ทบทวนบุญ (หน้า 15 จาก 16)
บุญทำความสะอาดโต๊ะเตรียมงานวันคุ้มครองโลกบุญทำความสะอาดโต๊ะเตรียมงานวันคุ้มครองโลก
ไฮไลท์วันบรรพชาสามเณร 1 แสนรูปภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 3ไฮไลท์วันบรรพชาสามเณร 1 แสนรูปภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 3
ทบทวนบุญทั้งว้น พิธีบรรพชาสามเณรแสนรูปรุ่นที่ 3ทบทวนบุญทั้งว้น พิธีบรรพชาสามเณรแสนรูปรุ่นที่ 3
พิธีคล้องอังสะแก่นาคธรรมทายาทพิธีคล้องอังสะแก่นาคธรรมทายาท
พิธีเวียนประทักษิณพิธีเวียนประทักษิณ
ทำความสะอาดโคมธัมมจาริณีประทีปทำความสะอาดโคมธัมมจาริณีประทีป
พิธีรับผ้าสไบแก้ว และจุดธัมมจาริณีประทีปพิธีรับผ้าสไบแก้ว และจุดธัมมจาริณีประทีป
พิธีบวชอุบาสิกาแก้ว1ล้านคน รุ่นที่ 4 ทั่วประเทศพิธีบวชอุบาสิกาแก้ว1ล้านคน รุ่นที่ 4 ทั่วประเทศ
บรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นพิเศษบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นพิเศษ
บุญเก็บโคมมาฆประทีปและเตรียมโคมธัมมจาริณีประทีปบุญเก็บโคมมาฆประทีปและเตรียมโคมธัมมจาริณีประทีป
งานบุญวันมาฆบูชา ณ วัดพระธรรมกายงานบุญวันมาฆบูชา ณ วัดพระธรรมกาย
บุญประกอบโคมและล้างตะกร้า วันมาฆบูชาบุญประกอบโคมและล้างตะกร้า วันมาฆบูชา
ถวายโคมมาฆประทีปถวายโคมมาฆประทีป
พิธีวางดวงแก้วบรมจักรพรรดิพิธีวางดวงแก้วบรมจักรพรรดิ
พิธีอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมคุณยายอาจารย์พิธีอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมคุณยายอาจารย์
 
< ใหม่กว่า   1 2 .. 12 13 14 <15>    Home

Video

แยกหมวด