วิธีเลิกบุหรี่ การเลิกบุหรี่ด้วยตัวเอง


[ 26 พ.ค. 2556 ] - [ 17556 ] LINE it!

31 พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลก

World No Tobacco Day


วิธีเลิกบุหรี่
การเลิกสูบบุหรี่ด้วยตัวเอง
 
วิธีเลิกบุหรี่
การเลิกบุหรี่อยู่ที่ความเข้มแข็งของใจคุณ
 

วิธีเลิกบุหรี่

 
     ในบุหรี่หรือยาสูบมีสารนิโคติน ซึ่งออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท สมอง มีฤทธิ์การเสพติดสูงมาก การสูบบุหรี่ทำให้สมองและระบบประสาทส่วนกลางได้รับสารนิโคตินรวดเร็วมากคือประมาณ 6 วินาที เร็วกว่าการได้รับยาเสพติดอื่นๆ เร็วกว่าการฉีดเฮโรอินเข้าเส้นเลือดเสียอีก
 
     เมื่อสมองและระบบประสาทส่วนกลางได้รับสารนิโคตินอย่างรวดเร็วง่ายดายและ ฤทธิ์เสพติดของบุหรี่ ทำให้มีความพอใจ มีความอยากบุหรี่เมื่อระดับนิโคตินในเลือดลดต่ำลง แต่โดยที่การสูบบุหรี่ส่วนหนึ่งเป็นการติดพฤติกรรม หรือความเคยชินต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่คุ้นเคยมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ยากต่อการละเลิก แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถ หากเราต้องการจะเอาชนะใจตนเองให้ได้

วิธีเลิกบุหรี่อย่างเด็ดขาด

เลิกสูบบุหรี่แล้วชีวิตจะดีขึ้นอย่างไร
 
     ช่วงเลิกบุหรี่ในสัปดาห์แรกที่เลิกสูบบุหรี่ จะมีอาการอยากบุหรี่อยู่ สัปดาห์ต่อมาอาการอยากจะน้อยลง ความอยากจะหายไปและต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจริงจัง ตั้งใจเลิกพฤติกรรมที่เคยชินต่อการสูบบุหรี่ เช่น ดื่มกาแฟ ดื่มสุรา นั่งเล่นที่โต๊ะอาหารหลังอิ่ม หากคุณคิดอยากเลิกสูบบุหรี่ คงอยากทราบว่าโดยทั่วไปมีวิธีอะไรบ้าง
 
วิธีเลิกบุหรี่
เลิกบุหรี่วันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่า
 

วิธีเลิกบุหรี่มีหลักการ 8 ข้อในการเลิกบุหรี่ให้สำเร็จ

1.  การดูแลตัวเอง พร้อมความตั้งใจสูง กำลังใจของผู้ต้องการเลิกบุหรี่เอง และบุคคลรอบข้าง
2.  การให้สุขศึกษา เข้าคลินิกอดบุหรี่ อาจเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล
3.  การใช้ยาช่วยระงับ ลด อาการเครียด เช่นยานอนหลับ
4.  การใช้สารนิโคตินทดแทน ในรูปแบบต่างๆเช่นหมากฝรั่ง แผ่นแปะผิวหนังนิโคติน
5.  การฝังเข็มช่วยลดอาการอยาก คลายอาการหงุดหงิด
6.  รับคำปรึกษาจากแพทย์
7.  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง

8.  การใช้สื่อต่างๆสร้างพลัง-กำลังใจ การรวมกลุ่มโปรแกรมอดบุหรี่สำหรับชุมชน

เลิกบุหรี่ง่ายวิธีที่ใครก็เลือกทำได้

 
      เมื่อคุณเลิกบุหรี่ร่างกายและปอดของคุณจะปลอดจากสารพิษในควันบุหรี่ ปอดจะโปร่งจากนิโคติน สารทาร์หรือน้ำมันดิน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซและสารเคมีอื่นๆ อีกหลายพันชนิด ทางเดินหายใจจะรู้สึกโล่ง สะดวกกว่าเดิมภายใน 2 สัปดาห์ เสมหะจะลดลง ลดความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่นคออักเสบ หลอดลมอักเสบ เนื่องจากไม่มีควันบุหรี่ที่เป็นสารก่อระคายเคือง และเสี่ยงต่อการที่ทำให้ติดเชื้อมากขึ้น ที่สำคัญคือลดอัตราเสี่ยงต่อมะเร็งของอวัยวะต่างๆ ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง
 
วิธีเลิกบุหรี่
การสูบบุหรี่เหมือนการเอาเงินมาเผาเล่น ไม่มีประโยชน์อันใด
 

วิธีเลิกบุหรี่ด้วยตัวเอง

 
     โดยส่วนใหญ่ ผู้ที่เลิกบุหรี่ได้ เลิกได้ด้วยตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องใช้ยา หรือสารนิโคตินแทนบุหรี่ การใช้สารนิโคตินทดแทนมิได้หมายความว่าจะสามารถเลิกบุหรี่ได้ทุกคน ความตั้งใจจริง กำลังใจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง การลดความเครียดช่วงที่อยากบุหรี่ ลดอาการอยากบุหรี่ เบี่ยงเบนความสนใจความอยากบุหรี่ได้
 

วิธีที่ผู้เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จแนะนำคือ

 
     เตรียมตัว ตั้งใจแน่วแน่ ว่าต้องเลิกบุหรี่ด้วยตัวเอง เตรียมความพร้อมทังร่างกายและจิตใจ

- ให้จดบันทึกเวลาและเหตุผลการสูบบุหรี่ จดเหตุการณ์ที่ทำให้อยากสูบบุหรี่ เช่นการดื่มสุรา กาแฟ สูบขณะขับรถ

- เปลี่ยนพฤติกรรม เช่นเก็บบุหรี่ไว้อีกที่หนึ่ง ใช้มืออีกข้างสูบแทน ขณะสูบบุหรี่ไม่ต้องทำอะไรให้นึกว่าทำไมถึงสูบ

- ให้สูบนอกอาคาร

- เมื่ออยากสูบบุหรี่ให้รอสัก2-3 นาทีคิดเรื่องอื่นเพื่อเปลี่ยนความสนใจหรือเคี้ยวหมากฝรั่งและดื่มน้ำมากๆ

- ซื้อบุหรี่ครั้งละซองและซื้อชนิดที่ไม่เคยสูบ

วิธีเลิกบุหรี่
     มะนาวมีวิตามินซีมากช่วยลดความอยากสูบบุหรี่ได้
 

การเลิกบุหรี

 
     กำหนดวัน"ปลอดบุหรี่"ของตนเองอาจจะเป็นวันสำคัญทางศาสนา วันเกิดของตนเอง หรือบุตร-ภรรยา ไม่ควรเลือกช่วงที่เครียด ควรหาใครบางคนรับรู้และคอยช่วยเหลือ
 
     แจ้งแก่คนในครอบครัว ที่ทำงาน นายจ้าง เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้กำลังใจเป็นแรงสนับสนุนให้เลิกได้สำเร็จ
 
     เมื่อถึงวันสำคัญ ที่กำหนดแล้วว่า"วันปลอดบุหรี่"ให้หยุดเลย 

- ทิ้งบุหรี่และอุปกรณ์ทั้งหมด เพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมากระตุ้นให้อยากบุหรี่อีก

- เปลี่ยนพฤติกรรม เช่นไม่ดื่มกาแฟ

- ให้งดสุรา กาแฟ อาหารรสจัด ละเว้นการรับประทานอาหารให้อิ่มจนเกินไป 

- ไม่ควรนั่งที่โต๊ะอาหารนานเกินไป เพราะหลังอาหารทุกมื้อจะอยากบุหรี่อีก 

- ควรดื่มน้ำผลไม้ เช่นน้ำส้ม น้ำมะนาว เพราะความเป็นกรดจะชะล้างนิโคตินออกไป

- เมื่ออยากสูบบุหรี่ให้หางานอย่างอื่นทำ เคียวหมากฝรั่ง หรือไปในที่ๆสูบบุหรี่ไม่ได้ เช่นโรงหนัง รถเมล์ ขี่จักรยาน เดินเล่น โทรคุยกับเพื่อน

- ให้รางวัลตัวเองเมื่ออดบุหรี่ได้โดยไปดูหนัง

โทษของบุหรี่

เลิกบุหรี่ตั้งแต่วันนี้ไม่เช่นนั้นคุณอาจเป็นรายต่อไป
 
เมื่อเริ่มเลิกบุหรี่ได้แล้ว

- ในช่วงแรกที่อดบุหรี่อาจจะรู้สึกหงุดหงิด ให้สูดหายใจเข้าออกลึกๆ ดื่มน้ำมากๆเพื่อลดความอยากหรืออาจจะอาบน้ำถ้าเป็นไปได้

- ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หางานอดิเรกทำเพื่อคลายเครียด เพราะส่วนใหญ่หลังเลิกบุหรี่ น้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้น การออกกำลังกาย การควบคุมอาหาร อดอาหารหวาน ลดอาหารไขมัน จะเป็นการคุมน้ำหนักได้อีกทางหนึ่ง

- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำประจำตอนสูบบุหรี่ เลี่ยงสถานการณ์ สถานที่ที่เคยสูบบุหรี่เป็นประจำ

- ฝึกปฏิเสธ ซ้อมพูดกับตัวเอง เพื่อนฝูง"ไม่ครับ" "ผมไม่สูบ""นายแน่มากที่เลิกสูบบุหรี่ได้"

- ให้นึกถึงสิ่งที่ดีๆเมื่ออดบุหรี่ได้

- เมื่อเกิดความเครียดหรือปัญหาให้หาทางแก้ไขและบอกตัวเองว่าบุหรี่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อีกต่อไปแล้ว

- หยอดกระปุกให้ลูกเมื่อไม่ได้สูบบุหรี่

- หากท่านล้มเหลวครั้งแรกให้พยายามใหม่ มีหลายคนที่สามารถประสบผลสำเร็จเมื่อมีความพยายาม

- บอกเพื่อนร่วมงานหรือครับครัวว่า ห้ามสูบบุหรี่ใกล้ตัว ห้ามหยิบยื่นบุหรี่ ห้ามทิ้งบุหรี่ไว้ให้เห็น ห้ามชักชวนให้สูบบุหรี่

- ปิดประกาศหน้าห้องว่า"เขตปลอดบุหรี่"

- ใช้เวลาส่วนใหญ่ในที่ๆสูบบุหรี่ไม่ได้

- หลีเลี่ยงกาแฟ สุรา อาหารรสจัด

การเลิกบุหรี่

อาการที่เกิดขึ้นจากการอดบุหรี่ และวิธีแก้ไข
 
     หงุดหงิด งุ่นง่าน อยากสูบบุหรี่จนแทบคุมไม่ได้เพราะร่างกายคุณติดนิโคติน และนี่เองเป็นสาเหตุให้คุณอยากสูบบุหรี่ การแก้ไข

- ดื่มน้ำให้มากที่สุด ดื่มบ่อยๆเพื่อชำระนิโคตินออกจากร่างกายให้หมดไปให้เร็วที่สุด

- ออกกำลังกาย เช่นเดินเร็วๆ ปั่นจักรยาน เพื่อช่วยผ่อนคลาย เหงื่อจะช่วยขับนิโคตินออกไป

- อาบน้ำอุ่น และถูตัวด้วยผ้าขนหนูให้ทั่วตัวจะทำให้ผ่อนคลายได้ดี

- พูดคุยกับคนข้างเคียงที่คุ้นเคย เพื่อระบายความหงุดหงิดออกไปบ้าง

- งดเว้นอาหารจากเนื้อสัตว์ อาหารติดมัน และอาหารรสจัดต่างๆ

     ง่วง กระสับกระส่าย ไม่มีสมาธิในการใช้ความคิด การแก้ไข

- นอนหลับ หรือนั่งเพื่อผ่อนคลายในห้องที่เงียบๆ ฟังเพลงเบาๆผ่อนความรู้สึกสับสนออกไป

- งดเว้นงานที่ต้องใช้ความคิดมากๆ

- พักร้อนหรือลาครึ่งวันเพื่อพักผ่อน

- ดื่มนมอุ่นๆ

วิธีเลิกบุหรี่

อาการจากการเลิกบุหรี่มีวิธีแก้ไขได้ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
    
     โกรธ ขุ่นเคืองง่าย การแก้ไข

- อดทนกับอารมณ์ของตัวเอง บอกคนข้างเคียงให้ทราบ และขอร้องให้อดทน เข้าใจคุณ

- แสดงออกในทางสร้างสรรค์ เช่นเต้นรำ เล่นกีฬา ออกกำลังกาย

- ถ้าทนไม่ไหวให้ทุบหมอน ชกหมอน เข้าห้องน้ำตะโกนก็ช่วยได้

- เขียนระบายความรู้สึกในสมุดบันทึก

- คุยปัญหากับเพื่อนสนิท

     หมดแรง ปวดศีรษะ ไอมีเสมหะ เจ็บคอ หายใจผิดปกติ บุหรี่เป็นตัวกระตุ้น เมื่อไม่ได้สูบทำให้หมดแรงเป็นธรรมดา วิธีแก้ไข

- หากิจกรรมที่กระตุ้นความรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้น เช่นออกกำลังกาย เต้นรำ

- พักผ่อนด้วยวิธีการนอนหรือออกไปสูดอากาศธรรมชาติ

- ดื่มน้ำอุ่น หรือน้ำผลไม้จะช่วยให้ชุ่มคอ

- รับประทานยาแก้ปวด

     อาการทางกายเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพื่อปรับตัวสู่ภาวะปกติเท่า นั้น อย่าตกใจ อาการจะเป็นชั่วคราวประมาณ 72 ชั่วโมงเท่านั้น เราขอเป็นกำลังใจให้สำหรับท่านที่กำลังจะหักดิบตัดใจละเลิกบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ อีกทั้งผลกรรมจากการสูบบุหรี่ที่ทำให้ผิดศีลข้อที่ 5 นั้น ยังส่งผลต่อชีวิตหลังความตายของท่านอีกด้วย ท่านจะเลิกหรือไม่เลิกอยู่ที่ตัวท่านเลือกเอง
 
รับชมวิดีโอ
 

บทความที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเลิกบุหรี่
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ข้อคิดรอบตัว เรื่อง วัดพระธรรมกายตอนที่ 1ข้อคิดรอบตัว เรื่อง วัดพระธรรมกายตอนที่ 1

ทุกวันอาทิตย์ เสา E6 รวมพลัง dmc.tvทุกวันอาทิตย์ เสา E6 รวมพลัง dmc.tv

ทบทวนบุญวันมาฆบูชา วันที่ 28 ก.พ. 2553ทบทวนบุญวันมาฆบูชา วันที่ 28 ก.พ. 2553Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

Review รายการ