆ ทั่วโลกมาทำความดีร่วมกัน ด้วยภาษาที่เป็นภาษาหลักๆ ของโลกรวม 9 ภาษา พร้อมด้วยแผนที่โลกที่แสดงลักษณะทางกายภาพขนาดใหญ่ โดยที่เด็กดี V-Star แต่ละคนสามารถเลือกประเทศที่ตนสนใจจะไปทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศนั้นๆ ได้อีกด้วย

กิจกรรมฐานวัฒนธรรมชาวพุทธ มีการจำลองหมู่บ้าน สำหรับเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ได้เรียนรู้ในฐาน ได้แก่ กิจกรรมชวนบวชพระ ชวนบวชอุบาสิกาแก้ว จัดงานตักบาตร เป็นประธานนำกล่าวคำถวายกฐินสัมฤทธิ์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆ จะได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยพี่ๆ V-Cheerจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเป็นผู้นำกิจกรรม

พี่ V-Cheer จากมหาวิทยาลัยต่างๆนิทรรศการนรก-สวรรค์ 3 มิติ โดยน้องๆ ที่มาร่วมงานจะได้เรียนรู้ชีวิตหลังความตายของบุคคลที่ทำความดีและความชั่ว ผ่านกรณีศึกษาที่มีภาพกฎแห่งกรรมแสดงผลของการผิดศีลในแต่ละข้อให้เห็นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีต้นโพธิ์จำลอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เมตร และพระพุทธรูปยุคแรกของโลก ที่จะนำมาแสดงไว้ในงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สักการะ ซึ่งนับได้ว่าน่าสนใจมากๆ อีกด้วย

นิทรรศการนรก-สวรรค์ 3 มิติ

นิทรรศการนรก สวรรค์ 3 มิติ

ขบวนเทวรถ และขบวน V-Star นานาชาติ
พาเหรดชุดแต่งกายนานาชาติทั่วโลก

นิทรรศการ V-star Change The World

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการล้อมเสารวมกว่า 212 เสา ซึ่งได้จัดเป็นพิเศษมากและหลากหลายกว่าครั้งก่อน ทั้งที่สภาธรรมกายสากลชั้น 1 รวม 46 เสา และรอบมหารัตนวิหารคดชั้น 1 ทั้ง 4 ทิศ รวม 100 เสาและชั้น 2 ของมหารัตนวิหารคดอีก 66 เสา ประกอบด้วยเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ เรื่องราวผู้นำของโลก เอตทัตคะ และบุคคลสำคัญในพระพุทธศาสนา เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทั้งประวัติและการนำข้อคิดที่ได้จากบุคคลสำคัญไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
 
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวของประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ที่มีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกัน แต่มีหัวใจและความมุ่งมั่นเดียวกัน ที่จะเป็นประธานกฐินสัมฤทธิ์ให้ได้ เพื่อแสดงให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า แม้จะเป็นเด็กแต่ก็สามารถเป็นประธานกฐินสัมฤทธิ์ได้ เพื่อเให้เกิดป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกทั่วประเทศ ให้กลับไปทำหน้าที่เป็นประธานกฐินสัมฤทธิ์ที่วัดใกล้โรงเรียนให้สำเร็จเช่นกัน และนอกจากนี้ ยังมีผลสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงทั้งของคุณครูผู้ให้แสงสว่างและเด็กดี V-Star จากทั่วประเทศ ที่เมื่อเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกแล้ว ล้วนแต่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นเด่นชัดเป็นรูปธรรม และเป็นที่ยอมรับของบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน จนบังเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีอย่างต่อเนื่อง ให้กับคุณครูและเด็กดี V-Star ทั่วประเทศอีกด้วย

นิทรรศการทางพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ทศชาติชาดก

นิทรรศการพุทธประวัติ

นิทรรศการทศชาติชาดก

นิทรรศการ V-star Change The World

นิทรรศการในงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ 5 นี้ จัดขึ้นเป็นพิเศษ อลังการกว่าทุกปีที่ผ่านมา ขณะนี้กำลังรอคอยน้องๆ เด็กดี V-Star ทั่วประเทศที่จะเดินทางมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ได้มาศึกษาเรียนรู้กันอย่างเต็มอิ่มเลยในวันเดียว

มหกรรมโคมไฟนานาชาติ ส่งตรงจากหาดใหญ่
ติดตั้งตลอดทางเดินส่งกลับ

นิทรรศการ V-star Change The World

แผนผัง Zone นิทรรศการ V-Star Change the World
 
นิทรรศการ V-star Change The World
 
นิทรรศการ V-star Change The World
 
นิทรรศการ V-star Change The World

นิทรรศการ V-star Change The World


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ข่าวจากปรโลก - สึนามิ (Tsunami)ข่าวจากปรโลก - สึนามิ (Tsunami)

มหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาลมหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาล

กำหนดการพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายกำหนดการพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์