New News (หน้า 8 จาก 9)
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จ.ปัตตานีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จ.ปัตตานี
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อำเภอรือเสาะมอบเครื่องอุปโภคบริโภค อำเภอรือเสาะ
พิธีถวายสังฆทาน 286 วัด ครั้งที่ 73 จ.นราธิวาสพิธีถวายสังฆทาน 286 วัด ครั้งที่ 73 จ.นราธิวาส
ประมวลภาพการตักบาตร วัดเสมียนนารีประมวลภาพการตักบาตร วัดเสมียนนารี
ประมวลภาพพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือภาคใต้ จ.นราธิวาสประมวลภาพพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือภาคใต้ จ.นราธิวาส
มอบข้าวสารอาหารแห้ง จ.นราธิวาสมอบข้าวสารอาหารแห้ง จ.นราธิวาส
สังฆทาน 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 72สังฆทาน 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 72
ตักบาตรพระ 12,600 รูป ถนนราชดำริ-ลานเซ็นทรัลเวิลด์ตักบาตรพระ 12,600 รูป ถนนราชดำริ-ลานเซ็นทรัลเวิลด์
ตักบาตรพระ 11,111 รูป จ.สมุทรปราการตักบาตรพระ 11,111 รูป จ.สมุทรปราการ
ช่วยผู้ประสบภัย นครศรีธรรมราชช่วยผู้ประสบภัย นครศรีธรรมราช
ช่วยผู้ประสบภัย จังหวัดกระบี่ช่วยผู้ประสบภัย จังหวัดกระบี่
มอบของ จังหวัดปัตตานีมอบของ จังหวัดปัตตานี
ถวายสังฆทานสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 69ถวายสังฆทานสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 69
ตักบาตรเมืองปายตักบาตรเมืองปาย
ตักบาตรอยุธยาตักบาตรอยุธยา
 
< ใหม่กว่า   1 2 .. 5 6 7 <8>    Home

Video

แยกหมวด