New News (หน้า 3 จาก 9)
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 93 จ.นราธิวาสพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 93 จ.นราธิวาส
New News ตักบาตรพระ 11,111 รูป จ.สุมทรปราการNew News ตักบาตรพระ 11,111 รูป จ.สุมทรปราการ
New News สังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 92 ณ หาดใหญ่New News สังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 92 ณ หาดใหญ่
ข่าวตักบาตรพระ 10,000 รูป ถ.สีลมข่าวตักบาตรพระ 10,000 รูป ถ.สีลม
ข่าวตักบาตรพระ 12,600 รูป ถ.เณรแก้ว จ.สุพรรณบุรีข่าวตักบาตรพระ 12,600 รูป ถ.เณรแก้ว จ.สุพรรณบุรี
พิธีถวายสังฆทาน  323 วัด ครั้งที่ 89 จ.ยะลาพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 89 จ.ยะลา
ตักบาตรพระ จ.เชียงใหม่ตักบาตรพระ จ.เชียงใหม่
ตักบาตร 11,000 รูป มีนบุรีตักบาตร 11,000 รูป มีนบุรี
ตักบาตร 10000 รูป อ.เมือง จ.ลำพูนตักบาตร 10000 รูป อ.เมือง จ.ลำพูน
ตักบาตร 12,600 รูป อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ดตักบาตร 12,600 รูป อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 87 ปัตตานีพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 87 ปัตตานี
มูลนิธิธรรมกายมอบของช่วยน้ำท่วมที่ จ.ปราจีนบุรี 2,776 ชุดมูลนิธิธรรมกายมอบของช่วยน้ำท่วมที่ จ.ปราจีนบุรี 2,776 ชุด
ข่าวพิธีตักบาตรพระ12,800รูปและพิธีปลูกดอกดาวรวยข่าวพิธีตักบาตรพระ12,800รูปและพิธีปลูกดอกดาวรวย
มอบของช่วยน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีและอยุธยามอบของช่วยน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีและอยุธยา
ตักบาตรพระ 22,600 รูป บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีตักบาตรพระ 22,600 รูป บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
 Home

Video

แยกหมวด