ผู้ออกแบบชีวิต (หน้า 3 จาก 24)
จากสามเณร สู่ผู้นำความสว่างที่ไอซ์แลนด์ : ผู้ออกแบบชีวิตจากสามเณร สู่ผู้นำความสว่างที่ไอซ์แลนด์ : ผู้ออกแบบชีวิต
ครูผู้สร้าง...ศีลธรรม | ผู้ออกแบบชีวิตครูผู้สร้าง...ศีลธรรม | ผู้ออกแบบชีวิต
จากเด็กวัด สู่ประธานบริษัท | ผู้ออกแบบชีวิตจากเด็กวัด สู่ประธานบริษัท | ผู้ออกแบบชีวิต
ทุกข์ได้ ก็สุขได้ | ผู้ออกแบบชีวิตทุกข์ได้ ก็สุขได้ | ผู้ออกแบบชีวิต
พิสูจน์แล้ว...จึงเชื่อ | ผู้ออกแบบชีวิตพิสูจน์แล้ว...จึงเชื่อ | ผู้ออกแบบชีวิต
กัลยาณมิตรคือที่สุดแห่งพรหมจรรย์ | ผู้ออกแบบชีวิตกัลยาณมิตรคือที่สุดแห่งพรหมจรรย์ | ผู้ออกแบบชีวิต
ครอบครัวสุขสันต์...เชื่อมั่นในบุญ | ผู้ออกแบบชีวิตครอบครัวสุขสันต์...เชื่อมั่นในบุญ | ผู้ออกแบบชีวิต
สุดตัว สุดใจ ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร : ผู้ออกแบบชีวิตสุดตัว สุดใจ ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร : ผู้ออกแบบชีวิต
รอดมา...เพื่อสร้างสันติสุข : ผู้ออกแบบชีวิตรอดมา...เพื่อสร้างสันติสุข : ผู้ออกแบบชีวิต
จากเด็กวัด สู่ประธานกฐิน : ผู้ออกแบบชีวิตจากเด็กวัด สู่ประธานกฐิน : ผู้ออกแบบชีวิต
สู้สุดใจ...อยู่ได้ด้วยบุญ : ผู้ออกแบบชีวิตสู้สุดใจ...อยู่ได้ด้วยบุญ : ผู้ออกแบบชีวิต
ปลื้มใจที่ได้เลือกเส้นทางนี้ : ผู้ออกแบบชีวิตปลื้มใจที่ได้เลือกเส้นทางนี้ : ผู้ออกแบบชีวิต
ใจใส...ไม่อยู่ในวิกฤติ : ผู้ออกแบบชีวิตใจใส...ไม่อยู่ในวิกฤติ : ผู้ออกแบบชีวิต
เมื่อเปิดใจ ก็ได้บุญ : ผู้ออกแบบชีวิตเมื่อเปิดใจ ก็ได้บุญ : ผู้ออกแบบชีวิต
ทุ่มสุดใจสร้าง 3 วัดในสวีเดน : ผู้ออกแบบชีวิตทุ่มสุดใจสร้าง 3 วัดในสวีเดน : ผู้ออกแบบชีวิต
 Home

Video

แยกหมวด