ทบทวนบุญ (หน้า 13 จาก 16)
งานบุญวันครบรอบ 127 ปี พระมงคลเทพมุนีงานบุญวันครบรอบ 127 ปี พระมงคลเทพมุนี
ครบรอบ 127 ปี พระมงคลเทพมุนีครบรอบ 127 ปี พระมงคลเทพมุนี
บุญฟั่นเชือกเพื่อใช้ในวันครบรอบ 127 ปี พระมงคลเทพมุนีบุญฟั่นเชือกเพื่อใช้ในวันครบรอบ 127 ปี พระมงคลเทพมุนี
พิธีบูชาครูวิชชาธรรมกาย 12 กันยายน 2554พิธีบูชาครูวิชชาธรรมกาย 12 กันยายน 2554
พิธีถวายกองทุนยารักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธ (วันธรรมชัย)พิธีถวายกองทุนยารักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธ (วันธรรมชัย)
สัมภาษณ์พระเถรานุเถระ วันสมาธิโลกสัมภาษณ์พระเถรานุเถระ วันสมาธิโลก
ไฮไลท์ 5 บุญใหญ่ วันสมาธิโลกไฮไลท์ 5 บุญใหญ่ วันสมาธิโลก
ไฮไลท์ พิธีประสาทปริญญาบัตร DOUไฮไลท์ พิธีประสาทปริญญาบัตร DOU
พิธีขอขมา ถวายผ้าไตรและบาตร นาคธรรมทายาทนานาชาติพิธีขอขมา ถวายผ้าไตรและบาตร นาคธรรมทายาทนานาชาติ
พิธีถวายกองทุนแสงสว่าง วันเข้าพรรษาพิธีถวายกองทุนแสงสว่าง วันเข้าพรรษา
พิธีอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทหนึ่งแสนรูป ตอนที่ 2พิธีอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทหนึ่งแสนรูป ตอนที่ 2
พิธีถวายกองทุนแสงสว่าง วันอาสาฬหบูชาพิธีถวายกองทุนแสงสว่าง วันอาสาฬหบูชา
พิธีอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทหนึ่งแสนรูป ตอนที่ 1พิธีอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทหนึ่งแสนรูป ตอนที่ 1
พิธีบรรพชา โครงการบวชพระแสนรูป ครั้งที่ 4พิธีบรรพชา โครงการบวชพระแสนรูป ครั้งที่ 4
ไฮไลท์พิธีบรรพชา โครงการบวชพระแสนรูป ครั้งที่ 4ไฮไลท์พิธีบรรพชา โครงการบวชพระแสนรูป ครั้งที่ 4
 Home

Video

แยกหมวด