New News (หน้า 5 จาก 9)
ตักบาตรพระ 30,000 รูป เยาวราชตักบาตรพระ 30,000 รูป เยาวราช
สังฆทาน 286 วัด ครั้งที่ 80 จ.ปัตตานีสังฆทาน 286 วัด ครั้งที่ 80 จ.ปัตตานี
ตักบาตรพระ 22,600 รูป ประตูน้ำ เซ็นทรัลเวิลด์ สยามพารากอนตักบาตรพระ 22,600 รูป ประตูน้ำ เซ็นทรัลเวิลด์ สยามพารากอน
มอบของภาคใต้ จ.ปัตตานีมอบของภาคใต้ จ.ปัตตานี
ตักบาตรพระ 12,600 รูปที่ห้าแยกลาดพร้าว-สะพานควายตักบาตรพระ 12,600 รูปที่ห้าแยกลาดพร้าว-สะพานควาย
ตักบาตร 10,000 รูป ลำปางตักบาตร 10,000 รูป ลำปาง
ตักบาตรพระ 12,600 รูปที่แยกเกษตร-รัชโยธินตักบาตรพระ 12,600 รูปที่แยกเกษตร-รัชโยธิน
ตักบาตรพระ 12,600 รูป ที่สะพานใหม่ตักบาตรพระ 12,600 รูป ที่สะพานใหม่
ตักบาตรพระ10,000รูป จ.ตรังตักบาตรพระ10,000รูป จ.ตรัง
ถวายสังฆทาน 286 วัด ครั้งที่ 77 จ.สงขลาถวายสังฆทาน 286 วัด ครั้งที่ 77 จ.สงขลา
ตักบาตรพระ จ.ชัยภูมิตักบาตรพระ จ.ชัยภูมิ
มอบของภาคใต้ อ.ระแงะ จ.นราธิวาสมอบของภาคใต้ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
พิธีตักบาตรพระ 12,600 รูป จ.เชียงใหม่พิธีตักบาตรพระ 12,600 รูป จ.เชียงใหม่
มอบของช่วยน้ำท่วม กทม. นนทบุรี ปทุมธานีมอบของช่วยน้ำท่วม กทม. นนทบุรี ปทุมธานี
ตักบาตร จ.ลำพูนตักบาตร จ.ลำพูน
 Home

Video

แยกหมวด