New News (หน้า 7 จาก 9)
ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อ่างทองช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อ่างทอง
ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สิงห์บุรี-อยุธยาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สิงห์บุรี-อยุธยา
ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อยุธยาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อยุธยา
ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พิจิตรช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พิจิตร
ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พิษณุโลกช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พิษณุโลก
ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อยุธยาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อยุธยา
ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครสวรรค์ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครสวรรค์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ปราจีนบุรีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ปราจีนบุรี
ตักบาตรพระวันธรรมชัย บ้านแป้ง สิงห์บุรีตักบาตรพระวันธรรมชัย บ้านแป้ง สิงห์บุรี
มูลนิธิธรรมกายช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สุโขทัยมูลนิธิธรรมกายช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สุโขทัย
ตักบาตรพระ 12,600 รูป หาดใหญ่ตักบาตรพระ 12,600 รูป หาดใหญ่
ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม พายุโซนร้อนนกเต็น จ.แพร่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม พายุโซนร้อนนกเต็น จ.แพร่
พิธีถวายสังฆทาน 286 วัด ปีที่ 7 ครั้งที่ 74พิธีถวายสังฆทาน 286 วัด ปีที่ 7 ครั้งที่ 74
มอบถุงยังชีพ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.น่านมอบถุงยังชีพ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.น่าน
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จ.ยะลามอบเครื่องอุปโภคบริโภค จ.ยะลา
 Home

Video

แยกหมวด