พญานาค การเลี้ยงลูกของนาคบางประเภท


[ 5 ส.ค. 2554 ] - [ 17474 ] LINE it!

พญานาค
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพญานาค
 
วิธีเลี้ยงลูกของนาคบางประเภท 1
 
นางนาคจะหลบไปคลอดลูกในถ้ำเพื่อป้องกันการโจมตีจากครุฑ
พวกนางนาคอาศัยอยู่ที่ถ้ำทอง ถ้ำเงิน และถ้ำแก้วมณีในช่วงตั้งครรภ์ซึ่งพวกครุฑเข้าไปไม่ได้
 
      พวกนางนาคเมื่อตั้งครรภ์ในอุตุสมัย ก็จะพากันคิดว่า หากเราจักคลอดในบึงน้อยนี้พวกลูกๆ ของเราจักไม่อาจทนกำลังของกระแสคลื่นและครุฑที่โลดแล่นมาได้ แม่นาคเหล่านั้นจึงพากันดำลงในมหาสมุทรถึงประตูมีปากทางร่วมกัน พากันเข้าไปยังแม่น้ำใหญ่ 5 สาย แล้วไปสู่ป่าหิมวันต์ ณ ที่นั่น พวกนางนาคอาศัยอยู่ที่ถ้ำทอง ถ้ำเงิน และถ้ำแก้วมณีซึ่งพวกครุฑเข้าไปไม่ได้ จึงคลอดแล้วสอนให้ลูกนาคหยั่งลงในน้ำประมาณข้อเท้าเป็นต้น แล้วข้ามน้ำไปได้
 
แม่นาคพาลูกกลับออกจากถ้ำเมื่อลูกโตแล้ว
 
เมื่อลูกนาคโตเต็มวัยแล้วจึงพากลับคืนถิ่นอาศัยเดิม
 
     ต่อจากนั้น เมื่อใดพวกนาคเหล่านั้นข้ามแม่น้ำคงคาเป็นต้นได้โดยลำดับ สามารถข้ามไปมาได้คือข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้น ข้ามจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้ได้ เมื่อนั้นแม่นาคทั้งหลายรู้ว่า บัดนี้ลูกๆ ของเราสามารถทนกระแสคลื่นและกำลังครุฑได้แล้ว จึงให้เมฆใหญ่ตั้งขึ้นด้วยอานุภาพของตน ให้ฝนตกดุจทำป่าหิมวันต์ทั้งสิ้นให้มีกลิ่นหอมตลบ วิจิตรด้วยดาวทองเบื้องบน ถือเอาสุรา อาหารและดอกไม้มีกลิ่นหอมเป็นต้น แล่นไปยังมหานทีทั้งห้าด้วยเรือเหล่านั้น ถึงมหาสมุทรโดยเป็นผู้เจริญเติบโตไพบูลย์ด้วยประการฉะนี้ฯ
 
การเสพเมถุนของพญานาค
 
ลักษณะการเสพเมถุนของพญานาคหนุ่มสาว
 
     นางนาคบางตัวที่แปลงเป็นมนุษย์มาสมสู่กับมนุษย์คลอดลูกมาจะเป็นมนุษย์เชื้อสายนา แลจะเลี้ยงดุอย่างมนุษย์ ถ้านาคเพศผู้แปลงมาสมสู่กับหญิงมนุษย์ คลอดออกมาตอนแรกก็เป็นมนุษย์แต่จะกลายร่างเป็นนาคโดยมาก
 
สมัยที่นาคแปลงร่างไม่ได้
 
     ปกติพวกนาคชั้นสูง และนาคชั้นกลางแปลงร่างเป็นเทพบุตรเทพธิดา หรือแปลงเป็นมนุษย์ได้ เว้นแต่คราวสมัยทั้ง 5 นี้ที่ต้องถือเอาอัตภาพนาคนั่นแหละ คือ
 
1. ในคราวถือปฏิสนธิ คือ ตอนเกิดครั้งแรกต้องมีร่างกายเป็นนาคก่อน
2. ในคราวลอกคราบ
3. เวลาวางใจแล้วก้าวลงสู่ความหลับ
4. ในเวลาเสพเมถุนกับด้วยนางนาคผู้มีชาติเสมอกัน แต่ถ้าเสพเมถุนกับพวกสัตว์อื่น เช่น มนุษย์ก็สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้
5. ในเวลาจุติ (ตาย)
 
พญานาคแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้
 
ลักษณะการแปลงร่างของพญานาคมาเป็นมนุษย์
 
     ฐานะคือสมัยทั้ง 5 ประการที่พวกนาคต้องถือเอาสรีระแห่งนาคนั่นแหละแล้วลำบากอยู่ แต่สำหรับนาคเอรกปัตต์อดีตเคยเป็นภิกษุพ้นจากฐานะที่ลำบากทั้ง 5 ประการ เพราะได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมได้เพื่อเที่ยวไปด้วยรูปแห่งมาณพนั่นแลตามความปรารถนา 2
 
     ปกตินาคที่แปลงร่างได้ก็มีเฉพาะนาคที่เป็นเจ้าของวิมาน นาคที่มียศใหญ่ สามารถแปลงร่างเป็นเทพหรือมนุษย์ได้ทั้งในเขตและนอกเขตนาคพิภพ ส่วนนาคบริวารย่อมแปลงร่างได้เฉพาะที่อยู่ในนาคพิภพเท่านั้น ซึ่งบางครั้งพวกนาคเหล่านั้นก็แปลงเป็นมนุษย์มาดูมหรสพปะปนกับมนุษย์ก็มี3

1 สํ.มหาวาร.อ.นาคสูตร 30/146 

2 ขุ.ธ.อ.เอรกปัตต์ 42/330 

3 ขุ.ชา.อ.กักการุชาดก 58/556 
รับชมวิดีโอ

รายการวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

พญานาค
พญานาค พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องราวพญานาคไว้หลายแห่ง ซึ่งพญานาคก็มีกำเนิดหลากหลาย มีอานุภาพ และในทรรศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา พญานาคเกี่ยวข้องกับบั้งไฟพญานาคอย่างไร
บทความที่เกี่ยวข้องกับพญานาค การเลี้ยงลูกของนาคบางประเภท


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ข้อคิดรอบตัว เรื่อง วัดพระธรรมกายตอนที่ 1ข้อคิดรอบตัว เรื่อง วัดพระธรรมกายตอนที่ 1

ทุกวันอาทิตย์ เสา E6 รวมพลัง dmc.tvทุกวันอาทิตย์ เสา E6 รวมพลัง dmc.tv

ทบทวนบุญวันมาฆบูชา วันที่ 28 ก.พ. 2553ทบทวนบุญวันมาฆบูชา วันที่ 28 ก.พ. 2553Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

Review รายการ